Ši knyga – tavo gidas į sėkmę laikant lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą

Pagal atnaujintas bendrąsias programas 9-12 klasėms

Išlaikysiu lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą geriau!

Išlaikysiu lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą geriau!

Išlaikysiu lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą geriau!

Išlaikysiu lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą geriau!

Išlaikysiu lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą geriau!

Išlaikysiu lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą geriau!

Išlaikysiu lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą geriau!

Išlaikysiu lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą geriau!

Išlaikysiu lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą geriau!

Išlaikysiu lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą geriau!

padėkite savo mokiniams pasiekti puikių rezultatų per egzaminą

Metodinė priemonė mūsų sumanyta kaip didelės apimties ir išsami pagalba ruošiantis naujo tipo 2025 metų lietuvių kalbos ir literatūros egzaminams. Knygoje rasite koncentruotą teorinę medžiagą, teksto „atrakinimo“ būdus, kūrinių analizės ir interpretacijos pavyzdžių įvairiais aspektais, joje nurodomi skirtingų literatūros rūšių tekstų analizės bei problemos svarstymo žingsniai.

Turinys

PRADŽIOS ŽODIS

3 p.

KOKIE BUS TIKRINAMI JŪSŲ GEBĖJIMAI?

8 p.

1. GROŽINĖS LITERATŪROS SAMPRATA

9 p.

Meninio pasaulio sąsajos su realiuoju gyvenimu
Užduotys

2. TEKSTAS IR KONTEKSTAS

10 p.

Teksto ir konteksto samprata
Skirtingos to paties įvaizdžio reikšmės

3. LITERATŪROS RŪŠYS

13 p.

Epinio kūrinio savitumas
Lyrinio kūrinio savitumas
Draminio kūrinio savitumas
Literatūros rūšių ir žanrų lentelė

4. KŪRINIO VIENTISUMAS

15 p.

Kūrinio ir jo dalies suvokimas
Kūrinio (teksto) struktūriškumas

5. APIE ANALIZĖS IR INTERPRETACIJOS SUVOKIMĄ

16 p.

Analizės ir interpretacijos samprata
Autoriaus pozicija kūrinyje
Analizės ir interpretacijos rūšys
Emocinis kūrinio suvokimas
Analitinis kūrinio suvokimas
Improvizacija
Interpretacijų variantiškumas

6. NEFABULINIAI TEKSTO ELEMENTAI

20 p.

Nefabuliniai teksto elementai ir jų vaidmuo
Kūrinio ir jo skyrių pavadinimų samprata
Paantraštės vaidmuo kūrinyje
Kūrinio epigrafas, moto bei dedikacija
Iliustracijos ir knygos viršelis
Užduotys

7. BENDRI ANALIZĖS PRINCIPAI

27 p.

Pažintis su tekstu
Teksto „atrakinimo“ būdai
Sudėtingesnės struktūros tekstas: kūrinys kūrinyje
Sudėtingesnės struktūros tekstas: vizija, sapnas
Sudėtingesnės struktūros tekstas: intertekstualumas
Užduotys

8. TEKSTO PRADŽIOS IR PABAIGOS VAIDMUO

42 p.

Teksto pradžios ir pabaigos prasmė
Užduotys

9. VIENO SAKINIO ANALIZĖ

45 p.

Sakinio reikšmė tekste
Užduotys

10. KAIP ANALIZUOTI EPINĮ TEKSTĄ?

47 p.

Epiniai žanrai
Epinio teksto vaizduojamasis pasaulis
Galimi epinio teksto analizės žingsniai
Epinio teksto analizės trūkumai
Užduotys

10.1. STRUKTŪRINĖ TEKSTO ANALIZĖ

50 p.

Struktūrinės analizės samprata
Užduotys

10.2. ISTORINĖ-KULTŪRINĖ ANALIZĖ

54 p.

Istorinės – kultūrinės analizės samprata
Užduotys

10.3. PSICHOANALIZĖ

58 p.

Psichoanalizės pagrindai
Psichoanalizės terminai: id, ego, superego
Psichoanalizės terminai: perkėlimas
Psichoanalizės terminai: vaikystės įtaka
Psichoanalizės terminai: persona
Psichoanalizės terminai: anima ir animus
Psichoanalizės terminai: šešėlis
Užduotys

11. KAIP ANALIZUOTI LYRIKOS KŪRINĮ?

71 p.

Lyrinio kūrinio sandara
Lyrinio kūrinio muzikalumas
Vaizdą sudarančių elementų prasmė
Populiariausi lyrikos žanrai
Galimi lyrinio kūrinio analizės žingsniai
Lyrikos kūrinio analizės trūkumai
Tradicinio eilėraščio analizė
Modernaus eilėraščio analizė
Žanrinė analizė: sonetas
Žanrinė analizė: baladė
Užduotys

12. KAIP ANALIZUOTI DRAMINĮ TEKSTĄ?

86 p.

Dramos samprata
Klasikinės dramos modelis
Netradicinės dramos modelis
Absurdo dramos modelis
Dramos žanrai
Dramaturgijos ir teatrologijos terminai
Galimi draminio teksto analizės žingsniai
Dramos kūrinių analizės trūkumai
Monologo analizė
Dialogo analizė
Užduotys

13. PROBLEMOS SVARSTYMAS

103 p.

