All Posts By

Nijole Bartasiuniene

Regina Dilienė. Rašinys „Ar menas gali paveikti tikrovę?“

By Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Rašinio kūrimas No Comments

Samprotaujamojo rašinio „Ar menas gali paveikti tikrovę?“ objektas – gyvenimas ir jo sąsaja su menu. Pastarasis suprantamas plačiai, ne tik kaip literatūra (tai svarbu, nes temos raktinis žodis yra MENAS, o ne „literatūra“). Darbe įžvelgiama ir svarstoma problema, kas būna, kai realybė netenkina žmogaus.  Literatūros ir gyvenimo pavyzdžiais teigiama, kad tokiais atvejais bėgama į meną nors trumpam užsimiršti. Svarstoma ir antra problema, kai menas „išnaudojamas“ tam, kad sukurtų geresnės tikrovės iliuziją, leistų manipuliuoti žmonėmis ir jiems įrodytų, jog šie gyvena toje sukurtoje realybėje. Argumentavimui pasitelkiami istoriniai ir publicistiniai pavyzdžiai,  kontekstai.

Darbe galima rasti visų – pirmojo, antrojo ir trečiojo –  lygio gebėjimų.

Pasidalinti puslapiu:

Lilija Bručkienė: Švietimo sistema kaip šimtagalvis drakonas. Ar išdrįs kas tai keisti?

By Straipsniai ir aktualijos No Comments

„Ar ministrė bus tas lyderis, kuris pradės keisti / mažinti drakono galvas, mokys jas susikalbėti ir derinti sprendimus?

Nuo pavasario (o gal dešimtmečius) besiklostanti situacija parodė – naivu tikėtis pokyčių, kai pati šimtagalvio prigimtis ir darbo įgūdžiai tam prieštarauja. Todėl straipsnio pradžioje (jeigu jį kas prisimena ir ištvėrė iki pabaigos) ir palinkėjau drąsos, nugalinčios savisaugos instinktą – manau, kad mažiausiai kokios 95 galvos tikrai prieštaraus pokyčiams…

Skaitykite daugiau:  https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/lilija-bruckiene-svietimo-sistema-kaip-simtagalvis-drakonas-ar-isdris-kas-tai-keisti-500-1411680?fbclid=IwAR0wUVyZKGAFCs2_9a4Mw8u4zwt4CAPYdaowcqCPNeS8t6HR08Ttp8joics&copied

Pasidalinti puslapiu:

Nijolė Bartašiūnienė. Pasirengimas literatūriniam rašiniui apie teatrališkumą

By Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Rašinio kūrimas No Comments

Bebaigę Renesanso epochos autorius jau būname parašę po vieną samprotaujamojo (Mažvydas arba Daukša) ir literatūrinio (Radvanas) rašinio pastraipas. Paskutinę Šekspyro pamoką skiriu pasirengti rašiniams, kuriuos rašysime po Baroko.  Rašinio temų neslepiu, net drauge pasidarome pusę plano (viliuosi, kad jie įvertins planavimo naudą ir mokės įtraukti visų lygių gebėjimus į analizę). Kitą dėstymo pastraipą, įžangą ir, aišku, išvadas planuos savarankiškai.

Word dokumento schemoje galima pasiūlyti mokiniams palikti vietos viršuje ir apačioje, kad 12 –oje klasėje, pabaigus teatrališkumo temai tinkamus autorius, būtų galima tęsti šį žemėlapį.

Pasidalinti puslapiu:

Nijolė Bartašiūnienė. Antikos mitai šiandien

By Pagrindinis ugdymas, Pagrindinis ugdymas – Literatūra No Comments

Pamokoje trimis grupėmis lyginami klasikiniai Sofoklio, Šekspyro ir R. M. Rilkės  tekstai su šiuolaikinėmis antikos mitų interpretacijomis. Siūloma pasinaudojus paveikslų ir skulptūrų supratimo strategijomis pagilinti mitų apie Prometėją, Narcizą bei  Orfėją ir Euridikę supratimą, susieti verbalinius tekstus su vizualiais.

Pasidalinti puslapiu:

Jupiterių ir jaučių kova atnaujinamų mokyklinių programų kontekste (straipsnių ciklas)

By Straipsniai ir aktualijos No Comments

Straipsnių ciklas, kuriame išryškėja ne tik skirtingas požiūris į literatūros vaidmenį jauno žmogaus gyvenime, bet ir į patį mokytoją, jo teisę turėti šiuolaikiniu mokslu grindžiamą nuomonę, būti savarankiškam ir kūrybiškam. Tikrai visai jau nedaug, Lilijos Bručkienės žodžiais tariant, beliko iki prestižinės.

