Skip to main content

Noriu supažindinti su problemų sprendimu grįstu literatūros mokymu, kuris motyvuoja mokinių EGO sistemą, skatina jų kūrybiškumą, savarankiškumą, daug labiau įtraukia į pažinimo procesą nei  akademinės pamokos. Aišku, kad mokiniai gebėtų savarankiškai kelti ir spręsti problemas, reikia turėti šiokį tokį įdirbį ne tik pačiam mokytojui (kartais net sukurti problemą tampa nelengvu iššūkiu), bet ir mokiniams išgyventi šio ugdymo(si) evoliuciją: nuo didesnės mokytojo pagalbos iki visiško savarankiškumo.

Skaidrėse turėtumėte matyti skirtumą tarp tradicinės ir problemų sprendimu grįstos pamokos, pateikiamos problemų rūšys ir jų pavyzdžiai. Šis ugdymas leidžia sieti klasikinę kūrinio medžiagą su modernesne arba su gyvenimu, su tais gebėjimais ir kompetencijomis, kurių reikės XXI a. gyvenančiam žmogui.

Nijole Bartasiuniene

Mokytoja ekspertė, metodinių leidinių autorė, ilgametė valstybinio egzamino vyresnioji vertintoja, švietimo konsultantė, lektorė.

Leave a Reply