Skip to main content

Skiriama 10 pamokų, pateikta 4 pamokų medžiaga. Pirmos dvi pamokos – Baroko epochos pristatymas, remiantis Jostein Gaarder kūriniu „Sofijos pasaulis“, Kristinos Sabaliauskaitės romanu „Silva rerum“, G. Vaitkūno straipsniu „Švietimo epochos estetinės kultūros metmenys“. Visa ši medžiaga iš karto siejama su M.K. Sarbievijaus etinėmis odėmis. Toliau pristatoma M. K. Sarbievijaus biografija ir kūrybos principai, išsiaiškinama etinių odžių samprata (pateiktos skaidrės). Kitose pamokose nagrinėjamos etinės odės „Telefui Likui“ (užduotys pateiktos), „Krispui Levinijui“, „Janui Libinijui“, „Pauliui Kozlovijui“ (užduotis galima parengti pagal Onutės Baumilienės straipsnį, publikuotą „Gimtajame žodyje“). Vieną pamoką skiriu mokyti rašyti samprotavimo rašinį (skaidrės pateiktos), 2 pamokos – kontroliniam darbui.

Leave a Reply