Skip to main content

Bendrųjų programų atnaujinimo gairės: https://bit.ly/3gIg451

Bendrųjų programų atnaujinimo vadovas: https://bit.ly/3b7T9ij

Kompetencijų aprašai: https://bit.ly/3gEVItb

Atnaujintų programų (Lietuvių kalbos ir literatūros ir kt.) projektai: https://bit.ly/2QCMint

Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. V-417 „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ pakeitimo   https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/3b1d8470d6e011eaabd5b5599dd4eebe

2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai   https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/b2d7b7b05f6811e98b599e654d7d03a0

Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendroji programa https://sodas.ugdome.lt/bendrosios-ugdymo-programos/perziura/4502

PUPP programos  https://www.egzaminai.lt/33/

PUPP vykdymo instrukcijos https://www.egzaminai.lt/34/

PUPP užduotys https://www.egzaminai.lt/692/

PUPP vertinimo instrukcijos https://www.egzaminai.lt/671/