Skip to main content

Samprotaujamojo rašinio „Ar menas gali paveikti tikrovę?“ objektas – gyvenimas ir jo sąsaja su menu. Pastarasis suprantamas plačiai, ne tik kaip literatūra (tai svarbu, nes temos raktinis žodis yra MENAS, o ne „literatūra“). Darbe įžvelgiama ir svarstoma problema, kas būna, kai realybė netenkina žmogaus.  Literatūros ir gyvenimo pavyzdžiais teigiama, kad tokiais atvejais bėgama į meną nors trumpam užsimiršti. Svarstoma ir antra problema, kai menas „išnaudojamas“ tam, kad sukurtų geresnės tikrovės iliuziją, leistų manipuliuoti žmonėmis ir jiems įrodytų, jog šie gyvena toje sukurtoje realybėje. Argumentavimui pasitelkiami istoriniai ir publicistiniai pavyzdžiai,  kontekstai.

Darbe galima rasti visų – pirmojo, antrojo ir trečiojo –  lygio gebėjimų.

Nijole Bartasiuniene

Mokytoja ekspertė, metodinių leidinių autorė, ilgametė valstybinio egzamino vyresnioji vertintoja, švietimo konsultantė, lektorė.

Leave a Reply