Nijolė Bartašiūnienė. J. Apučio novelės „Horizonte bėga šernai“ analizė

| Vidurinis Ugdymas, Vidurinis Ugdymas - Literatūra | No Comments
Karantino metu neturėjome didelės patirties: trūko skaitmeninio turinio, nenuvokėme, kokio kiekio medžiagos reikia pateikti moksleiviams, kiek jie „patempia gyvų“ pamokų ir pan. Krūvis dvyliktokams buvo didžiulis, viskam atlikti labai truko…

Lina Daujotė. Donelaitiškos gamtos metaforos ir fizikos dėsniai

| Vidurinis Ugdymas, Vidurinis Ugdymas - Literatūra | No Comments
Poema „Metai“ yra ir mūsų grožinės literatūros pradžia ir autentiškas žemdirbio kultūros kodas, tautos savasties paliudijimas, mūsų etninės tapatybės atskaitos taškas, tačiau, oi, kaip sunkiai mūsų mokinių skaitomas ir suprantamas.…

Joana Jovaišienė. Mačernio sonetai ir matematika. O kodėl ne?

| Vidurinis Ugdymas, Vidurinis Ugdymas - Literatūra | No Comments
Labai dažnai mūsų mokiniai pasako, kad jų prioritetai yra susiję su tiksliaisiais mokslais, kad jie neperskaitė kūrinio ar neparašė veikėjo analizės, nes sprendė uždavinius. Išties matematikos mokymas po 2020 metų…

Nijolė Bartašiūnienė. Literatūrinio rašinio „Buvimo savimi tema pasirinktuose lietuvių literatūros kūriniuose“ temos žemėlapis ir analizė

| Vidurinis Ugdymas, Vidurinis Ugdymas - Rašinio kūrimas | No Comments
Buvusios mokinės Godos rašinys man įdomus tuo, kad ji literatūriniame rašinyje nevengė vertinimo, savos nuomonės išsakymo, kuris, atrodytų, labiau būdingas samprotaujamajam rašiniui (juos dažniau ir rašė). Manyčiau, kad literatūrinis rašinys…

Nijolė Bartašiūnienė. J. Radvano „Radviliada“ – poetinis Lietuvos pristatymas renesansinei Europai

| Vidurinis Ugdymas, Vidurinis Ugdymas - Literatūra | No Comments
Pateikiu pamokos, kuri padės parengti mokinius literatūrinei pastraipai apie renesansinį Lietuvos įvaizdį, skaidres. Pamokoje bus lyginami viduramžių raštuose išlikęs šalies įvaizdis su pateiktu Radvano poemoje, (su kontekstu, jo rūšimis ir…

Nijolė Bartašiūnienė. Samprotaujamojo rašinio „Ar kvaileliai būtinai kvaili? analizė

| Vidurinis Ugdymas, Vidurinis Ugdymas - Rašinio kūrimas | No Comments
Didžiausias mokinės Gretos egzamininio rašinio privalumas – labai retas mokinių darbuose – holistinis požiūris į nurodytą temą ir problemą (ji ir yra dėmesio centre). Mūsų BE rašinio vertinimo kriterijai ir jų lygių…

Nijolė Bartašiūnienė. Literatūrinio rašinio „ Į kokias vertybes atsiremia katastrofizmo žmogus? Ką apie tai kalba literatūra?“ analizė

| Vidurinis Ugdymas, Vidurinis Ugdymas - Rašinio kūrimas | No Comments
Objektyvi rašinio analizė ir jo vertinimas, nepaisant šio žanro kaip vienintelio brandos egzamine, vis dar lieka mokytojui nelengvai skaldomas riešutėlis. Pateikiu originalesnį literatūrinį rašinį, kurį galima panagrinėti su mokiniais ne…

Nijolė Bartašiūnienė. „Kultūros epochų ir literatūros srovių lenteles“

| Vidurinis Ugdymas, Vidurinis Ugdymas - Literatūra | No Comments
Kaip jomis galima naudotis? Lentelių turinys – puikus kontekstas rašant tiek samprotavimo, tiek literatūrinį rašinį. Kiekvienai epochai ir srovei skirtas vienas lapas, kuriame yra tokie skyriai: 1) terminas; 2) filosofinis…

Regina Dilienė. Asmenybės bruožai (Hamleto charakterio analizė: herojus ar lepus nevykėlis?) Literatūra ir psichologija – kas bendra? (straipsnis)

| Vidurinis Ugdymas, Vidurinis Ugdymas - Literatūra | No Comments
Tarp literatūros ir psichologijos dalykų mokykloje yra labai daug bendra – tiek vienas, tiek kitas dalykas savo objektu dažniausiai pasirenka žmogaus vidinį pasaulį. Dėl menkos gyvenimiškos patirties moksleiviai dažnai nagrinėja…

Regina Dilienė. Pričkaus  charakterio  psichologiniai  aspektai

| Vidurinis Ugdymas, Vidurinis Ugdymas - Literatūra | No Comments
Poema aktuali šiandien savo psichologiniais aspektais. Ir visai nesvarbu, kad literatūros kritikai teigia, jog „Metuose“ matome tik apibendrintą būrų paveikslą. Tai ne visai tiesa -  kai žmogus vaizduojamas bendruomenėje ir…

Vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros privalomi programiniai autoriai ir konteksto autoriai (nuorodų lentelė)

| Vidurinis Ugdymas, Vidurinis Ugdymas - Literatūra | No Comments
Parsisiųsti VIDURINIO UGDYMO LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS PRIVALOMI PROGRAMINIAI AUTORIAI  IR KONTEKSTO AUTORIAI (NUORODŲ LENTELĖ) Privalomi autoriai Konteksto autoriai Kūrinių tekstai Programoje nurodyti privalomų ir konteksto autorių kūriniai, rekomenduojami privalomų autorių…

Vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros privalomi programiniai autoriai ir kūriniai (nuorodų lentelė)

| Vidurinis Ugdymas, Vidurinis Ugdymas - Literatūra | No Comments
Parsisiųsti VIDURINIO UGDYMO LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS PRIVALOMI  PROGRAMINIAI AUTORIAI IR KŪRINIAI  (NUORODŲ LENTELĖ) Privalomi autoriai Privalomi konteksto autoriai Kūrinių tekstai Programoje nurodyti privalomų autorių kūriniai, rekomenduojami privalomų autorių kūriniai Medžiaga…

Mindaugas Grigaitis. Ivaškevičiaus Madagaskaro analizė

| Vidurinis Ugdymas, Vidurinis Ugdymas - Literatūra | No Comments
„Madagaskaras“ – tai kūrinys apie literatūrą ir kultūrą. Jeigu įprastai literatūros suvokimą grindžiame savo egzistencine patirtimi, tai „Madagaskaras“ apeliuoja į mūsų kultūrinę patirtį. Jis pagrįstas intertekstualumu, t. y. nuorodomis į…

Mindaugas Grigaitis. Modulis „Skaitymo gebėjimų ugdymas 5-12 kl.“

| Vidurinis Ugdymas, Vidurinis Ugdymas - Literatūra | No Comments
TURINYS Įvadas Skaitymo gebėjimų aktualumas Grožinio teksto skaitymo ypatumai Skaitymo iššūkis mažiesiems: ieškok potekstės Nuo įvykių sekimo – prie jausmų analizės: poezijos skaitymo ypatumai Išmokus sekti įvykius – giliau į…

Mindaugas Grigaitis. Krikščioniškasis diskursas Vaižganto apysakoje „Dėdės ir dėdienės“

| Vidurinis Ugdymas, Vidurinis Ugdymas - Literatūra | No Comments
Nagrinėjami klausimai ir temos: ar Vaižgantas buvo „doras katalikas“? Mykoliukas kaip krikščioniško šventumo pavyzdys Kodėl Mykoliukas nebūtų liurbis ir šių laikų visuomenėje, sudievinančioje aktyvumą ir produktyvumą? Geišės ir Severiutės santykiai:…

Mindaugo Grigaičio video paskaitos

| Vidurinis Ugdymas, Vidurinis Ugdymas - Literatūra | No Comments
Psichoanalitinis žvilgsnis į Vinco Mykolaičio–Putino romaną „Altoriųšešėly“: https://www.youtube.com/watch?v=JnncJl8xyTw Ribinių situacijų vaizdavimo būdai Balio Sruogos romane „Dievųmiškas“: https://www.youtube.com/watch?v=RsSK-1rc6l8 Antano Škėmos „Balta drobulė“ – nihilistinio rašymoprojektas: https://www.youtube.com/watch?v=MpjwUZES7wo Veikėjų kūrimo būdai Mariaus Katiliškio romane „Miškais ateinaruduo“;: https://www.youtube.com/watch?v=cgJ6HsvYNa0…
Pasidalinti puslapiu: