Skip to main content

Siūlau medžiagą dviem probleminiams klausimams apie laisvę ir jos santykį su laime.  Nagrinėjamos dvi ištraukos iš  F. Dostojevskio paskutinio romano „Broliai Karamazovai“.  Drauge su tekstu apie laisvę siūloma filmo „Jėzus“ ištrauka ir pateikiamas biblinis tekstas. Šalia biblinio konteksto galima supažindinti su filosofiniais F. Nyčės, V. Solovjovo ir K. Armstrong kontekstais. Provokacijai siūloma budisto vienuolio A. Brahmo pamąstymas apie laisvės rūšis  mūsų pasaulyje.

Laimės temai papildomai pasitelkiami literatūriniai – J. V. Gėtės „Fausto“ ir J. Biliūno „Laimės žiburio“ kūriniai.

Nijole Bartasiuniene

Mokytoja ekspertė, metodinių leidinių autorė, ilgametė valstybinio egzamino vyresnioji vertintoja, švietimo konsultantė, lektorė.

Leave a Reply