Skip to main content

TURINYS

Įvadas

  1. Skaitymo gebėjimų aktualumas
  2. Grožinio teksto skaitymo ypatumai
  3. Skaitymo iššūkis mažiesiems: ieškok potekstės
  4. Nuo įvykių sekimo – prie jausmų analizės: poezijos skaitymo ypatumai
  5. Išmokus sekti įvykius – giliau į kūrinio gelmes
  6. Misija įmanoma: brandus skaitytojas

Naudota literatūra:

Darbą galite rasti ir   http://bit.do/fHYs5

Leave a Reply