Probleminio klausimo svarba ugdymo procese
Probleminio klausimo užduoties samprata
Galimi problemos svarstymo žingsniai
Problemos svarstymo trūkumai

14. PROGRAMINĖS LITERATŪROS TEMOS

107 p.

Programinės literatūros temų blokai

14.1. ŽMOGUS IR PASAULIS

107 p.

Žmogaus ir pasaulio temų bloko samprata
Užduotys

14.2. ŽMOGUS TARP ŽMONIŲ

114 p.

Žmogaus tarp žmonių temų bloko samprata
Užduotys

14.3. ŽMOGUS IR KULTŪRA

123 p.

Žmogaus ir kultūros temų bloko samprata
Užduotys

14.4. ŽMOGAUS BŪTIS IR LEMTIS

132 p.

Žmogaus būties ir lemties temų bloko samprata
Užduotys

14.5. ŽMOGAUS BŪDAS IR VERTYBĖS

144 p.

Žmogaus būdo ir vertybių temos: bloko samprata
Užduotys

IŠNAŠOS

155 p.

PASTABOS

157 p.

Mieli mokytojai,

Žinodami apie didelę įtampa šiandieniniame Jūsų darbe realizuojant atnaujintas pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, apie mokomųjų priemonių stygių, siūlome ypatingą galimybę įsigyti pigiau naudingą priemonę kasdieniam savo darbui klasėje.
Pristatome mokomąją metodinę priemonę „ANALIZĖ IR INTERPRETACIJA, PROBLEMOS SVARSTYMAS“ – išsamią knygą, kruopščiai sukurtą atsižvelgiant į naujas egzamino užduotis.

Knygos privalumas tas, kad

  • teorinė medžiaga, nors išsami, pateikta koncentruotai;
  • kalbama tik apie esminius dalykus;
  • pateikti teksto „atrakinimo“ būdai;
  • nurodomi epinio, lyrinio, draminio tekstų analizės žingsniai;
  • nemažai pavyzdžių iš buvusių ir naujai į programas įtrauktų autorių nuo 9 iki 12 klasės;
  • kūriniai (ištraukos) analizuojami ir interpretuojami struktūros, turinio, raiškos, žanro, idėjų ir konteksto (biografinio, kultūros, istorinio, socialinio) aspektais;
  • kūriniai (ištraukos) lyginami tarpusavyje įvairiais aspektais;
  • tekstai ir užduotys įvairaus sudėtingumo;
  • nurodomi probleminio klausimo svarstymo, remiantis grožiniu tekstu, žingsniai;
  • knygoje pateikta medžiaga apima visus numatomus lietuvių kalbos patikrinimus ir reikalaujamus gebėjimus. programos nurodymus ir yra nepakeičiama priemonė mokiniams, lankytiems 9–12 klases.

Puiki galimybė: jei 15 Jūsų klasės mokinių užsakys šią knygą, ne tik jie gaus nuolaidą, bet ir Jūs gausite nemokamą knygą kaip padėką už Jūsų darbą. Kiekviena knyga dabar kainuoja 22,00 eurų, tačiau užsakant dideliu kiekiu kaina sumažės iki 20,00 eurų už kiekvieną knygą. Tad raginame pasikalbėti su mokiniais ir jų tėveliais ir pasinaudoti mūsų pasiūlymu.

Jeigu turite klausimų, ar reikia daugiau informacijos, nedvejokite susisiekti su mumis. Kartu galime įgalinti mūsų mokinius pasiekti puikių rezultatų per lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą.

Dėkojame už Jūsų kasdienį darbą ugdant jaunąją kartą.

Norėdami palengvinti Jums šią užduotį, pridedame PDF failus-laiškus, kuriuos galite nusiųsti savo mokiniams ir jų tėvams, kad įtikintumėte šios mokomosios priemonės naudingumu.

PDF laiškas mokiniams PDF laiškas savo mokinių tėvams

Gauk dovanų

Užsakykite 15 leidinių ir gaukite 16-tą nemokamai! Norėdami palengvinti Jums šią užduotį, pridedame PDF failus-laiškus, kuriuos galite nusiųsti savo mokiniams ir jų tėvams, kad įtikintumėte šios mokomosios priemonės naudingumu.

PDF laiškas mokiniams PDF laiškas savo mokinių tėvams

Jūsų investicija

Sutaupyk net iki 9%
20už knygą
Užsakykite 15 leidinių ir gaukite 16-tą nemokamai!
22už knygą
Turėsite teorinę ir praktinę naudą
ruošiantis pamokoms!
22už knygą
Su šiuo gidu jausitės tvirtai eidami į egzaminą!
20,00/ už knygą
Užsakykite 30 leidinių ir gaukite 2 nemokamai!
20,00/ už knygą
Užsakykite 45 leidinių ir gaukite 3 nemokamai!
20,00/ už knygą
Užsakykite 60 leidinių ir gaukite 4 nemokamai!

Jei norite pirkti daugiau nei 15 knygų su nuolaida, tai paspauskite ant kainos €300 ir kitame puslapyje galėsite pakeisti knygų skaičių, pvz., 18.

Jeigu turite klausimų, Parašykite mums arba skambinkite 8 618 88235