Skip to main content
Avatar photo

Nijole Bartasiuniene

Mokytoja ekspertė, metodinių leidinių autorė, ilgametė valstybinio egzamino vyresnioji vertintoja, švietimo konsultantė, lektorė.

Tai kokios lietuvių kalbos ir literatūros norime?

By Straipsniai ir aktualijosNo Comments

Dabar atnaujinamos visų dalykų mokymo mokykloje programos. Bene daugiausia diskusijų kyla, kokia turi būti lietuvių kalbos ir literatūros programa. Prie jos kūrimo vienaip ar kitaip prisidedantys lituanistai dažnai jaučiasi kaip karo lauke. Vieni iš jų teigia, kad sudarant programą svarbiausia perduoti tautinį pasakojimą, saugoti lietuvių kultūrą, o kiti pirmiausia kalba apie skaitymo malonumą, dėmesį kiekvienam vaikui. Susiklosčiusi situacija primena estetiniuose posūkiuose vykusias diskusijas apie literatūros vertės kriterijus. Tik dabar nesiginčijama, kas yra gera literatūra, kas ją daro vertingą, kiek ją veikia kintantis gyvenimas. Tiesiog be jokių skaitymo įpročių tyrimų, remiantis intuicija ar, dar blogiau, pasidavus ambicijoms įtvirtinti savo poziciją švietimo politikos lauke, kovojama, kokią literatūrą turi skaityti Lietuvos mokiniai.

Nors dėl nusivylimo švietimo sistema ir konstruktyvių diskusijų trūkumo mokykline lituanistika besidominčių kultūrininkų gretos mąžta – emocinė atmosfera kaista. Norėtųsi, kad pagaliau būtų atsiribota nuo jausmų ir pradėta kalbėti, ko iš literatūros, kaip mokomojo dalyko, tikimasi mokykloje. Tikimės, kad šie klausimai ir atsakymai į juos taps impulsu tokiai diskusijai, juoba kad jie susiję su mūsų vaikų, anūkų, taigi apskritai šalies ateitimi.

 

Skaityti daugiau: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fliteraturairmenas.lt%2Fpublicistika%2Ftai-kokios-lietuviu-kalbos-ir-literaturos-norime%3Ffbclid%3DIwAR1dgSaNZmwHW9V8RPvD-qHB1kD-zW8Z5-j7E85b3xKx6mUhwTCJGkkkdmA&h=AT2ecjGrj5kGcISMq02eLVV1Y9xCuZT66kM6sEDAzDE0PloLveyMlu5qDDWqAlCyw2w39GerwXGsccMrFc0fPbuzn-lpFb6_zdET4B4MqpDNrhH3w28wlSjrh7uoCrfvr9gUZA

Fotonovelių konkursas „Mėlyno sapno svajinga šalis“ pagal poeto „Metų“ sonetus

By Straipsniai ir aktualijosNo Comments

Gerbiami kolegos lituanistai,

Telšių Žemaitės gimnazija, kaip ir visa Lietuva, birželio mėnesį minės poeto Vytauto Mačernio 100-ąsias gimimo metines. Kviečiame Jūsų mokinius dalyvauti trumpųjų fotonovelių konkurse „Mėlyno sapno svajinga šalis“ pagal poeto „Metų“ sonetus.

Jums gali būti naudinga ši medžiaga: Vaizdo ir teksto koegzistencija | Diena.lt

arba    RAŠYTOJAI.LT – Literatūros Kultūros Platforma (rasytojai.lt)

Zina Kuncienė. Oskaro Vaildo „Doriano Grėjaus portretas“. Siužetas. Veikėjų ryšiai. Simboliai

By Literatūra, Pagrindinis ugdymasNo Comments

Skaidrės skirtos pirmai pamokai, jose supažindinama su siužetu, prisimenamos simbolistinio romano siužeto dalys,  aptariami veikėjų ryšiai ir kai kurie simboliai. Po to mokiniai gauna užduotį, kuri padeda susipažinti su kūrinio kontekstu ir  jį aktualizuoti.

Vietoj skaidrių galima pasinaudoti ir interaktyviomis užduotimis: https://oer.ndma.lt/lor/node/170958

Nijolė Bartašiūnienė. Tradicija ir modernumas. Karinės liaudies dainos ir modernaus eilėraščio lyginimas

By Literatūra, Pagrindinis ugdymasNo Comments

Nelengva sudominti liaudies dainomis šiuolaikinį jaunuolį. Karinę istorinę dainą „Lietuvos broliai į vainą jojo“ galima analizuoti drauge su šmaikščiu keturvėjininko Salio Šemerio eilėraščiu „Čem – Čemerem!“ . Mokiniai tikrai nesunkiai įžvelgs akivaizdų skirtumą tiek turinio, tiek raiškos požiūriu.

 

Po analizės ir lyginimo pamokos siūlyčiau aptarti tradicinius bernelio ir mergelės įvaizdžius bei palyginti su šiuolaikiniais. Po to prasminga būtų rašyti pastraipą remiantis kultūrine patirtimi.  

 

Užduotis sukurta prieš dešimtį metų, tad  tikrai reikalauja tam tikrų korekcijų.                   

Knygos konkursas „Klaipėdos knyga 2020“

By Straipsniai ir aktualijosNo Comments

Knygos konkursas „Klaipėdos knyga 2020“ – jau penkioliktasis.  Klaipėdos m. savivaldybės I. Kanto viešosios bibliotekos iniciatyva pirmasis surengtas 2006 metais. Tradiciškai konkursai prasidėdavo metų pabaigoje, o finalinis renginys – nugalėtojų paskelbimas ir apdovanojimas – Vilniaus knygų mugės išvakarėse. Šiais metais viskas vyks šiek tiek kitaip.

Knygos konkurse dalyvaujančių knygų pristatymai – susitikimai su autoriais ar leidėjais – pradedami jau gruodžio 17 d., šį ketvirtadienį, o konkurso finalinis renginys nukeliamas į balandžio pabaigą.

Pirmasis renginys įvyks gruodžio 17 d. 17 val. Bus pristatoma Lilijos Bručkienės knyga „Be 5 minučių prestižinė“. Tai leidinys, kuriame parodomos mūsų švietimo žaizdos. Aprašomi 2018 metų streiko, kurio metu pedagogai trims savaitėms apsigyveno LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje, įvykiai.

Tiesioginė transliacija vyks bibliotekos Youtube kanale, nuoroda: https://youtu.be/o1J7ZMdTS90

Knyga yra konkurso „Klaipėdos knyga 2020“ nominantė.

Balsavimo pradžia bus paskelbta po karantino.

Nijolė Bartašiūnienė. Gėtės „Faustas“. Kalėjimas

By Literatūra, Vidurinis ugdymasNo Comments

Analizuojant šį tragedijos skyrių prisimenamos priežastys, dėl kurių Margarita atsiranda kalėjime.  Kontekstas apie viduramžių Vokietijos visuomenės požiūrį į puolusią moterį leidžia mokiniams suprasti ir įvertinti patriarchalinės visuomenės moralines normas bei paskirtą žiaurią bausmę merginai.  Tačiau mokiniams siūloma pasitelkus krikščionišką moralę patvirtinti arba paneigti, jog Margarita yra nusipelniusi Viešpaties malonės. Užpildžius tėkmės žemėlapį, nesunku pamatyti, kaip Margarita keičiasi: nuo bandančios išsisukti iš paskirtos bausmės iki nuoširdžiai atgailaujančios ir pasiryžusios priimti pelnytą bausmę.

Mokiniams siūlomas advokato vaidmuo (scenarijaus problema) ir užduotis – parašyti ginamąją kalbą ar apeliacinį skundą  aukštesnės instancijos teismui, kad būtų sušvelninta paskirta bausmė.

Nijolė Bartašiūnienė. J. V. Gėtės „Faustas“. Ola miške

By Literatūra, Vidurinis ugdymasNo Comments

Ši pamoka apie naująjį Fausto pažinimą ir kartu apie Margaritos ir Fausto santykius, jų perspektyvą. Keliama problema, ar herojų tarpusavio santykiai pagrįsti meile ar tik aistra vienas kitam (semantinės ypatybės lentelė padės patiems mokiniams nustatyti, kuo skiriasi šie jausmai). Ar kūniškasis pažinimas turi ribas? Pamokoje panaudojamas video iš garsaus rusų režisieriaus Aleksandro Sokurovo filmo „Faustas“, pateikiamos papildomos lyginimo užduotys, kuriose lyginami Fausto ir Margaritos paveikslai, Gėtės herojė su Šekspyro Ofelija. Šių pamokų metu galima pasiaiškinti lyginimo būdą ir parašyti nuoseklaus ar lygiagretaus lyginimo pastraipą.

