Skip to main content

Vidurinis ugdymas41

Nijolė Bartašiūnienė. Probleminių klausimų – Kodėl laisvė yra sunki našta žmogui? Ar galima suderinti laisvę ir laimę? – svarstymas

By Literatūra, Vidurinis ugdymasNo Comments

Siūlau medžiagą dviem probleminiams klausimams apie laisvę ir jos santykį su laime.  Nagrinėjamos dvi ištraukos iš  F. Dostojevskio paskutinio romano „Broliai Karamazovai“.  Drauge su tekstu apie laisvę siūloma filmo „Jėzus“ ištrauka ir pateikiamas biblinis tekstas. Šalia biblinio konteksto galima supažindinti su filosofiniais F. Nyčės, V. Solovjovo ir K. Armstrong kontekstais. Provokacijai siūloma budisto vienuolio A. Brahmo pamąstymas apie laisvės rūšis  mūsų pasaulyje.

Laimės temai papildomai pasitelkiami literatūriniai – J. V. Gėtės „Fausto“ ir J. Biliūno „Laimės žiburio“ kūriniai.

Lituanistus ir lituanistes, kuriems įgriso neatsakingas ŠMSM ir NŠA elgesys dėl naujos egzaminų sistemos

By Vidurinis ugdymasNo Comments
703

Tiek lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų išreikštė pritarimą!

Lituanistus ir lituanistes, kuriems įgriso neatsakingas ŠMSM ir NŠA elgesys dėl naujos egzaminų sistemos, kviečiame pasirašyti šią anketą ir išreikšti pilietinė poziciją (pasirašiusių sąrašas bus pridėtas prie oficialaus rašto, siunčiamo į ŠMSM ir NŠA): https://forms.gle/G5HSAW8RcETw1ayL7

Raštą rasite čia: https://bit.ly/3vISCl9

Pagrindiniai punktai tokie:

REIKALAUJAME

  • Bent iki sausio 24 dienos privalo būti patvirtintos I tarpinio atsiskaitymo vertinimo normos;
  • sausio 4 dieną patvirtinta vykdymo instrukcija negali būti keičiama ar interpretuojama, todėl dėstantis mokytojas turi teisę dirbti pokalbį palaikančiu vertintoju savo dėstomoje klasėje;
  • su sutinkančiais vertinti mokytojais iki vasario 1 d. turi būti pasirašomos sutartys, kuriose būtų aiškiai išdėstytos darbų sąlygos, apimtys ir darbo apmokėjimas;
  • sutartys turi būti centralizuotos, nepaliktos savivaldybių ar ugdymo įstaigų atsakomybei, nes paslaugos suteikiamos NŠA organizuojamiems darbams;

be vertintojo sutikimo po sutarties pasirašymo pakeitus darbo sąlygas, aplinkybes ar užmokesčio dydžius, vertintojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

Violeta Dumčiuvienė. Kalba „Moteriškumo ir motinystės samplaika lietuvių literatūroje“

By Rašinio kūrimas, Vidurinis ugdymasNo Comments

Kolegė Violeta Dumčiuvienė pristato savo abiturientės Medos Dylertaitės kalbą apie komplikuotą ir iš esmės prigimtinį moteriškumo ir motinystės santykį. Šią temą kalbėjimo įskaitai mokinė pasirinko savarankiškai motyvuodama tuo, kad šiandienos kontekste  skamba gana aktualiai.

Parsisiųsti tekstą

Rita Barniškienė. Miesto įvaizdis Č. Milošo ir V. Papievio kūryboje

By Literatūra, Vidurinis ugdymasNo Comments

Mintis palyginti Č .Milošo ir V. Papievio tekstus kilo klausantis V. Papievio knygos „Ėko“ pristatymo. Jis pats kalbėjo apie savijautą karantino metu ir pasikeitusį miestą. Pagalvojau, kad bėgimas nuo savęs visada ir visiems artima tema. Su 12 klasės mokiniais analizuojame J. Vaičiūnaitės eilėraštį „Vilnius. Miesto vartai“ sakralizuodami istoriją, miesto sienas ir vartus. Č. Milošo eilėraštis „Niekad tavęs, mieste“ kalba apie atmintį ir negalėjimą pabėgti nuo svarbių mums vietų, o V. Papievio romanas vaizduoja miestą tarsi gyvą organizmą, tik apleistą ir liūdną. Karantino metu mes visi taip jautėmės. Todėl kilo mintis pasiūlyti mokiniams rašyti literatūrinį rašinį „Miesto tema literatūroje“ ir paieškoti, kuo skiriasi rašytojų patirtys ir miesto įvaizdžiai. Č. Milošo eilėraščio analizei pasinaudojau O. Baumilienės sudarytais klausimais, o V. Papievio romano ištraukoms nagrinėti sudariau savo klausimus. Mokiniams kūrinių gretinimas patiko, pavyko rasti panašumų ir skirtumų, sudarėme dvigubo burbulo žemėlapį, dirbome „Durstinio“ metodu grupėmis ir porose; pakartojome literatūrinio rašinio ir jo pastraipų struktūrą, rašėme lyginamąją pastraipą.

Nijolė Bartašiūnienė. J. V. Gėtės „Fausto” pabaiga. Apibendrinimo užduotys

By Literatūra, Vidurinis ugdymasNo Comments

Paskutinėje problemos sprendimu grįstoje J. V. Gėtės pamokoje narpliojamas detektyvas: kodėl Fausto siela, ištarus suderėtą frazę, netitenka Mefistofeliui. Ar pažeistos tam tikros sutarties sąlygos (prisiminkime, rašytojo Gėtės išsilavinimas buvo teisinis ir jis tikrai žinojo tam tikrus teisinius niuansus, neleidžiančius sutartims įsigalioti) ar yra kažkokia kita priežastis.

Žydronė Kolevinskienė, „Literatūros ir šiuolaikinių muzikinių žanrų sintezė”

By Literatūra, Vidurinis ugdymasNo Comments

LKLMS taip pat siūlo doc. dr. Žydronės Kolevinskienės paskaitą apie literatūros ir šiuolaikinių muzikinių žanrų sintezę! Paskaitoje analizuojami Jono Aisčio eilėraščiai, dzūkų psichodelinis rokas, Žemaitės kt. autorių kūriniai. Parodoma, kaip literatūros pamokoje plėsti kultūrinę kompetenciją įsisąmoninant klasikos ryšius su šiuolaikiniais kultūros tekstais https://bit.ly/3F0qPNC

Vigmantas Butkus. „Lietuva ir lietuviai latvių literatūroje: bendra apžvalga“

By Literatūra, Vidurinis ugdymasNo Comments

Doc. dr. Vigmantas Butkus, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Naujosios literatūros skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas, skaitė pranešimą „Lietuva ir lietuviai latvių literatūroje: bendra apžvalga“, kuriame ieškoma atsakymų, kiek literatūrinėje baltistikoje yra tradicinės imagologijos, kodėl latvių literatūroje lietuvių ir Lietuvos yra gerokai daugiau nei latvių ir Latvijos – lietuvių literatūroje https://youtu.be/-9C5Q9-N-0g