Skip to main content

Viena iš integruojamų į lietuvių kalbos dalyką programų yra etninė kultūra. Sunku sugalvoti, kaip tai pateikti mokiniams, kuriems šis dalykas dažnai tolimas, nesuprantamas.  Šiame dviejų pamokų cikle bandėme pažiūrėti, kaip žmogaus gyvenimas susijęs su gamtos ciklu, kokie pagrindiniai virsmai gamtoje ir gyvenime. Tai puiki proga ne tik susipažinti su Rėdos ratu, bet ir šiek tiek giliau pažvelgti į K. Donelaičio „Metus”. Šios pamokos galėtų būti skirtos ciklo apibendrinimui, po to galima skirti pamoką pasiruošimui rašyti rašinį, mokiniai galės ne tik remtis literatūra, bet ir sieti ją su tautosakiniu, mitologiniu kontekstu.

 

Nijole Bartasiuniene

Mokytoja ekspertė, metodinių leidinių autorė, ilgametė valstybinio egzamino vyresnioji vertintoja, švietimo konsultantė, lektorė.

Leave a Reply