Nijolė Bartašiūnienė. J. V. Gėtės „Faustas“ . Fausto darbo kambarys

By Literatūra, Vidurinis ugdymasNo Comments

Fausto ir Mefistofelio sutarties analizei, jei nuspręstumėte rašyti  pastraipas,  galima skirti net tris pamokas.  Šį filosofinės tragedijos epizodą siūlau analizuoti ir interpretuoti trimis požiūriais – sociologiniu, komunikacijos ir teisiniu. Galutinis analizės tikslas – remiantis atrastomis įžvalgomis parašyti dalykinio stiliaus raštus: charakteristiką, rekomendaciją ir pažymą (kokie šių žanrų reikalavimai ir kokia forma reikėtų susirasti internete mokiniams patiems).

Pamokos pradžioje drauge su mokiniais pasiaiškinamos trys Eimanto Nekrošiaus spektaklio „Faustas“ mizanscenos – savotiškos užuominos, sukursiančios emocinę atmosferą ir padėsiančios nukreipti analizę tinkamu keliu.

Po to mokiniai grupėse analizuoja tą patį tekstą tik, kaip minėjau, skirtingais požiūriais. Pagrindinė sprendžiama problema – kodėl Mefistofeliui pavyksta sugundyti Faustą pasirašyti sutartį?  Ji „suskaldoma“ į smulkesnes. Pirmoji sociologų grupė ieško įrodymų, kad Faustas yra modernėjantis, pokrikščioniškos visuomenės žmogus, kurio gyvenime Dievas nebeegzistuoja, antrieji vadybininkai ieško įrodymų, kad Mefistofelis – puikus prekybos ar reklamos agentas, puikiai besinaudojąs šiuolaikinėmis komunikacijos strategijomis, ir kurio tikslas – įbrukti  Faustui savo paslaugas už aukštą kainą – žmogaus sielą. Treti teisininkai, remdamiesi tarptautinėmis sutarties sudarymo taisyklėmis, turi įvertinti, ar ši sutartis yra teisėta, sudaryta laikantis visų susitarimų, nes, žinoma, kad Faustas gyvenimo pabaigoje ištaria lemtingus žodžius, bet Mefistofelis jo sielos nepasiima (intriga:  gal Gėtė, turėdamas teisinį išsilavinimą, „įvėlė“ kokį kazusą, kuris leido paskui panaikinti sutartyje suderėtas pasekmes?)

Galiausiai siūloma pasamprotauti šiomis temomis: ką modernus žmogus atranda/ praranda atiduodamas sielą už žemišką laimę, ar žmogui lengva atsispirti modernaus pasaulio pagundoms, įpročiams ar įgeidžiams, ar žmogus, turėdamas laisvę rinktis, yra atsakingas už savo pasirinkimą.

Dalia Satkauskytė. Kaip aš sulaužiau pažadą

By Straipsniai ir aktualijosNo Comments

Po ilgų kovų dėl dabar galiojančių lietuvių kalbos ir literatūros vidurinio ir pagrindinio ugdymo programų, po rašytų prieš keletą metų peticijų ir vizitų į ministeriją, kur autoritetingu kumščiu buvom bandomi pastatyti į vietą, nes atseit diskusijos, viešai išsakyta kita nuomonė prieštarauja laisvos tautos idėjai ir liudija, kad nesubrendom laisvei, pažadėjau sau į mokyklinės lituanistikos reikalus nebesikišti. Ne tik todėl, kad turiu per daug visokių akademinių reikalų, bet ir todėl, kad tose per kraują išsireikalautose diskusijose supratau: esu iš kito pasaulio.

Skaitykite daugiau:  https://literaturairmenas.lt/s-keltininkai/dalia-satkauskyte-kaip-as-sulauziau-pazada?fbclid=IwAR1aio8MVMGNCdDkKsUNyPtzvRyHmwwsP-bt3Lbu51eqJWrzSo0huQEU4lE

Nijolė Bartašiūnienė. Gėtės „Faustas“. Naktis

By Literatūra, Vidurinis ugdymasNo Comments

Trečioje Gėtės Fausto pamokoje analizuojama pagrindinio veikėjo egzistencinės krizės momentas, kai rankose atsiranda nuodų taurė.  Siūlomos dvi scenarijaus problemos: į Fausto dvasinę kovą pasižiūrėti psichologų akimis (surinkti duomenis anamnezei) ir išminčių žvilgsniu (paieškoti priežasčių, kodėl Faustas netenka gyvenimo prasmės). Vertėtų pabrėžti, kad Faustas yra neeilinis žmogus, jo troškimai pažinti ir karaliauti „tikrajame“ ir dvasiniame pasauliuose yra maksimalistiniai, todėl skaudus realybės suvokimas tampa dar skaudesnis ir aštresnis.