Ką vaikai skaitys per lietuvių kalbos pamokas: programos autoriai nori ugdyti mąstymą, kritikai sako, kad augs mankurtai.

Skaitykite daugiau: https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1249590/ka-vaikai-skaitys-per-lietuviu-kalbos-pamokas-programos-autoriai-nori-ugdyti-mastyma-kritikai-sako-kad-augs-mankurtai

Lietuvių literatūros programa įžiebė konfliktą: priekaištauja dėl skubos, vienakrypčio moteriško požiūrio, neaiškių tikslų.

Skaitykite daugiau: https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1263339/lietuviu-literaturos-programa-iziebe-konflikta-priekaistauja-del-skubos-vienakrypcio-moterisko-poziurio-neaiskiu-tikslu

Diskusijos apie literatūros programą kiekvieną kartą mane išmuša iš vėžių. Be tų nuolat girdimų raktinių žodelių – „tauta“, „tapatybė“, „laisvė“ – taip laisvai svaidžiojamų, kur tik papuola, atsiranda ir naujų argumentų, pastebėjimų, atrodo, atrastų gerokai pakasinėjus atgyvenusias socialinių santykių relikvijas.

Skaitykite daugiau: https://www.lrt.lt/naujienos/nuomones/3/1265960/indre-bruckute-5-minutes-spiegimo-is-siaubo-perskaicius-kuolio-mintis

Ruduo atėjo su savais rūpesčiais, darbais ir ribojimais. Ir nors gresiantis karantinas įnešė naujų (tamsesnių) atspalvių, tam tikri darbai nestoja ir lekia finišo tiesiosios link. Vis diskusijų ar aistrų sukeliantis literatūros ugdymo turinys mokyklose dešimtmečiais naujinamas, atnaujinamas, panaujinamas, nunaujinamas ar pernaujinamas. Galėtume sukurti visokių žodžių darinių – ir visi jie tiktų apibūdinti tai situacijai, kuri yra susiklosčiusi.

Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/lilija-bruckiene-jupiteriu-ir-jauciu-kova-atnaujinamu-mokykliniu-programu-kontekste-500-1400126?fbclid=IwAR0DuJChSrFh6OZ9tfdrBlT-Ye4doc1SwRi58ClpBGosmX6U2yT7bsshPp4&copied

Pasidalinti puslapiu:

Nijolė Bartašiūnienė. Apšvietos epocha. Fausto tema. J. V. Gėtės asmenybė (pirmoji pamoka)

By Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Literatūra No Comments

Pirmoje Apšvietos ciklo pamokoje sprendžiamos nedidelės trys problemos: 1) kaip parašyti enciklopedinį tekstą apie epochą? 2) ar kultūros epocha lemia Fausto tematiką, pagrindinio herojaus interpretaciją? 3) ar teisus Gėtė sakydamas, kad „Jeigu mes norime ką nors sukurti, mes turime kuo nors būti.“  Medžiaga orientuota į probleminio mokymo(si) pradmenis, kai procesui dar vadovauja mokytojas, tačiau stengiamasi iš pačių vaikų išgauti atsakymą, kaip šie nori spręsti iškeltą uždavinį.

Kadangi labai trūksta skaitmeninio turinio, siūlau savąjį: epochos lenteles (nuoroda skaidrėse) ir  kelis reikalingus šaltinius.

Pasidalinti puslapiu:

Zina Kuncienė. Rėdos ratas ir Kristijono Donelaičio „Metai“ (2 pamokos)

By Vidurinis ugdymas, Vidurinis ugdymas - Literatūra No Comments

Viena iš integruojamų į lietuvių kalbos dalyką programų yra etninė kultūra. Sunku sugalvoti, kaip tai pateikti mokiniams, kuriems šis dalykas dažnai tolimas, nesuprantamas.  Šiame dviejų pamokų cikle bandėme pažiūrėti, kaip žmogaus gyvenimas susijęs su gamtos ciklu, kokie pagrindiniai virsmai gamtoje ir gyvenime. Tai puiki proga ne tik susipažinti su Rėdos ratu, bet ir šiek tiek giliau pažvelgti į K. Donelaičio „Metus“. Šios pamokos galėtų būti skirtos ciklo apibendrinimui, po to galima skirti pamoką pasiruošimui rašyti rašinį, mokiniai galės ne tik remtis literatūra, bet ir sieti ją su tautosakiniu, mitologiniu kontekstu.

