Rita Barniškienė. Miesto įvaizdis Č. Milošo ir V. Papievio kūryboje

| Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Literatūra | No Comments
Mintis palyginti Č .Milošo ir V. Papievio tekstus kilo klausantis V. Papievio knygos „Ėko“ pristatymo. Jis pats kalbėjo apie savijautą karantino metu ir pasikeitusį miestą. Pagalvojau, kad bėgimas nuo savęs…

Nijolė Bartašiūnienė. J. V. Gėtės „Fausto“ pabaiga. Apibendrinimo užduotys

| Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Literatūra | No Comments
Paskutinėje problemos sprendimu grįstoje J. V. Gėtės pamokoje narpliojamas detektyvas: kodėl Fausto siela, ištarus suderėtą frazę, netitenka Mefistofeliui. Ar pažeistos tam tikros sutarties sąlygos (prisiminkime, rašytojo Gėtės išsilavinimas buvo teisinis…

Žydronė Kolevinskienė, „Literatūros ir šiuolaikinių muzikinių žanrų sintezė“

| Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Literatūra | No Comments
LKLMS taip pat siūlo doc. dr. Žydronės Kolevinskienės paskaitą apie literatūros ir šiuolaikinių muzikinių žanrų sintezę! Paskaitoje analizuojami Jono Aisčio eilėraščiai, dzūkų psichodelinis rokas, Žemaitės kt. autorių kūriniai. Parodoma, kaip…

Vigmantas Butkus. „Lietuva ir lietuviai latvių literatūroje: bendra apžvalga“

| Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Literatūra | No Comments
Doc. dr. Vigmantas Butkus, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Naujosios literatūros skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas, skaitė pranešimą „Lietuva ir lietuviai latvių literatūroje: bendra apžvalga“, kuriame ieškoma atsakymų, kiek literatūrinėje baltistikoje…

Paulius V. Subačius. „Maironio „Lietuva brangi“: nuo eiliavimo prie eilėraščio“

| Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Literatūra | No Comments
Vilniaus universiteto profesoriaus Pauliaus V. Subačiaus pranešime „Maironio „Lietuva brangi“: nuo eiliavimo prie eilėraščio“ pristatomas labai įdomus ir mokykloje kiek neįprastas tekstologinis žvilgsnis į Maironio kūrybą (o daugiausiai – eilėraštį…

LKLMS partneris, internetinė knygų parduotuvė patogupirkti.lt, siūlo įsigyti popierines klasikinių kūrinių versijas

| Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Literatūra | No Comments
Alberas Kamiu. „Svetimas:“: https://www.patogupirkti.lt/knyga/svetimas.html Antanas Škėma. „Balta drobulė: https://www.patogupirkti.lt/knyga/balta-drobule-serija-mazos-dideles-knygos.html Kitos Antano Škėmos knygos: https://www.patogupirkti.lt/antanas-skema-knygos/ Balys Sruoga. „Dievų miškas“: https://www.patogupirkti.lt/knyga/dievu-miskas-serija-mazos-dideles-knygos.html Kitos Balio Sruogos knygos: https://www.patogupirkti.lt/balys-sruoga-knygos/ Francas Kafka (įvairūs kūriniai): https://www.patogupirkti.lt/franz-kafka-knygos/ Henrikas…

Nijolė Bartašiūnienė. Jono Biliūno „Liūdnos pasakos“ Pratarmės ir lyrinės įžangos analizė

| Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Literatūra | No Comments
Pamokoje keliamos ir sprendžiamos dvi problemos: pirma susijusi su realistų kūryboje dažnu autobiografiškumu, antra - su dialogiškumu. Pirmoje apysakos pamokoje, nagrinėjant pratarmę „Baltasai šešėlis“, stengiamasi suprasti, kodėl dominuoja liūdna, bet…

Dalia Pabrėžienė. A. Mickevičiaus „Vėlinės“

| Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Literatūra | No Comments
Kelionę  po Romantizmo epochą su mokiniais pradedame nuo Adomo Mickevičiaus, pasaulinio garso poeto. Pragmatiškos, vartotojiškos pasaulėjautos XXI a. žmogui galbūt keisti atrodo anos epochos asmenybės potyriai, nepaaiškinami racionaliais, materialiais kriterijais.…

Mindaugas Grigaitis. „Metai“ – filosofinė poema apie trapią žmogaus būtį

| Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Literatūra | No Comments
Šį sykį analizuojamas filosofinis Donelaičio poemos „Metai“ lygmuo: žmogaus požiūris į Dievo siunčiamus likimo sunkumus, jo trapumą ir laikinumą. Ieškoma atsakymų į klausimus: kaip žmogus turėdamas nelabai didelį pasirinkimą turėtų…

Mindaugas Grigaitis. Donelaičio „Metai“ – poema apie pasaulį kaip harmoningą kosmosą

| Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Literatūra | No Comments
Nors  „Metuose“ moralizuojantis balsas skamba garsiausiai, tačiau kartai jis nurimsta ir moralas virsta lyrišku gamtos aprašymu. „Metuose“ kuriamas ryškus kontrastas tarp gamtos ir socialinio gyvenimo. Gamta poemoje yra tobulas Dievo…

Mindaugas Grigaitis. Donelaičio „Metų“ veikėjai – ne viskas tik juoda ir balta

| Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Literatūra | No Comments
Pamokoje aiškinamasi, ar tikrai klasikiniame kūrinyje visada brėžiamos griežtos gėrio ir blogio ribos.  Kodėl „Metuose“ didžioji dalis ponų ir svetimtaučių vaizduojami neigiamai? Kokios dvi neviežlybų būrų pasisakymų funkcijos? Kaip „Metų“…

Mindaugas Grigaitis. Donelaičio poema „Metai“ kaip didaktinis epas

| Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Literatūra | No Comments
Šioje Kristijono Donelaičio poemos „Metai“ analizės pamokoje aptariami moralizavimo tikslai - užtikrinti fizinę, socialinę ir dvasinę būrų harmoniją. Paanalizavus ištraukas prašoma užpildyti lentelę, kurioje reikia  didaktines intencijas susieti su pateiktomis…

Mindaugas Grigaitis. „Metai“ – tautinė poema apie pažemintos tautos išlikimą

| Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Literatūra | No Comments
Analizuojama, kaip poemoje „Metai“ kuriamas tautinės tapatybės modelis, kuriame tautiškumas grindžiamas etnine priklausomybe lietuvių tautai ir moralinėmis pietistinėmis nuostatomis. Darbą siūloma organizuoti grupėmis, kurios prisiima tam tikrus – teologų, kultūrologų,…

Mindaugas Grigaitis. Poema „Metai“: temų ir kalbėjimo būdų įvairovė

| Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Literatūra | No Comments
Antroje pamokoje stengiamasi atskleisti K. Donelaičio „Metų“ nestereotipiškumą. Išsiaiškinama, nestereotipinio kalbėjimo būdo intencijas, dominuojančią XVIII amžiuje didaktinę tendenciją, panašumą su herojiniais epais bei paliečiamas ir filosofinis poemos aspektas – bandymas…

Nijolė Bartašiūnienė. Gėtės „Faustas“. Kalėjimas

| Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Literatūra | No Comments
Analizuojant šį tragedijos skyrių prisimenamos priežastys, dėl kurių Margarita atsiranda kalėjime.  Kontekstas apie viduramžių Vokietijos visuomenės požiūrį į puolusią moterį leidžia mokiniams suprasti ir įvertinti patriarchalinės visuomenės moralines normas bei…

Nijolė Bartašiūnienė. J. V. Gėtės „Faustas“. Ola miške

| Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Literatūra | No Comments
Ši pamoka apie naująjį Fausto pažinimą ir kartu apie Margaritos ir Fausto santykius, jų perspektyvą. Keliama problema, ar herojų tarpusavio santykiai pagrįsti meile ar tik aistra vienas kitam (semantinės ypatybės…

Mindaugas Grigaitis. Lietuvių grožinės literatūros pradžia. K. Donelaičio kontekstai

| Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Literatūra | No Comments
Per pirmąją pamoką siūloma susipažinti su istoriniais, kultūriniais, religiniais bei biografiniais pirmojo lietuvių grožinio kūrinio pasirodymo kontekstais. Perskaičius pateikiamą teorinę medžiagą reikia užpildyti kontekstų temos žemėlapio schemą.

Nijolė Bartašiūnienė. J. V. Gėtės „Faustas“ . Fausto darbo kambarys

| Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Literatūra | No Comments
Fausto ir Mefistofelio sutarties analizei, jei nuspręstumėte rašyti  pastraipas,  galima skirti net tris pamokas.  Šį filosofinės tragedijos epizodą siūlau analizuoti ir interpretuoti trimis požiūriais – sociologiniu, komunikacijos ir teisiniu. Galutinis…

Nijolė Bartašiūnienė. Gėtės „Faustas“. Naktis

| Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Literatūra | No Comments
Trečioje Gėtės Fausto pamokoje analizuojama pagrindinio veikėjo egzistencinės krizės momentas, kai rankose atsiranda nuodų taurė.  Siūlomos dvi scenarijaus problemos: į Fausto dvasinę kovą pasižiūrėti psichologų akimis (surinkti duomenis anamnezei) ir…

Nijolė Bartašiūnienė. J. V. Gėtės „Faustas“. Prologas danguje

| Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Literatūra | No Comments
Antroje „Fausto“ pamokoje  analizuojamas tekstas „Prologas danguje" siejamas su bibliniu kontekstu – pasakojimu apie Jobą. Aptariamas skirtingas Dievo ir Mefistofelio požiūris į žmogų, jų lažybas. Būtent iš šio momento ir…

Nijolė Bartašiūnienė. Kuo problema skiriasi nuo klausimo? Problemos analizė

| Rašinio kūrimas, Vidurinis ugdymas | No Comments
Neretai ne tik mokiniai, bet ir patys mokytojai sunkiai skiria problemos analizę nuo paprasčiausiai užduodamo klausimo. Manau, kad tai atsitiko todėl, kad aiškinantis bet kurį tekstą, nustatant jo loginį sluoksnį…

Nijolė Bartašiūnienė. Apšvietos epocha. Fausto tema. J. V. Gėtės asmenybė (pirma pamoka)

| Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Literatūra | No Comments
Pirmoje Apšvietos ciklo pamokoje sprendžiamos nedidelės trys problemos: 1) kaip parašyti enciklopedinį tekstą apie epochą? 2) ar kultūros epocha lemia Fausto tematiką, pagrindinio herojaus interpretaciją? 3) ar teisus Gėtė sakydamas,…

Zina Kuncienė. Rėdos ratas ir Kristijono Donelaičio „Metai“ (2 pamokos)

| Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Literatūra | No Comments
Viena iš integruojamų į lietuvių kalbos dalyką programų yra etninė kultūra. Sunku sugalvoti, kaip tai pateikti mokiniams, kuriems šis dalykas dažnai tolimas, nesuprantamas.  Šiame dviejų pamokų cikle bandėme pažiūrėti, kaip…

Violeta Dumčiuvienė. Pamokų ciklas „M. K. Sarbievijaus lyrika – galimybė apmąstyti žmogaus ir pasaulio prieštaringumą“

| Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Literatūra | No Comments
Skiriama 10 pamokų, pateikta 4 pamokų medžiaga. Pirmos dvi pamokos – Baroko epochos pristatymas, remiantis Jostein Gaarder kūriniu „Sofijos pasaulis“, Kristinos Sabaliauskaitės romanu „Silva rerum“, G. Vaitkūno straipsniu „Švietimo epochos…

Nijolė Bartašiūnienė. J. Apučio novelės „Horizonte bėga šernai“ analizė

| Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Literatūra | No Comments
Karantino metu neturėjome didelės patirties: trūko skaitmeninio turinio, nenuvokėme, kokio kiekio medžiagos reikia pateikti moksleiviams, kiek jie „patempia gyvų“ pamokų ir pan. Krūvis dvyliktokams buvo didžiulis, viskam atlikti labai truko…

Lina Daujotė. Donelaitiškos gamtos metaforos ir fizikos dėsniai

| Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Literatūra | No Comments
Poema „Metai“ yra ir mūsų grožinės literatūros pradžia ir autentiškas žemdirbio kultūros kodas, tautos savasties paliudijimas, mūsų etninės tapatybės atskaitos taškas, tačiau, oi, kaip sunkiai mūsų mokinių skaitomas ir suprantamas.…

Joana Jovaišienė. Mačernio sonetai ir matematika. O kodėl ne?

| Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Literatūra | No Comments
Labai dažnai mūsų mokiniai pasako, kad jų prioritetai yra susiję su tiksliaisiais mokslais, kad jie neperskaitė kūrinio ar neparašė veikėjo analizės, nes sprendė uždavinius. Išties matematikos mokymas po 2020 metų…

Nijolė Bartašiūnienė. J. Radvano „Radviliada“ – poetinis Lietuvos pristatymas renesansinei Europai

| Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Literatūra | No Comments
Pateikiu pamokos, kuri padės parengti mokinius literatūrinei pastraipai apie renesansinį Lietuvos įvaizdį, skaidres. Pamokoje bus lyginami viduramžių raštuose išlikęs šalies įvaizdis su pateiktu Radvano poemoje, (su kontekstu, jo rūšimis ir…

Nijolė Bartašiūnienė. „Kultūros epochų ir literatūros srovių lenteles“

| Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Literatūra | No Comments
Kaip jomis galima naudotis? Lentelių turinys – puikus kontekstas rašant tiek samprotavimo, tiek literatūrinį rašinį. Kiekvienai epochai ir srovei skirtas vienas lapas, kuriame yra tokie skyriai: 1) terminas; 2) filosofinis…

Regina Dilienė. Asmenybės bruožai (Hamleto charakterio analizė: herojus ar lepus nevykėlis?) Literatūra ir psichologija – kas bendra? (straipsnis)

| Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Literatūra | No Comments
Tarp literatūros ir psichologijos dalykų mokykloje yra labai daug bendra – tiek vienas, tiek kitas dalykas savo objektu dažniausiai pasirenka žmogaus vidinį pasaulį. Dėl menkos gyvenimiškos patirties moksleiviai dažnai nagrinėja…

Regina Dilienė. Pričkaus  charakterio  psichologiniai  aspektai

| Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Literatūra | No Comments
Poema aktuali šiandien savo psichologiniais aspektais. Ir visai nesvarbu, kad literatūros kritikai teigia, jog „Metuose“ matome tik apibendrintą būrų paveikslą. Tai ne visai tiesa -  kai žmogus vaizduojamas bendruomenėje ir…

Vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros privalomi programiniai autoriai ir konteksto autoriai (nuorodų lentelė)

| Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Literatūra | No Comments
Parsisiųsti VIDURINIO UGDYMO LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS PRIVALOMI PROGRAMINIAI AUTORIAI  IR KONTEKSTO AUTORIAI (NUORODŲ LENTELĖ) Privalomi autoriai Konteksto autoriai Kūrinių tekstai Programoje nurodyti privalomų ir konteksto autorių kūriniai, rekomenduojami privalomų autorių…

Vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros privalomi programiniai autoriai ir kūriniai (nuorodų lentelė)

| Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Literatūra | No Comments
Parsisiųsti VIDURINIO UGDYMO LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS PRIVALOMI  PROGRAMINIAI AUTORIAI IR KŪRINIAI  (NUORODŲ LENTELĖ) Privalomi autoriai Privalomi konteksto autoriai Kūrinių tekstai Programoje nurodyti privalomų autorių kūriniai, rekomenduojami privalomų autorių kūriniai Medžiaga…

Mindaugas Grigaitis. Ivaškevičiaus Madagaskaro analizė

| Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Literatūra | No Comments
„Madagaskaras“ – tai kūrinys apie literatūrą ir kultūrą. Jeigu įprastai literatūros suvokimą grindžiame savo egzistencine patirtimi, tai „Madagaskaras“ apeliuoja į mūsų kultūrinę patirtį. Jis pagrįstas intertekstualumu, t. y. nuorodomis į…

Mindaugas Grigaitis. Modulis „Skaitymo gebėjimų ugdymas 5-12 kl.“

| Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Literatūra | No Comments
TURINYS Įvadas Skaitymo gebėjimų aktualumas Grožinio teksto skaitymo ypatumai Skaitymo iššūkis mažiesiems: ieškok potekstės Nuo įvykių sekimo – prie jausmų analizės: poezijos skaitymo ypatumai Išmokus sekti įvykius – giliau į…

Mindaugas Grigaitis. Krikščioniškasis diskursas Vaižganto apysakoje „Dėdės ir dėdienės“

| Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Literatūra | No Comments
Nagrinėjami klausimai ir temos: ar Vaižgantas buvo „doras katalikas“? Mykoliukas kaip krikščioniško šventumo pavyzdys Kodėl Mykoliukas nebūtų liurbis ir šių laikų visuomenėje, sudievinančioje aktyvumą ir produktyvumą? Geišės ir Severiutės santykiai:…

Mindaugo Grigaičio video paskaitos

| Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Literatūra | No Comments
Psichoanalitinis žvilgsnis į Vinco Mykolaičio–Putino romaną „Altoriųšešėly“: https://www.youtube.com/watch?v=JnncJl8xyTw Ribinių situacijų vaizdavimo būdai Balio Sruogos romane „Dievųmiškas“: https://www.youtube.com/watch?v=RsSK-1rc6l8 Antano Škėmos „Balta drobulė“ – nihilistinio rašymoprojektas: https://www.youtube.com/watch?v=MpjwUZES7wo Veikėjų kūrimo būdai Mariaus Katiliškio romane „Miškais ateinaruduo“;: https://www.youtube.com/watch?v=cgJ6HsvYNa0…
Pasidalinti puslapiu: