Category

Metodinis kampelis

Nijolė Bartašiūnienė. „Literatūra – dialogo partneris samprotaujant. Kaip taikyti Sokrato majeutikos metodą?“

By Metodinis kampelis No Comments

Visiems, kas negalėjo dalyvauti kontaktiniame seminare „Literatūra – dialogo partneris samprotaujant. Kaip taikyti Sokrato majeutikos metodą?“, siūlome paklausyti įrašą.

Seminare kalbama apie bendrąsias pažinimo ir komunikavimo kompetencijas, kurias padeda ugdyti Sokrato metodas, jų lygių skyrimą, pristatoma majeutikos metodo teorija ir kiek leidžia įrašo galimybės (o jis buvo darytas po kontaktinio seminaro), ir praktika. Dialogo technika leidžia remtis mokinio patirtimi, vaizduote, mokslo žiniomis, padeda konstruoti mokinio žinias, vedančias į tikrą pažinimą, ir formuluoti pagrįstas išvadas.

Įrašą rasite   https://youtu.be/klGDCVK9ods.

Pasidalinti puslapiu:

Lina Cholinienė. Alius Avčininkas. „Intermedialūs literatūros interpretavimo būdai“

By Metodinis kampelis No Comments

Vilniaus Užupio gimnazijos mokytojai Lina Cholinienė ir Alius Avčininkas kviečia pasižiūrėti jų vedamą seminarą „Intermedialūs literatūros interpretavimo būdai“.  Pristatomos galimos įvairių kūrinių interpretacinės prieigos derinant skirtingų kodų tekstus 9–12 kl.

Daug dėmesio skiriama komunikacinės ir kultūrinės kompetencijos ugdymui, įvairių kultūros tekstų skaitymo strategijoms.

Kviečiame paklausyti ir pasisemti inovatyvių idėjų: https://youtu.be/R–hwqRIn1U!

Seminaro pateiktis rasite čia: https://bit.ly/3H570YK.

P.S. Gal Alius labai nesupyks, kad netilpo į nuotrauką 🙂

Pasidalinti puslapiu:

Mindaugas Grigaitis. „Atgal prie esmės: atidaus skaitymo strategijos literatūros pamokose“

By Metodinis kampelis No Comments

Mindaugas Grigaitis pristato seminarų ciklą „Atgal prie esmės: atidaus skaitymo strategijos literatūros pamokose“. Cikle aptariamos metodinės priemonės, skirtos darbui pagal atnaujintas programas 5 ir 7 kl. (https://bit.ly/3BTcqCN) bei 9 kl. (https://bit.ly/3BVl97j).

Pirmiausiai rekomenduojame išklausyti vaizdo seminarus, kuriuose šios priemonės pristatomos, paaiškinama jų koncepcija. 5 kl. skirtą seminarą rasite čia: https://youtu.be/33rFqIY9dRA; 7 kl. skirtą seminarą rasite čia: https://youtu.be/AdS0naVv25E; 9 kl. skirtą seminarą rasite čia: https://youtu.be/Vn1BOuCMRis

Pasidalinti puslapiu:

Lilija Bručkienė, Elvyra Kasperavičienė. „Įgūdžiai, kurių reikia ne tik egzaminui. Kaip surasti aukso viduriuką pamokoje?“

By Metodinis kampelis, Pagrindinis ugdymas, Pagrindinis ugdymas – Literatūra No Comments
LKLMS siūlo išklausyti mokytojų eksperčių Lilijos Bručkienės ir Elvyros Kasperavičienės seminarą „Įgūdžiai, kurių reikia ne tik egzaminui. Kaip surasti aukso viduriuką pamokoje?“
Seminare pristatomi aktyvūs mokymo metodai, lavinantys kūrybiškumą, kritinį mąstymą, skatinantys savianalizės įgūdžius 5-12 kl. Lektorės, aptardamos įvairius integracinius projektus, veiklas netradicinėse erdvėse, analizuodamos grožinius kūrinius įvairiais pjūviais ir juos aktualizuodamos, padės tobulinti dalyko turinio tobulinimo, mokinių motyvavimo, mokymo(si) proceso valdymo įgūdžius, suprast, kaip lavinti kūrybiškumo kompetenciją.
Seminaro įrašą rasite čia: https://bit.ly/3hISgnt, o padalomąją medžiagą galima pasiekti paspaudus čia: https://bit.ly/3O2Ho02.
Pasidalinti puslapiu:

Nijolė Bartašiūnienė. Problemų sprendimu grįstas literatūros mokymas

By Metodinis kampelis No Comments

Noriu supažindinti su problemų sprendimu grįstu literatūros mokymu, kuris motyvuoja mokinių EGO sistemą, skatina jų kūrybiškumą, savarankiškumą, daug labiau įtraukia į pažinimo procesą nei  akademinės pamokos. Aišku, kad mokiniai gebėtų savarankiškai kelti ir spręsti problemas, reikia turėti šiokį tokį įdirbį ne tik pačiam mokytojui (kartais net sukurti problemą tampa nelengvu iššūkiu), bet ir mokiniams išgyventi šio ugdymo(si) evoliuciją: nuo didesnės mokytojo pagalbos iki visiško savarankiškumo.

Skaidrėse turėtumėte matyti skirtumą tarp tradicinės ir problemų sprendimu grįstos pamokos, pateikiamos problemų rūšys ir jų pavyzdžiai. Šis ugdymas leidžia sieti klasikinę kūrinio medžiagą su modernesne arba su gyvenimu, su tais gebėjimais ir kompetencijomis, kurių reikės XXI a. gyvenančiam žmogui.

Pasidalinti puslapiu: