Skip to main content
703

Tiek lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų išreikštė pritarimą!

Lituanistus ir lituanistes, kuriems įgriso neatsakingas ŠMSM ir NŠA elgesys dėl naujos egzaminų sistemos, kviečiame pasirašyti šią anketą ir išreikšti pilietinė poziciją (pasirašiusių sąrašas bus pridėtas prie oficialaus rašto, siunčiamo į ŠMSM ir NŠA): https://forms.gle/G5HSAW8RcETw1ayL7

Raštą rasite čia: https://bit.ly/3vISCl9

Pagrindiniai punktai tokie:

REIKALAUJAME

  • Bent iki sausio 24 dienos privalo būti patvirtintos I tarpinio atsiskaitymo vertinimo normos;
  • sausio 4 dieną patvirtinta vykdymo instrukcija negali būti keičiama ar interpretuojama, todėl dėstantis mokytojas turi teisę dirbti pokalbį palaikančiu vertintoju savo dėstomoje klasėje;
  • su sutinkančiais vertinti mokytojais iki vasario 1 d. turi būti pasirašomos sutartys, kuriose būtų aiškiai išdėstytos darbų sąlygos, apimtys ir darbo apmokėjimas;
  • sutartys turi būti centralizuotos, nepaliktos savivaldybių ar ugdymo įstaigų atsakomybei, nes paslaugos suteikiamos NŠA organizuojamiems darbams;

be vertintojo sutikimo po sutarties pasirašymo pakeitus darbo sąlygas, aplinkybes ar užmokesčio dydžius, vertintojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį.

Leave a Reply