 

Pasidalinti puslapiu:

Nijolė Bartašiūnienė. Problemų sprendimu grįstas literatūros mokymas

By Metodinis kampelis No Comments

Noriu supažindinti su problemų sprendimu grįstu literatūros mokymu, kuris motyvuoja mokinių EGO sistemą, skatina jų kūrybiškumą, savarankiškumą, daug labiau įtraukia į pažinimo procesą nei  akademinės pamokos. Aišku, kad mokiniai gebėtų savarankiškai kelti ir spręsti problemas, reikia turėti šiokį tokį įdirbį ne tik pačiam mokytojui (kartais net sukurti problemą tampa nelengvu iššūkiu), bet ir mokiniams išgyventi šio ugdymo(si) evoliuciją: nuo didesnės mokytojo pagalbos iki visiško savarankiškumo.

Skaidrėse turėtumėte matyti skirtumą tarp tradicinės ir problemų sprendimu grįstos pamokos, pateikiamos problemų rūšys ir jų pavyzdžiai. Šis ugdymas leidžia sieti klasikinę kūrinio medžiagą su modernesne arba su gyvenimu, su tais gebėjimais ir kompetencijomis, kurių reikės XXI a. gyvenančiam žmogui.

Pasidalinti puslapiu:

2020-10-23 Konferencija „Naujas sovietmečio ir išeivijos literatūros bei kultūros perskaitymas“

By Straipsniai ir aktualijos No Comments

Konferencijos tikslas – reflektuoti sovietmečio ir trijų nepriklausomybės dešimtmečių lietuvių literatūros ir kultūros raidą: kokie tekstai, kokie autoriai, kokie humanitarų atradimai būtų reikšmingi mokyklai, mokyklinei lituanistikai.

Nuo 3 val. 34 min. – diskusija apie programas.

Žiūrėti čia: https://www.youtube.com/watch?v=_c3VqhoJBTI&fbclid=IwAR1pvG1fUsUVpnwrUq691z8jwlw1VZhainp-ecKx4lwDiS28N9BJC1BZ2ZA&ab_channel=AtvirasSeimas

 

Pranešimas žiniasklaidai: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=272868

 

Konferencijos programa: https://www.lrs.lt/sip/getFile3?p_fid=26397

Pasidalinti puslapiu:

Lilija Bručkienė: „Džiaugsmas“ švietimo bendruomenei – jau antras mėnuo, kai politikai akcentuoja jos svarbą

By Straipsniai ir aktualijos, Uncategorized No Comments

Šiuo metu šalyje galima pasijausti tarsi tarpušvenčiu: vienas rinkimų etapas su savo pažadais, pasažais ir viražais baigėsi, kitas dar tik prasideda. Šiuo metu kaip po gero baliaus vieni džiaugiasi (ne)tikėta sėkme ir dalija pažadus ateičiai, kiti ieško, su kuo čia užšventus kitame etape (gal ir ketverius metus), treti jaučia sunkokas „pagirias“ ir bando apkaltinti netikusią aplinką arba bent jau sukrapštyti centų atsigaivaliojimui.

Visa tai vyksta stiprėjančių grėsmių ir vis tarpusavyje įsiplieskiančių konfliktų kontekste: pagaliau apie sudėtingą situaciją ir deficitinį biudžetą prakalbęs ministras visai nedera prie 13 pensijos pažadų ir žarstomų dovanų, vienos kairiosios partijos pirmininko ėjimas takeliais, kuriuos jau seniai išmindžiojo ir priteršė bebrai, sukėlė kitų narių ir rinkėjų pasipiktinimą, kažkieno giminaičio neatsargūs įrašai viešojoje erdvėje privertė kalbėti nepatogiomis temomis, kurių iki tol apdairiai buvo galima vengti.

Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/komentarai/lilija-bruckiene-dziaugsmas-svietimo-bendruomenei-jau-antras-menuo-kai-politikai-akcentuoja-jos-svarba-500-1393744?fbclid=IwAR0kzHnJPKc_k8eu0bK9mi2g2HAyJE_qK5-T3-DEa3PlrXK7B8DDcjhl4sg&copied

Pasidalinti puslapiu: