Skip to main content
Probleminiam samprotavimui ruošti, manau, tikrai tinka dabartinė samprotavimo rašinio metodika, nes samprotavimo procedūros nesikeičia, reikia išnagrinėti problemą, argumentuoti, tik keičiasi privalomas kriterijus (pasiremti duotu tekstu, o ne vienu iš privalomų autorių). Naujo tipo užduoties pavyzdžius turbūt esate matę čia: https://bit.ly/45NLOPz. Seminarą apie mano siūlomą samprotavimo dėstymo metodiką rasite čia: https://youtu.be/p6KuavkhBXw. Tai tik vienas iš galimų būdų, man pasiteisinęs.

Dalindamasis šia patirtimi tikrai nesiūlau mokyti(s) būtent taip, siūlau pasiimti, kas atrodo jums patrauklu, siūlau keisti, kas atrodo tobulintina, arba siūlau tiesiog kurtis dar kitas metodikas, nes juk svarbu ne metodikas, o vertinimo kriterijų suvokimą susivienodinti, kad ten nebūtų pernelyg laisvės interpretacijoms. To labai laukiame iš NŠA. Gaila, kad ir vėl jie daro tas pačias klaidas – vilkina ir ignoruoja mūsų prašymus kuo greičiau organizuoti mokymus apie BE vertinimą.

Leave a Reply