Skip to main content
  1. Psichoanalitinis žvilgsnis į Vinco Mykolaičio–Putino romaną „Altoriųšešėly“: https://www.youtube.com/watch?v=JnncJl8xyTw
  2. Ribinių situacijų vaizdavimo būdai Balio Sruogos romane „Dievųmiškas“: https://www.youtube.com/watch?v=RsSK-1rc6l8
  3. Antano Škėmos „Balta drobulė“ – nihilistinio rašymoprojektas: https://www.youtube.com/watch?v=MpjwUZES7wo
  4. Veikėjų kūrimo būdai Mariaus Katiliškio romane „Miškais ateinaruduo“;: https://www.youtube.com/watch?v=cgJ6HsvYNa0
  5. Postmodernizmo ženklai Jurgio Kunčino romane„Tūla“: https://www.youtube.com/watch?v=E1CLIWBfunE
  6. Tautinių mitų dekonstrukcija Mariaus Ivaškevičiaus pjesėje„Madagaskaras“: https://www.youtube.com/watch?v=yZeuHkP_p18

Leave a Reply