Irena Vainorienė. „Septyni žingsniai kūrybiškumo link, arba kaip išsivaduoti iš Platono olos“

| Rašinio kūrimas | No Comments
Siūlome prisiminti ar atrasti pernai LKLMS organizuotų seminarų pranešimus: mokytojos Irenos Vainorienės pranešimas apie samprotavimo rašinio rašymą „Septyni žingsniai kūrybiškumo link, arba kaip išsivaduoti iš Platono olos“ Pranešimą žiūrėti ir…

Alius Avčininkas. 9. Nepriklausomybės laikų literatūros (A. Marčėnas, J. Kunčinas, M. Ivaškevičius) kartojimas

| Rašinio kūrimas | No Comments

Alius Avčininkas. 8. Moderniosios XX a. antrosios pusės literatūros (Just. Marcinkevičius, M. Katiliškis, J. Aputis, S. Geda, M. Martinaitis, Č. Milošas, J. Vaičiūnaitė) kartojimas

| Rašinio kūrimas | No Comments

Alius Avčininkas. 7. XX a. vidurio katastrofų literatūros (S. Nėris, B. Sruoga, V. Mačernis, B. Krivickas, A. Škėma, A. Kamiu) kartojimas

| Rašinio kūrimas | No Comments

Alius Avčininkas. 6. XX a. vidurio moderniosios literatūros (V. Mykolaitis-Putinas, J. Savickis, J. Aistis, H. Radauskas, F. Kafka) kartojimas

| Rašinio kūrimas | No Comments

Alius Avčininkas. 5. XX a. pradžios literatūros (Realizmas, neoromantizmas: J. Biliūnas, Šatrijos Ragana, J. Tumas–Vaižgantas, V. Krėvė) kartojimas

| Rašinio kūrimas, Uncategorized | No Comments

Violeta Žebrauskienė. Rengimasis brandos egzaminui. 4. Romantizmo (A. Mickevičius, A. Baranauskas, V. Kudirka, Maironis) kartojimas

| Rašinio kūrimas | No Comments

Violeta Žebrauskienė.Pasirengimas egzaminui. 3. Apšvietos epochos (K. Donelaitis, J. V. Gėtė) kartojimas

| Rašinio kūrimas | No Comments

Violeta Žebrauskienė. Pasirengimas egzaminui. 2. Baroko epochos (M.K. Sarbievijus) kartojimas

| Rašinio kūrimas | No Comments

Violeta Žebrauskienė. Pasirengimas egzaminui. 1.Renesanso epochos (M. Mažvydas, M. Daukša, J. Radvanas, V. Šekspyras) kartojimas

| Rašinio kūrimas | No Comments

Danutė Visockienė, Zina Kuncienė. Klasikinės samprotavimo pastraipos kūrimas

| Rašinio kūrimas | No Comments
Klasikinės samprotavimo pastraipos teorinė medžiaga pateikta au pavyzdžiu. https://www.youtube.com/watch?v=VrVWf-r3tAM

Mindaugas Grigaitis. Rašinys „Valdovo paveikslas literatūroje“

| Rašinio kūrimas | No Comments
Literatūrinį rašinį tiktų analizuoti išėjus Renesanso literatūrą – V. Šekspyrą ir J. Radvaną. Rašinio įžangoje ir išvadinėje pastraipoje pristatomas tos pačios epochos filosofo ir Italijos politinio veikėjo Nikolo Makiavelio požiūris…

Nijolė Bartašiūnienė. Kuo problema skiriasi nuo klausimo? Problemos analizė

| Rašinio kūrimas, Vidurinis ugdymas | No Comments
Neretai ne tik mokiniai, bet ir patys mokytojai sunkiai skiria problemos analizę nuo paprasčiausiai užduodamo klausimo. Manau, kad tai atsitiko todėl, kad aiškinantis bet kurį tekstą, nustatant jo loginį sluoksnį…

Regina Dilienė. Rašinys „Ar menas gali paveikti tikrovę?“

| Rašinio kūrimas | No Comments
Samprotaujamojo rašinio „Ar menas gali paveikti tikrovę?“ objektas – gyvenimas ir jo sąsaja su menu. Pastarasis suprantamas plačiai, ne tik kaip literatūra (tai svarbu, nes temos raktinis žodis yra MENAS,…

Nijolė Bartašiūnienė. Pasirengimas literatūriniam rašiniui apie teatrališkumą

| Rašinio kūrimas | No Comments
Bebaigę Renesanso epochos autorius jau būname parašę po vieną samprotaujamojo (Mažvydas arba Daukša) ir literatūrinio (Radvanas) rašinio pastraipas. Paskutinę Šekspyro pamoką skiriu pasirengti rašiniams, kuriuos rašysime po Baroko.  Rašinio temų…

Nijolė Bartašiūnienė. Literatūrinio rašinio „Buvimo savimi tema pasirinktuose lietuvių literatūros kūriniuose“ temos žemėlapis ir analizė

| Rašinio kūrimas | No Comments
Buvusios mokinės Godos rašinys man įdomus tuo, kad ji literatūriniame rašinyje nevengė vertinimo, savos nuomonės išsakymo, kuris, atrodytų, labiau būdingas samprotaujamajam rašiniui (juos dažniau ir rašė). Manyčiau, kad literatūrinis rašinys…

Nijolė Bartašiūnienė. Samprotaujamojo rašinio „Ar kvaileliai būtinai kvaili? analizė

| Rašinio kūrimas | No Comments
Didžiausias mokinės Gretos egzamininio rašinio privalumas – labai retas mokinių darbuose – holistinis požiūris į nurodytą temą ir problemą (ji ir yra dėmesio centre). Mūsų BE rašinio vertinimo kriterijai ir jų lygių…

Nijolė Bartašiūnienė. Literatūrinio rašinio „ Į kokias vertybes atsiremia katastrofizmo žmogus? Ką apie tai kalba literatūra?“ analizė

| Rašinio kūrimas | No Comments
Objektyvi rašinio analizė ir jo vertinimas, nepaisant šio žanro kaip vienintelio brandos egzamine, vis dar lieka mokytojui nelengvai skaldomas riešutėlis. Pateikiu originalesnį literatūrinį rašinį, kurį galima panagrinėti su mokiniais ne…
Pasidalinti puslapiu: