Skip to main content
Avatar photo

Administratorius

Vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros privalomi programiniai autoriai ir konteksto autoriai (nuorodų lentelė)

By Literatūra, Vidurinis ugdymasNo Comments

VIDURINIO UGDYMO LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS PRIVALOMI PROGRAMINIAI AUTORIAI  IR KONTEKSTO AUTORIAI (NUORODŲ LENTELĖ)

Privalomi autoriai Konteksto autoriai Kūrinių tekstai

Programoje nurodyti privalomų ir konteksto autorių kūriniai, rekomenduojami privalomų autorių kūriniai

Medžiaga apie autorius, kūrinius

Kūrinių tekstai

Kiti (ne iš rekomenduojamų kūrinių sąrašo) galimi pasirinkti  privalomų ir konteksto autorių kūriniai

 

M.Mažvydas.

Katekizmas (lietuviška eiliuota prakalba)

 

 

 

 

 

 

 

 

KNYGELĖS PAČIOS BYLO LIETUVININKUMP IR ŽEMAIČIUMP

http://www.antologija.lt/texts/3/tekstas/1.html

 

http://www.antologija.lt/texts/3/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/3/main_l.html

http://www.lle.lt/search3.htm

http://pirmojiknyga.mch.mii.lt/Leidiniai/azuolas.lt.htm#Kulvietis

M. Daukša.

Postilė

(Prakalba į malonųjį skaitytoją)

  PRAKALBA Į MALONŲJĮ SKAITYTOJĄ

http://www.antologija.lt/texts/4/tekstas/1.html

 

http://www.antologija.lt/texts/4/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/4/main_l.html

http://www.lle.lt/search3.htm

J. Radvanas.

Radviliada (I d. 31-96 eil., III d. 85-169 eil. )

  RADVILIADA http://www.llti.lt/failai/SLL23_Publ_Radvanas.pdf

 

http://www.lle.lt/search3.htm
  M. Husovianas.

Giesmė apie stumbro išvaizdą, žiaurumą ir medžioklę (eil. 245-386, 655-826)

GIESMĖ APIE STUMBRO IŠVAIZDĄ, ŽIAURUMĄ IR MEDŽIOKLĘ

http://www.antologija.lt/texts/2/tekstas/1.html

http://www.antologija.lt/texts/2/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/2/main_l.html

http://www.lle.lt/search3.htm

  Lietuvos metraščiai.

(Apie Romos kunigaikštį Palemoną, Apie Gedimino sapną)

APIE ROMOS KUNIGAIKŠTĮ PALEMONĄ

 

APIE GEDIMINO SAPNĄ

 

http://www.lle.lt/search3.htm

  A Volanas.

Ištrauka iš kūrinio  Apie politinę arba pilietinę laisvę (sk. 5-6: Kokie turi būti valstybėje įstatymai, kad piliečiai turėtų tikrą ir visišką laisvę

Apie tris žmonių luomus mūsų tautoje ir ar visi jie naudojasi ta pačia laisve)

APIE POLITINĘ ARBA PILIETINĘ LAISVĘ:

SK. 5-6: KOKIE TURI BŪTI VALSTYBĖJE ĮSTATYMAI, KAD PILIEČIAI TURĖTŲ TIKRĄ IR VISIŠKĄ LAISVĘ

APIE TRIS ŽMONIŲ LUOMUS MŪSŲ TAUTOJE IR AR VISI JIE NAUDOJASI TA PAČIA LAISVE

 

http://www.lle.lt/search3.htm

  M. Radvila Našlaitėlis.

Ištrauka iš Kelionės į Jeruzalę (Trečias laiškas)

IŠTRAUKA IŠ KELIONĖS Į JERUZALĘ :

TREČIAS LAIŠKAS

 

http://www.lle.lt/search3.htm

  A. Kulvietis.

Tikėjimo išpažinimas

TIKĖJIMO IŠPAŽINIMAS  

http://www.lle.lt/search3.htm

  L. Sapiega.

Trečiojo Lietuvos Statuto pratarmė LDK luomams

TREČIOJO LIETUVOS STATUTO PRATARMĖ LDK LUOMAMS  

http://www.lle.lt/search3.htm

  V. Šekspyras (W. Shakespeare).   Sonetai (1, 5, 24, 65, 116, 132, 154). Hamletas. * SONETAI (1, 5, 24, 65, 116, 132, 154)

 

HAMLETAS

 
M. K. Sarbievijus.

Lyrika (pasirinkti eilėraščiai)

  Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

 

RINKTINĖ LEMTIES ŽAIDIMAI:

I, 4. KRISPUI LEVINIJUI Kad nepasitikėtų per daug jaunystehttp://www.antologija.lt/texts/5/tekstas/1.html#1.4 I, 7. TELEFUI LIKUI  Skundžiasi likimo ir sėkmės nepastovumuhttp://www.antologija.lt/texts/5/tekstas/1.html#1.7 IV, 12. JANUI LIBINIJUI Teisina savo vienišumąhttp://www.antologija.lt/texts/5/tekstas/4.html#4.12 IV, 35. PAULIUI KOZLOVIJUIhttp://www.antologija.lt/texts/5/tekstas/4.html#4.35 31. DIEVIŠKOSIOS MEILĖS STRĖLĖ Sužeidei mano širdį (Gg 4,9)http://www.antologija.lt/texts/5/tekstas/6.html#6.31 

 

http://www.antologija.lt/texts/5/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/5/main_l.html

http://www.lle.lt/search3.htm

 

http://www.antologija.lt/texts/5/turinys.html

 

RINKTINĖ LEMTIES ŽAIDIMAI:

PIRMOJI LYRIKOS KNYGA

I, 1. POPIEŽIUI URBONUI VIII,  I, 2. AURELIJUI LIKUI,  I, 3. URBONUI VIII,  I, 5. Popiežiaus Urbono VIII pašlovinimas,  I, 8. Pasakoja apie amžininkų lengvabūdiškumą, I, 9. MIKALOJUI VEJERIUI,  I, 11. STEPONUI PACUI, I, 13. TARKVINIJUI LAVINUI,  I, 16. Peikia savo laikų neveiklumą,  I, 17. Apie tai, kad valdovus labiausiai puošia nuosaikus būdas,I, 19. Ilgisi dangiškos tėvynės,I, 22. Giria popiežiaus Urbono VIII poeziją

ANTROJI LYRIKOS KNYGA

II, 2. PUBLIJUI MEMIJUI,  II, 3. SAVAJAI LYRAI,  II, 5. Atsisako žemiškos būties,  II, 6. Katonas politikas,  II, 7. PUBLIJUI MEMIJUI,  II, 8. ASTERIJUI,  II, 10. Dorai ilsėdamasis, skelbia karą savo amžiaus ydoms, II, 11. PALAIMINTAJAI MERGELEI MOTINAI,  II, 13. JULIJUI ROZAI,  II, 14. PALAIMINTAJAI MERGELEI MOTINAI, II, 15. NAREVUI,  II 16. Nieko nereikia kvailai bijoti nei norėti,  II, 18. PALAIMINTAJAI MERGELEI MOTINAI,  II, 19. Iš šventojo Saliamono Epitalamijo,  II, 21. JĖZUITUI ANDRIUI RUDAMINAI II, 22. Galingojo ir nenugalimojo Lenkijos ir Švedijos karaliaus Zigmanto III pašlovinimas,  II, 25. Iš šventojo Saliamono Epitalamijo,  II, 26. PALAIMINTAJAI MERGELEI MOTINAI,  II, 27. KLAUDIJUI RUFUI,  II, 28. GANDUI

TREČIOJI LYRIKOS KNYGA

III, 1. KARDINOLUI PRANCIŠKUI BARBERINI,  III, 2. PALAIMINTAJAI MAGDALIETEI,  III, 3. KARDINOLUI PRANCIŠKUI BARBERINI , III, 4. EGNACIJUI NOLIJUI,  III, 5. PUBLIJUI MUNACIJUI, ,  III, 7. Gėdingam amžiaus gobšumui,  III, 9. Panegirika Onai Radvilienei, Trakų kašteliono ir Nesvyžiaus kunigaikščio žmonai, III, 10. MŪZAI,  III, 11. Kardinolo Pranciškaus Barberini pašlovinimas,  III, 15. BARBERINI BITĖMS,  III,16. PAČIAM SAU,  III, 22. CEZARIUI PAUZILIPIJUI,  III, 23. JULIJUI ARIMINUI,  III, 24. JONUI RUDAMINAI,  III, 25. JONUI RUDAMINAI,  III, 27. Pirmojo akmens dėjimas,  III, 29. BIČIULIAMS BELGAMS,  III, 30. KVINTUI ARISTIJUI,  III, 31. BALTAZARUI MORETUI,  III, 32. DRAUGAMS

KETVIRTOJI LYRIKOS KNYGA

IV, 3. CEZARIUI PAUZILIPIJUI,  IV, 4. Garsioji lenkų pergalė sutriuškinus Turkijos imperatorių Osmaną mūšyje prie Chotino 1621 metų rugsėjo 3 dieną Galezo, Dakijos žemdirbio, daina, IV, 7. CEZARIUI PAUZILIPIJUI, IV, 11. ŽYGIMANTUI LETUI,  IV, 12. JANUI LIBINIJUI,  IV, 13. CEZARIUI PAUZILIPIJUI,  IV, 14. KRISPUI LEVINIJUI,  IV, 15. MUNACIJUI,,    IV, 18. ROŽEI, ,  IV, 19. GERIAUSIAM GALINGIAUSIAM JĖZUI,  IV, 20. PALAIMINTAJAI MERGELEI,  IV, 21. Iš šventojo Saliamono Epitalamijo,  IV, 23. ŽIOGUI,  IV, 27. NOJAUS PRANAŠYSTĖ,  IV, 30. JONUŠUI SKUMINUI TIŠKEVIČIUI,  IV, 31. FILIDIJUI MARABOTINUI,  IV, 32. ALBERTUI TURSCIJUI,  IV, 34. KVINTUI TIBERINUI,  IV, 36. LENKIJOS IR LIETUVOS BAJORAMS

EPODŽIŲ KNYGA

3. VIENUOLIŠKO POILSIO PAŠLOVINIMAS,  4. Apie kūdikėlį Jėzų Mergelės Motinos glėbyje,  5. Autorius puola po kojom Kristui, mirštančiam ant kryžiaus, 6. Amžių giesmė Dieviškajai Išminčiai,  7. VESTUVINĖS RADVILŲ ERELIO IŠKILMĖS,  9. PIRMOJI MYLIA, ARBA PANERIAI, 10. ANTROJI MYLIA, ARBA VOKĖ,  11. TREČIOJI MYLIA, ARBA GAIDŽIO KAIMAS,  12. KETVIRTOJI MYLIA, ARBA TRAKAI,  16. Jonui Karoliui Katkevičiui, Vilniaus vaivadai

EPIGRAMŲ KNYGA

2. PAMALDUSIS NETURTO ĮŽADAS,  4. Teateina mano Mylimasis į savo sodą (Gg 5, 1),  8. Apie palaimintąją Mariją Magdalietę,  11. Pakilk, Akvilone, ir ateik, Austre, perpūsk mano sodą,  13. Jos šviesa – ugnies šviesa,  14. Trauk mane paskui save: bėgsime,  16. PALAIMINTOJI MAGDALIETĖ, VERKIANTI PO KRYŽIUMI,  17. Sugrįžk, Sulamita,  23. Praneškite jam, kad silpstu iš meilės,  25. Tebučiuoja mane savo burnos pabučiavimu,  26. Tavo krūtys yra puikesnės,  29. MEILĖS MEDŽIOKLĖ,  30. MEILĖS IR JĖZAUS MEDŽIOKLĖ,  33. Kolei diena atvės, ir pasislinks šešėliai, 34. Meilė stipri kaip mirtis, 35. Koks yra tavo Mylimasis?,  36. Jo galva – geriausiasis auksas,  39. Tos pačios Giesmių giesmės motyvais,  197. SKAISTYBĘ SUTVIRTINA DIEVO MEILĖ

  K.Sirvydas.

Punktai sakymų (ištrauka apie laisvą valią)

PUNKTAI SAKYMŲ (IŠTRAUKA APIE LAISVĄ VALIĄ)  

http://www.lle.lt/search3.htm

  D. Naborovskis.

Gyvenimo trumpumas.

GYVENIMO TRUMPUMAS

 

 

http://www.lle.lt/search3.htm

  S. Pšipkovskis.

Rudens ekvinokcijai

RUDENS EKVINOKCIJAI http://www.lle.lt/search3.htm
  M. Pacas.

Testamentas

TESTAMENTAS http://www.lle.lt/search3.htm
  P. Kalderonas

Gyvenimas-sapnas

GYVENIMAS-SAPNAS http://www.lle.lt/search3.htm
K.Donelaitis.

Metai

  METAI

PAVASARIO LINKSMYBĖS http://www.antologija.lt/texts/6/tekstas/1.html

VASAROS DARBAI http://www.antologija.lt/texts/6/tekstas/2.html

RUDENIO GĖRYBĖS http://www.antologija.lt/texts/6/tekstas/3.html

ŽIEMOS RŪPESČIAI http://www.antologija.lt/texts/6/tekstas/4.html

http://www.antologija.lt/texts/6/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/6/main_l.html

http://www.lle.lt/search3.htm

  M. P. Karpavičius

Rinktiniai pamokslai (Pamokslas apie Dievui ir tėvynei naudingo jaunimo auklėjimą, Piliečio kalba Vilniaus vaivadijos kariuomenei)

RINKTINIAI PAMOKSLAI:

PAMOKSLAS APIE DIEVUI IR TĖVYNEI NAUDINGO JAUNIMO AUKLĖJIMĄ

 

PILIEČIO KALBA VILNIAUS VAIVADIJOS KARIUOMENEI

 

http://www.lle.lt/search3.htm

   J. V. Gėtė (Goethe).

Faustas.  I dalis,  II dalies pabaiga.*

FAUSTAS

http://www.spauda.lt/skaityti/poetry/faustas.htm

 
  I.Kantas

Atsakymas į klausimą Kas yra švietimas?

ATSAKYMAS Į KLAUSIMĄ KAS YRA ŠVIETIMAS?  
A. Mickevičius.

Eilėraščiai Romantika

Odė jaunystei

Akermano stepės

 

Vėlinės, II, IV dalis

 

Poema Ponas Tadas (I kn. 1–40 eil.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROMANTIKA

 

ODĖ JAUNYSTEI

 

AKERMANO STEPĖS

 

VĖLINĖS, II, IV DALIS

 

POEMA PONAS TADAS (I KN. 1–40 EIL.)

 

 

http://www.antologija.lt/texts/9/autor_l.html

http://www.lle.lt/search3.htm

A.Baranauskas.

Anykščių šilelis

 

 

  ANYKŠČIŲ ŠILELIS

http://www.antologija.lt/texts/17/tekstas/1.html

 

 

http://www.antologija.lt/texts/17/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/17/main_l.html

http://www.lle.lt/search3.htm

V. Kudirka.

Tautiška giesmė

Varpas

Labora

Iš mano atsiminimų keletas žodelių

 

  TAUTIŠKA GIESMĖ

http://www.antologija.lt/texts/22/tekstas/3.html#tautiska

 

VARPAS

http://www.antologija.lt/texts/22/tekstas/1.html

 

LABORA

http://www.antologija.lt/texts/22/tekstas/1.html

 

IŠ MANO ATSIMINIMŲ KELETAS ŽODELIŲ

 

http://www.antologija.lt/texts/22/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/22/main_l.html

http://www.lle.lt/search3.htm

Maironis.

Pavasario balsai (pasirinkti eilėraščiai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

 

TAIP NIEKAS TAVĘS NEMYLĖS

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/1.html#taip_niekas

 

MANO GIMTINĖ

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/1.html#mano_gimtine

 

JEI KADA PANČIAI NUKRIS

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/3.html#jei_kada

 

MIŠKAS ŪŽIA

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/3.html#miskas

 

UŽTRAUKSME NAUJĄ GIESMĘ

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/4.html#uztrauksme

 

NEBEUŽTVENKSI UPĖS

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/4.html#nebeuztvenksi

 

LIETUVA BRANGI

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/4.html#lietuva

 

KUR BĖGA ŠEŠUPĖ

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/4.html#kur

 

VILIJA (NERIS)

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/7.html#vilija

 

VILNIUS

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/7.html#vilnius

 

TRAKŲ PILIS

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/8.html

 

OI NEVERK, MATUŠĖLE!

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/4.html#oi

 

MILŽINŲ KAPAI

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/9.html#milzinu

 

NUO BIRUTĖS KALNO

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/8.html#nuo

 

VAKARAS (ANT EŽERO KETURIŲ  KANTONŲ)

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/8.html#vakaras

 

IŠNYKSIU KAIP DŪMAS

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/1.html#isnyksiu

 

PAVASARIS

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/1.html#pavasaris

 

VASAROS NAKTYS

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/2.html

 

UŽMIGO ŽEMĖ

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/2.html#uzmigo

 

UOSIS IR ŽMOGUS

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/2.html#uosis

 

J. ST.

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/2.html#j

 

SUDIEU

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/5.html#sudieu

 

MERGAITĖ

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/3.html#mergaite

 

MARIJOS GIESMĖ

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/3.html#marijos

 

SPJAUKI, DRAUGUŽI, Į VISKĄ!

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/7.html

 

ŠATRIJOS KALNAS

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/9.html#satrijos

 

VAKARO MINTYS

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/12.html#vakaro

 

http://www.antologija.lt/texts/23/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/23/main_l.html

http://www.lle.lt/search3.htm

 

http://www.antologija.lt/texts/23/turinys_l.html

Ačiū tau, Viešpatie, Aš norėčiau prikelti , Poezija, Poeta , Iš Danutės akių, Taip maža paramos , Seniai aš laukiu išsiilgęs … , Ar aš kaltas , Poetui mirus, Duetas, Saulei leidžiantis, Suolelis miške,  Tupi šarka, Kukavo gegutė, Džiovininkė, Jei žemė širdį viliojo, Uosis ir žmogus, Augo putinas, Mergaitė, Smuikui griežiant, Akys, Bažnyčioj gieda „aleliuja”…, Ne pranašas, aš ne kovot …, Malda, Kam širdį davei?, Prieš altorių, Marijos giesmė (Mylimoji Karaliene …), Didysis šeštadienis, Šv. Aušros vartų Marijai, Tos pačios giesmės variantas, Sunku gyventi, Rusų laikais priešaušris, Tu girele, tu žalioji …, Šalin, dūsavimai , Nedaugel mūsų, Tėvynės dainos, Eina garsas, Pirmyn į kovą!, Želigovskiui Vilnių pagrobus, Nepriklausomybę atgavus, Kovoj dėl šviesesnės ateities, Senelio skundas, Daina (Už Raseinių, ant Dubysos), Daina (Ar skauda man širdį?), Neužmirštuolė gėlė, Dainų šventei, Skurdžioj valandoj ,Slenka debesys pilkos, Rudens dienos, Nenoriu sapnų , Ko siekiu ir alkstu, Pasitikėjimas savimi , Kas tas paslaptis suprastų…, Išvažiuojant, Draugo liūdesys , Širdis ir protas  , Nutrūko – nesumegsi, Paskutinis akordas, Jaunos dienos, Dienų sielvartai, Beturčiams, Kauno miesto aikštėj veršis baubia griaudingai …, Suvargusiems, Liūdesys, Senatvė, Ne vienas metas, risčia prabėgęs … ,Varpai ,Taip atsilyginta, Mano moksladraugiams, Vintas, Skausmo balsas, Tautos pabėgėliams, Lietuva – didvyrių žemė, Apsaugok, viešpatie!, Kokiems velniams jūs, bepročiai ar žiaurūs žmonės … , Nuolat verkšlenantiems politikams, Kai kam, Laikinosios sostinės skerdyklai, Mūzos pavojuje, Nevėžis per karą, Lietuva didž[iojo] karo metu , Minija, Ant Drūkšės ežero, Alpių viršūnės, Rigi Kulm, Ant Neapolio užtakos, Išliksiu aš gyvas paveiksle tame …, Dievo meilė, Dvi žvaigždi, Saulei tekant, Rūtų vainikas, Praeitis, Troškimai , Sonnet a Victor Hugo Roma, Medvėgalio kalnas, Dyvitis, Užkeiktas Skapiškio varpas, Ant Punios kalno, Jūratė ir Kastytis, Čičinskas, Daiktų pradžia, Malda į Agnį, Varūnui ,Surjai (Saulei), Nežinomam Dievui, Čiaurika pančasika, Lietuvis ir giria ,Viltis, Skausmo skundas, Laiškai.

 

 

 

 

 

 

A. Strazdas.

Strazdas

Selianka aušra.

 

STRAZDAS

http://www.antologija.lt/texts/15/tekstas/6.html SIELANKA AUSZRAhttp://www.antologija.lt/texts/15/tekstas/11.html

 

http://www.antologija.lt/texts/15/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/15/main_l.html

 

 

 

  S. Daukantas.

Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių (fragmentai)

 

BŪDAS SENOVĖS LIETUVIŲ, KALNĖNŲ IR ŽEMAIČIŲ

 

http://www.antologija.lt/texts/16/turinys_l.html

 

 

http://www.antologija.lt/texts/16/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/16/main_l.html

 

  A.Baranauskas.

Dainų dainelę

Kelionė Petaburkan V dalis (Nu, Lietuva, nu, Dauguva)

DAINŲ DAINELĘ

 

KELIONĖ PETABURKAN V DALIS (NU, LIETUVA, NU, DAUGUVA)

 
  Dž. Baironas (G. Byron).

Kainas

KAINAS  
  A. Puškinas.

K*** (Menu akimirką žavingą).

Pranašas

K*** (MENU AKIMIRKĄ ŽAVINGĄ)

PRANAŠAS

 
  F. Šileris (F. Schiller). Džiaugsmui.

Laiškai apie estetinį žmogaus ugdymą (2,6,25,26).

DŽIAUGSMUI

 

LAIŠKAI APIE ESTETINĮ ŽMOGAUS UGDYMĄ (2,6,25,26)

 
  V.Vordsvortas (W.Wordsworth).

Narcizai

NARCIZAI  
  F.Dostojevskis.

Broliai Karamazovai (V knyga, V skyrius: Didysis inkvizitorius)

Nusikaltimas ir bausmė

BROLIAI KARAMAZOVAI (V KNYGA, V SKYRIUS: DIDYSIS INKVIZITORIUS)

 

NUSIKALTIMAS IR BAUSMĖ

 
 

 

 

 

Žemaitė.

Sutkai

Autobiografija

SUTKAI

http://www.antologija.lt/texts/25/tekstas/11.html

http://www.antologija.lt/texts/25/tekstas/12.html

 

AUTOBIOGRAFIJA

 

 

http://www.antologija.lt/texts/25/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/25/main_l.html

 

J. Biliūnas.

Liūdna pasaka. Pasirinkti apsakymai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

VAGIS

http://www.antologija.lt/texts/28/tekstas/10.html

LAZDA

http://www.antologija.lt/texts/28/tekstas/17.html

UBAGAS

http://www.antologija.lt/texts/28/tekstas/18.html

 

http://www.antologija.lt/texts/28/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/28/main_l.html

http://www.lle.lt/search3.htm

http://www.antologija.lt/texts/28/turinys_l.html

Par sapni, Pirmutinis streikas, Be darbo„Ant Uetlibergo giedra!”, Žvaigždė, Pūga kalnuose, Kūdikystės sapnai, Pakeleivingi, Nemunu, Tikėjimas, Laimės žiburys, KliudžiauJis ir ji, Joniukas, Piestupys, Svečiai, AbejojimasBrisiaus galas, Vieną rudenio dieną…, Liūdna pasaka,  Kad numirsiu…

J. Tumas-Vaižgantas.

Dėdės ir dėdienės

 

 

 

 

 

DĖDĖS IR DĖDIENĖS

http://www.antologija.lt/texts/31/turinys_l.html

 

http://www.antologija.lt/texts/31/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/31/main_l.html

http://www.lle.lt/search3.htm

V. Krėvė Skirgaila

 

  SKIRGAILA

http://www.antologija.lt/texts/33/turinys_l.html

 

 

http://www.antologija.lt/texts/33/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/33/main_l.html

http://www.lle.lt/search3.htm

  A. Čechovas.

Storasis ir plonasis

Žmogus futliare

STORASIS IR PLONASIS

 

ŽMOGUS FUTLIARE

 
  Gi de Mopasanas (Guy de Maupassant). Pjeras ir Žanas PJERAS IR ŽANAS  
  Šatrijos Ragana. Sename dvare

 

SENAME DVARE

http://www.antologija.lt/texts/29/turinys_l.html

 

 

 

http://www.antologija.lt/texts/29/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/29/main_l.html

http://www.lle.lt/search3.htm

  Ignas Šeinius. Kuprelis

 

KUPRELIS

http://www.antologija.lt/texts/30/turinys_l.html

 

http://www.antologija.lt/texts/30/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/30/main_l.html

http://www.lle.lt/search3.htm

  B. Sruoga.

Milžino paunksmė

MILŽINO PAUNKSMĖ

http://www.antologija.lt/texts/38/turinys_l.html

o   Pirmas paveikslas http://www.antologija.lt/texts/38/tekstas/1.html

o   Antras paveikslas http://www.antologija.lt/texts/38/tekstas/3.html

o   Trečias paveikslas http://www.antologija.lt/texts/38/tekstas/4.html

o   Pirmas paveikslas http://www.antologija.lt/texts/38/tekstas/5.html

o   Antras paveikslas http://www.antologija.lt/texts/38/tekstas/6.html

o   Trečias paveikslas http://www.antologija.lt/texts/38/tekstas/7.html

o   Ketvirtas paveikslas http://www.antologija.lt/texts/38/tekstas/8.html

o   Pirmas paveikslas http://www.antologija.lt/texts/38/tekstas/9.html

o   Antras paveikslas http://www.antologija.lt/texts/38/tekstas/10.html

 

http://www.antologija.lt/texts/38/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/38/main_l.html

http://www.lle.lt/search3.htm

 

V. Mykolaitis-Putinas.

Tarp dviejų aušrų

Altorių šešėly

 

  ALTORIŲ ŠEŠĖLY

http://www.antologija.lt/texts/37/turinys_l.html

 

TARP DVIEJŲ AUŠRŲ

 

ROMANSAS

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html

PAVASARIO SAULĖJ http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html#pavasario

VIDURNAKTĮ http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html#vidurnakti

RUDENIO NAKTĮ http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html#rudenio

TEGU TAVE DIEVAI http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html#tegu

RŪPINTOJĖLIS http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html#rupintojelis

IŠ SAULĖTŲ VAIŠIŲ http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html#is

PASAKA http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html#pasaka

ANT GĘSTANČIO LAUŽO http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html#ant

JUODAS ANGELAS http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html#juodas

NOKTURNAS http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html#nokturnas

PALAIMINKI MANE http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html#palaiminki

TYLŪS IR NYKŪS http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html#tylus

FANTAZIJOS http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html#fantazijos

PAVASARIO ŽEMĖ http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html

SKRISKI, ARE http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#skriski

ŽEMEI http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#zemei

DŽIAUKIS, ŽEME http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#dziaukis

MARGI SAKALAI http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#margi

GALIŪNAS http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#galiunas

GEDULA http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#gedula

VIRŠŪNĖS IR GELMĖS

1. ĮVADA http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#ivada

2. VIRŠŪNĖ http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#virsune

3. ILGESYS http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#ilgesys

4. ĮSPĖJIMAS http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#ispejimas

5. PASKANDINTOJO VARPO GIESMĖ

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#paskandintojo

6. GELMIŲ DANGUS http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#gelmiu

7. LOPŠINĖ

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#lopsine

GIMIMO NAKTĮ http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#gimimo

PRISIKĖLIMAS http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#prisikelimasKĖLĖSI LAISVĖ http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/03.html

ANT TEMSTANČIO TAKO http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/03.html#ant

MERKIASI SAULĖ http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/03.html#merkiasi

PROLOGAS Į GEDIMINO SAPNĄ http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/03.html#prologas

IŠ AUKSINIŲ RĖMŲ http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/03.html#is

NULENKIME GALVAS

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/03.html#nulenkime

NERANDAMAI http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/04.html

POETO MEILĖ http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/04.html#poeto

PLAŠTAKEI http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/04.html#plastakei

DŪMUOS CIGARO http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/04.html#dumuos

TRYS TOASTAI http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/04.html#trys

TAURĖ

 http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/04.html#taure

VERGAS http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/04.html#vergas

PESIMIZMO HIMNAI http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/04.html#pesimizmo

PABAIGA http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/04.html#pabaiga

 

 

http://www.antologija.lt/texts/37/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/37/main_l.html

http://www.lle.lt/search3.htm

 

http://www.antologija.lt/texts/36/main_l.html

http://www.lle.lt/search3.htm

J. Savickis. Novelės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

KOVA

http://www.antologija.lt/texts/35/tekstas/16.html

FLEITA

http://www.antologija.lt/texts/35/tekstas/15.html

VAGIS

http://www.antologija.lt/texts/35/tekstas/04.html

AD ASTRA

http://www.antologija.lt/texts/35/tekstas/14.html

JONO GRAUŽOS NUOTYKIAI

http://www.antologija.lt/texts/35/tekstas/38.html

MĖNESIENA

http://www.antologija.lt/texts/35/tekstas/37.html

 

 

http://www.antologija.lt/texts/35/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/35/main_l.html

http://www.lle.lt/search3.htm

http://www.antologija.lt/texts/35/turinys_l.html

Koketė,  Komediantai , Didelė nuodėmė , Sachara, Užburtos jachtos , Pas tėvus Auksinės špilkelės,Kaip iš gaidų Strusio juoda vėdyklė Goldbergo kabaretas Naujos mirtos, Fleita ,Susitikimas, Miesto pavasaris, Velnio šeinė katarinka, Vaikas,Palikimas, Ponia Janina Sudocholskienė Prabangos, Paskutinis apsodas, Ūkininkai, Ponia de Savigny, Motina, Vasaros kaitros,Klevienė, Nukryžiuotoji , Kapinėse,  Raudoni batukai , Dienos kančios, Marutės vargai, Gyvenimas, Vasilkai,  Nejaukūs šešėliai,  Nakties žvaigždės, Belaukiant, Sniego krikštolai, Pakasynos, Vilija, KalėdosEkspertizė, Latrai, Juozapėlis apsisprendžia, Vienas už visus, visi už vieną , K a l ė d o s, Mintis aplanko Lietuvą, Kūčioms namo, Pirmoji Lietuvoje sutikta dama, Šeimininkė, krėsna boba , Mano gimtoji Dubysa, Granatos skeveldra .

J. Aistis. Pasirinkti eilėraščiai

 

 

 

 

 

 

 Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

 

PROLOGAS

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/01.html

APIE PAVASARĮ

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/01.html#apie

RUGPJŪČIO NAKTIS

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/02.html

IR PASAKYS

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/02.html#ir

 ANDAI

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/02.html#andai

LORELEI

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/02.html#lorelei

DŽIAZAS

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/02.html#dziazas

ŠV. PRANCIŠKUS

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/02.html#pranciskus

LAIMĖS LINK

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/03.html#laimes

MIŠKAS IR LIETUVIS

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/03.html#miskas

PEIZAŽAS

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/03.html#peizazas

KARALIAUS ŠUO

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/03.html#karaliaus

ĖJAU LAUKAIS

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/03.html#ejau

KŪRIMO VALANDA

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/04.html#kurimo

PERSEVALIS

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/04.html#persevalis

AK, KAIP GERA MAN…

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/04.html#ak

IMAGO MORTIS

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/04.html#imago

SNAIGĖ

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/05.html#snaige

KARAVANAS

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/06.html#karavanas

KATARSIS

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/07.html#katarsis

MAN TAVE

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/07.html#man

VIENAS KRAUJO LAŠAS…

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/12.html#vienas

 

 

http://www.antologija.lt/texts/42/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/42/main_l.html

http://www.lle.lt/search3.htm

 

http://www.antologija.lt/texts/42/turinys_l.html

Aš tau atidaviau , Gegutėlė, Baladės, (Paupy), (Rytą gėlės apsitaškė), (Žinau, kad meilė kaip pavasario dvelksmas), (Menu, man buvo gal šešiolika), (Palei kluono sąsparą), (Davė išmaldą akys sutikusios), (Buvo pavasaris… Taškas.), Debesys , Atvirutė, Rožė, Pavasaris, Apie pavasarį,  Ruduo,  Ir aš nešiojau , Fotografija,  Aš žinau , Kartais,  Nuėjo dienos,  Išadžiau savo buitį , (Išadžiau savo buitį, kaip šilko audinį),  (Aš niekad nemačiau tokio rudenio vakaro),  (Palauk! Žalia naktis, lyg akys katino),  (Gale sodo mėnesis, ir tvenkinys pajuodęs),  Aistringos vakaro lūpos, Dolorosa,  Vigilija , Menuetas,  Einu šilan,  Apie rudenį ir šunį,  Palei lieptą,  Tai slankiojau , Kažin kas taip bėga,  Karalius Lyras,  Raizgos sniegas,  Augo sode,  Yra tylios naktys,  Ofelija,  Kryžkelė,  Apie laimę,  Akys,  Buvo saulė,  Atėjo vakaras,  Ir pasakys , Šiapus ir anapus,  Andai , Caca lialia,  Karunka,  Iki pusiaudienio, Susimąstymas,  Imago poetae tremenda,  Jau neilgam,  Kasdieniai žodžiai,  Kada nors,  Kaip Šekspyro tragedijoj,  Džiazas,  Kapai, Čiurlionis,  Šv. Pranciškus,  Anapus saulės,  Antai tenai,  Nuotrupa , Kažkam , O taip graudu, Laimės link , Kas dieną ilgesį , Antipona,  Kas pažiūrės,  Ne aš,  Naktis, Miškas ir lietuvis,  Peizažas,  Prūsai,  Rūpintojėlis,  Išvargai tu,  Draugams,  Karaliaus šuo,  Tėvams,  Ėjau laukais,  Ir ašaras,  Savaip gražus,  Aš šiandien tau,  Pasikalbėjimas,  Epilogas,  Erratum , Ženkit,  Pastoralė,  Osanna!,  Naktis , Dvidešimt aštuoni , Hidalgo,  Aš pajutau,  Knock out,  Fuga in As Moll,  Antroji meilė,  Prietema,  Vietoje laiško,  Plunksna,  Iš ūkanoto,  Mėnesiena , Priešžodis, Prakalba , Atminimai, Septynios psalmės, Banalus aprašymas, Elnias, Poezija , Fedra, Šilainė, Rutina, Senatvė, Beržas, Sniegas, Vaiski pilnatis, Nakties žirgai, Spalgenų syvai, Atleisk, Karavanas, Našlaitis, Tu ta pati, Lopšinė, Tyla, Pasaka, Paprastas gyvenimas, Kelionė į naktį, Pilkoji diena, Vaiski valanda, Vaidilai, Lietuvės ,Vorksla , Isola di Capri, Recenzija, Atsisveikinant, Chimeros akys, Tąsyk vėjas, Praeitis, Naktis, Ne!, Amžinoji pasaka, Atsisveikinant, Mal du pays, Baltija, Lakštingala, Tu ne Dievo, Nutraukta malda, Ratelis, Mergaitė, Bernelis,Anta skardžio, Piliakalniuos, Eis valandos, Reklama , Kryžkelė, Rytas, Vakaras, Šilima, Šiurpuliai, Monologas, Prisikėlimas, Lunaparkas, Niekad netekėjo, Skundas, Dienos (Ką ilgus amžius širdy nešiojom), Tu vis, Šv. Sebastijonas, Motinos legenda, Atsiskyrimas, Varpas, Tėviškės žemelė, Platanai, Lietuva, O tautieti , Prisikėlimas , Žvangučiai, Vaiduokliai , Jūra, Dvejopi vandenys, Jaunystė,  Juoda melancholija,  Narcizai , Draugams Vėlinės,  Mater Dolorosa , Be tėvynės brangios,  Sukilėliams,  Pažiūrėkit,  Mes neleisim,  Nemuno ilgesys,  Eini tu,  Goda, Mano mylima, miela , Naktis , (Tave mes, tėvyne, širdy išnešiosim),  Malda,  , Draugystė, Tas pats,  Baltas debesėlis,  Ir vanduo akmenyse,  O kur kraštas,  Rūta,  Baltas balandėlis,  Kada?,  Ir mylėjom tave,  Amžių giesmė,  Ateis ir tau,  Regėte regiu, Vėlinių godos,  Gimtinė, Gegužinės,  Kaunas,  Kūčios, Klajūnai,  Kaip gera jaust,  Mielas prieteliau,  Yra gi,  Ir akimirksniui,  Skausmas,  Lemtis,  Serenada , Nuostabi diena,  Ratelis,  Lopšinė,  It gyvatės gėluo,  Akys,  Tu vis,  Kalnuose,  Rytys, Pavasaris spindi, Pavasarėjant,  In quo contristata es,  Vidurnakčio tyla,  O Dieve,  Tu, kuris tikėjai , Trapi širdis, Šiaurys, Vai nedvelk,  Tu lauki, Poezijai, Poetui,  O kai visi, Vakaras,  Poeto dalia, Skundas,  Tartum perlų narai, Poeto mirtis,  Ilgesys,  O skaisti,  Dar niekad,  O miela,  Tu esi,  Buvo Capri saloj, Atminimai,  Karalaitė pririšta prie girnų, Vakaro tyla,  Meni, kai ilgesys,  Orientalė,  Lapai, Mirtis,  Gėlės, Giedras rudenėlis,  Mano gimtinė, Voruta, Rauda, Partizano šermenys , Laukimas, Kristaliniame karste, Poeto Dievas,  Nimis patetice, Žvilgsnis, (Tai skaudu ir graudu), Liaupsė,  (Ateidavo, paklupdžiusi ne kartą), Senovės poetai , Nemuno legenda , (Kai niūrų žvilgsnį sukaupiu ir noriu), Siaubas, Likimo giesmė, Pavergtoji, Našlaitė,  Pasiskundimas, Pavasario simfonija, Adagio,  Antante, Menuetas, Scherzo, Finale, Chronos,  Šeštoji diena, Malda,  Ak, kaip nuostabiai tos žvaigždės žėri.

 

H. Radauskas. Pasirinkti eilėraščiai

 

  Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

 

PASAKA

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/07.html

 

FONTANAS

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/07.html#fontanas

 

DAINOS GIMIMAS

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/05.html

 

HOMERO JAUNYSTĖ

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/05.html#homero

 

GIRTUOKLIS GRĮŽTA NAMO

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/05.html#girtuoklis

 

LAIŠKAI SAU PAČIAM

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/05.html#laiskai

 

STRĖLĖ DANGUJE

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/05.html#strele

 

MERGAITĖ PAJŪRY

 

ŠVENTĖ PARKE

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/05.html#svente

 

GĖLĖ IR VĖJAS

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/05.html#gele

 

KAŠTANAS PRADEDA ŽYDĖT

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/05.html#kastanas

LIETUS

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/06.html#lietus

 

RUDENS VEIDAS

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/06.html#rudens_veidas

 

ANGELAS IR SESUO ANGELIKA

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/06.html#angelas

 

VAKARAS

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/06.html#vakaras

 

PAVASARIO NAKTIS

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/06.html#pavasario

 

ŽIEMOS DAINA

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/03.html

 

VENEROS GIMIMAS

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/04.html#veneros

 

KATĖS

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/01.html#kates

 

RAUDONI MEDŽIAI

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/02.html#raudoni

 

BALTI MALŪNAI

 

VIENRAGIS

 

 

 

 

http://www.antologija.lt/texts/51/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/51/main_l.html

 

 

 

 

http://www.antologija.lt/texts/51/turinys_l.html

Mirties angelasAzijos saulė, Angelas ir gaidys, Pavasaris, arba Vivaldi, Parko ruduo, Mugė, Karšta diena, Po rudens medžiu, Jūra, Sekmadienis, Garbė, Blondinių gatvė, Skulptorius lipdo centaurus, Katės, Deganti šaka, Furioso, Mūza, Vidudienis, Festivalis, Gaisras, Pradžia ,Vakaro stebuklas, Trys eilutės, Graži diena, Filida ir Flora, Pagrobimas, Jūros audra, Gėrėjų mirtis, Tvanki naktis, Raudoni medžiai , Žiemos kelionė, Kalnų audra, Aktoriai, Sausmetis, Epilogas, Karo pradžia, Svečias iš mėnulio, Italija, Koncertas, Karšti šaltiniai, Venecija, Žaibai ir vėjai, Diena pajūry, Vilties žlugimas, Madona su muse, Greitis, Žvaigždė, saulė, mėnuo, Miestas, Šviesa ,Sapnas, Vazė, Pilka diena, Domenico Scarlatti, Žiemos daina, Švilpynės, Gėlės audroj, Afroditė ir Narcisas, Saulės darbai,  Vakaro lietus, Žiemos pasaka , Skenduolė, Vasaros diena, Paveldėjimas, Rugsėjis, Žiemos darbai KalnuoseLaumės juosta , Dvasių baladė , Uostas, Rožių garbintojos, Žiemos mirtis, Gegužis, Žiemos pradžia , Žiaurus pavasaris, Žiema ir vasara , Monologai, Lunatikė, Mechaniškas angelas, Dovanos, Ligoninės parke, Atsiminimai, Statula eina pasivaikščioti , Poetai romantikai,  Žodis, Saulėlydis, Fleita , Arlekino mirtis , Audra, Nemirtingumas, Vakaras Neapoly, Kelionės patarimai, Poetui, Akmenėjimas, Adomas ir Ieva mūsų laikais , Erdvė ir laikas, Veneros gimimas, Balius, Veidrodžio darbai, Atogrąžų plaštakė, Persiskyrimas, Fizinis reiškinys, Lotofagų šalis, Gaisras panoptikume, Tragiška kaukė, Degas, Kantrybė, Dainos gimimas, Pavasaris, Paprastos dainos, Sugrįžimas, Sapnas, Homero jaunystė, Atradimai, Girtuoklis grįžta namo, Poetai, arba Katastrofa, Apolonas, Strėlė danguje, Mandolinos, Jūrininko iškeliavimas, Naktinis pasimatymas, Kino kronika, Mergaitė bėga į mišką ,Undinės, Neištikimas mylimasis, Pavasario tvanas, Kornelija ,Pirmoji naktis, Krautuvėlės pardavėja, Malda į blondinę , Oro paštas, Moteris prieš veidrodį,  Sidabriniai lietūs lyja, Stebuklas, Vasara pietuos, Peizažas, Vasara , Ąžuolas, Nakties keleivis, Dvi žvaigždės , Lietus, Birželis, Ruduo, Fantastiška naktis, Naktis, Mėlynos gėlės vakare, Vakara, Pavasario naktis, Senelės darbai , Gėlė, Patefonas, Klio, istorijos mūza, Elegija , Vasaros nakties sapnas , Karo metai , Pūga, Aš nieko nežinau , Rudens diena , Melancholija , Vakarinė aušra, Prieblanda, Pilnatis, Sniegas, Bepročio šokis, Praeivis, Lunatikas ,Viltis, Čiurlionis, Tėvynės vėjas, Sutemos, Pasaka, Nakties istorija , Kūdros rytas, Pasikalbėjimai šunų, Rytas geležinkelio stoty, Begalinis liūdesys, Fontanas, Pirmasis ledas, Antros rūšies restorane, Vėjo pilis, Vasara , Liūdesys, Eros pradžia, Iš krentančios gelmės, Marionečių naktis, Pasikeitimai, Kūdikių vidudienis, Kad nebūtų aušrinės, Upelio rytas, Gelmių sukilimas, Miesto sode, Pasiutęs žydėjimas, Po miražais, Mėnesiena , Kaimo ruduo, Senmergė, Stoties viršininkas, Rožė ir mirtis.

 

  J. Baltrušaitis. Eil. Mana mintis – žvaigždžių slapties troškimas… Gėlė. Ave, crux!  Audėja. Amžių žvaigždynas 

 

 

MANA MINTIS – ŽVAIGŽDŽIŲ SLAPTIES TROŠKIMAS…

 

GĖLĖ

 

AVE, CRUX! 

 

AUDĖJA

http://www.antologija.lt/texts/40/tekstas/01.html#audeja

 

AMŽIŲ ŽVAIGŽDYNAS 

http://www.antologija.lt/texts/40/tekstas/03.html#amziu

http://www.antologija.lt/texts/40/main_l.html

http://www.antologija.lt/texts/40/autor_l.html

  Š. Bodleras (Ch. Baudelaire).

Eil. Gulbė

Kelionė. Dvigubas kambarys

GULBĖ

 

KELIONĖ

 

DVIGUBAS KAMBARYS

 
  P. Verlenas (Verlaine).

Eil. Saulėleidžiai Rudens daina

Lakštingala

Begalinė plynė…

Aukštai dangus virš stogo štai

SAULĖLEIDŽIAI

 RUDENS DAINA

LAKŠTINGALA

BEGALINĖ PLYNĖ…

AUKŠTAI DANGUS VIRŠ STOGO ŠTAI…

  R. M. Rilkė (Rilke).

Poezija (eil. Rievėm besivejančiom gyvenu… Vienatvė

Ruduo

Alyvų sodas

Poetas.

Karuselė (Liuksemburgo parkas)

RIEVĖM BESIVEJANČIOM GYVENU…

 VIENATVĖ

RUDUO

ALYVŲ SODAS

POETAS

KARUSELĖ (LIUKSEMBURGO PARKAS)

 
  F. Kafka. Metamorfozė METAMORFOZĖ  
  M. Kulbakas. Poema Vilnius POEMA VILNIUS  
  F. T. Marinetis (Marinetti). Futurizmo manifestas FUTURIZMO MANIFESTAS  
  „Keturių vėjų“ manifestas „KETURIŲ VĖJŲ“ MANIFESTAS  
  A. Achmatova.  Erškėtis žydi (eil. Pilkaakis karalius. Vakare.

 Amato paslaptys 1–3. Requiem (Vietoj pratarmės. Paskyrimas, IX. Epilogas)

PILKAAKIS KARALIUS

VAKARE

AMATO PASLAPTYS 1–3

REQUIEM (VIETOJ PRATARMĖS. PASKYRIMAS, IX. EPILOGAS)

  K. Kavafis.

Eil. Itakė

Belaukiant barbarų

Termopilai

Menui atidaviau

ITAKĖ

BELAUKIANT BARBARŲ

TERMOPILAI

MENUI ATIDAVIAU

 
  O. Mandelštamas. Eil. Man duotas kūnas, visas dovanų. Pro miglas skausmingo tavo veido… Už vaikus, kur užgimt grynakraujais turės…  Priimki džiaugsmą iš manųjų rankų… Už tai, kad nesaugojau tavo delnų dovanos… MAN DUOTAS KŪNAS, VISAS DOVANŲ

 

PRO MIGLAS SKAUSMINGO TAVO VEIDO…

 

UŽ VAIKUS, KUR UŽGIMT GRYNAKRAUJAIS TURĖS… 

 

PRIIMKI DŽIAUGSMĄ IŠ MANŲJŲ RANKŲ…

 

 

UŽ TAI, KAD NESAUGOJAU TAVO DELNŲ DOVANOS…

 
  B.Pasternakas. Poezijos apibrėžimas. Čia pabrėžta nagu… Hamletas POEZIJOS APIBRĖŽIMAS

ČIA PABRĖŽTA NAGU…

HAMLETAS                  

  O. Milašius.

Eil. Lietuva. Naktį sustojusi karieta. Lapkričio simfonija

LIETUVA

NAKTĮ SUSTOJUSI KARIETA

LAPKRIČIO SIMFONIJA

  H. Hesė (Hesse).

Stepių vilkas

STEPIŲ VILKAS  
  S. Nėris.

Diemedžiu žydėsiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIEMEDŽIU ŽYDĖSIU

DIEMEDŽIU ŽYDĖSIU http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/1.html

TU NUBUSI http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/1.html#tu_nubusi

SAULĖS KELIAS http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/1.html#saules_kelias

VAKARAS JŪROJ http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/1.html#vakaras_juroj

ALYVOS http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/1.html#alyvos

BALTAS TAKELIS http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/1.html#baltas_takelis

AŠ NENORIU MIRTI http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/1.html#as_nenoriu

SAULĖS KŪDIKĖLIS

http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/1.html#saules_kudikelis

BENAMĖS VARNOS http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/1.html#benames

KAM TĄ VAKARĄ http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/1.html#kam_ta_vakara

KAIP AŠARA http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/1.html#kaip_asara

VARNOS http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/1.html#varnos

DĖDĖS http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/1.html#dedes

NEPAŽĮSTAMAI DRAUGEI http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/1.html#nepazistamai

MAŽOJI MANO GEIŠA http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/1.html#mazoji

DVI DEŠIMTI SŪ http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/1.html#dvidesimt_su

ŠĮ RUDENĮ http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/1.html#si_rudeni

LAUKŲ NAŠLAITĖS http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/1.html#lauku_naslaites

MANO VAIKELIS http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/1.html#mano_vaikelis

KELEIVIS http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/1.html#keleivis

EINAM

http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/1.html#einam

IŠĖJAI TU http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/1.html#isejai_tu

LŪPOS IŠBALĘ http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/1.html#lupos_isbale

KAS ŽINOJO

http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/1.html#kas_zinojo

TĖVELIS MIEGA

http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/2.html

MOTUTĖS AŠAROS http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/2.html#motutes

SENELĖS PASAKA http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/2.html#seneles

ATLANTO NUGALĖTOJUI http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/2.html#atlanto

VISUR AŠ JĄ MATAU http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/2.html#visur

BERŽAI

http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/2.html#berzai

AMŽINAS KELEIVI http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/2.html#amzinas

RUDENIO ARIMUOS http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/2.html#rudenio_arimuos

RUDENIO VIEŠKELIU http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/2.html#rudenio

SŪNUS PALAIDŪNAS http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/2.html#sunus

LEDINĖJ DYKUMOJ http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/2.html#ledinej

PABĖGUSI LAIMĖ http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/2.html#pabegusi

SAULĖS KRAUJAS http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/2.html#saules

PAVASARIS KALĖJIME http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/2.html#pavasaris

AUDROS PAUKŠTIS http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/2.html#audros

KLAJŪNĖLIS http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/2.html#klajunelis

ANT LAUKINIO ŽIRGO http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/2.html#ant

1.         BANGŲ BARAMI

2.         http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/2.html#bangu

3.          

4.         PRAKEIKIMAS

5.         http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/2.html#prakeikimas

6.          

7.         NAKTĮ NYKIĄ

8.         http://www.antologija.lt/texts/48/tekstas/2.html#nakti

http://www.antologija.lt/texts/48/main_l.html

http://www.antologija.lt/texts/48/autor_l.html

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Brazdžionis. Ženklai ir stebuklai

 

 

 

ŽENKLAI IR STEBUKLAI 

SULAMITA

http://www.antologija.lt/texts/41/tekstas/04.html

KRISTAUS PAIEŠKOJIMAS http://www.antologija.lt/texts/41/tekstas/04.html#kristaus

PASKUTINIS LAPAS http://www.antologija.lt/texts/41/tekstas/04.html#paskutinis

o           REGĖJIMAS

o           http://www.antologija.lt/texts/41/tekstas/04.html#regejimas

o            

o           PAVASARIO VARPAI

o           http://www.antologija.lt/texts/41/tekstas/04.html#pavasario

o            

o           PROCESIJA Į KRISTŲ

o           http://www.antologija.lt/texts/41/tekstas/04.html#procesija

o            

o           BETHLEHEM

o           http://www.antologija.lt/texts/41/tekstas/04.html#Bethlehem

o            

o           JAVŲ ALEGORIJA

o           http://www.antologija.lt/texts/41/tekstas/04.html#javu

o            

o           KELEIVIAI

o           http://www.antologija.lt/texts/41/tekstas/04.html#keleiviai

o            

o           MOTINAI

o           http://www.antologija.lt/texts/41/tekstas/04.html#motinai

o            

o           DIENOS

o           http://www.antologija.lt/texts/41/tekstas/04.html#dienos

o            

o           MŪSŲ METAI

o           http://www.antologija.lt/texts/41/tekstas/04.html#musu

o            

o           UGNINIS STULPAS

o           http://www.antologija.lt/texts/41/tekstas/04.html#ugninis

o            

o           ATEITIES PAVEIKSLAS

o           http://www.antologija.lt/texts/41/tekstas/04.html#ateities

o            

o                UGNIAVIETĖ UŽGESO http://www.antologija.lt/texts/41/tekstas/04.html#ugniaviete

RUBAJATAI http://www.antologija.lt/texts/41/tekstas/04.html#rubajatai

o                BENAMĖ PAUKŠTĖ

o                http://www.antologija.lt/texts/41/tekstas/04.html#bename

o                 

o                MALDA GIRIOJ

o                http://www.antologija.lt/texts/41/tekstas/04.html#malda

MĖNULIO SPINDULY http://www.antologija.lt/texts/41/tekstas/04.html#menulio

VAKARO KAMELIJA http://www.antologija.lt/texts/41/tekstas/04.html#vakaro

TOLIMAS KAIMAS http://www.antologija.lt/texts/41/tekstas/04.html#tolimas

LIETUVOS MOTINA

http://www.antologija.lt/texts/41/tekstas/04.html#lietuvos

JAUNYSTĖS VAINIKAS http://www.antologija.lt/texts/41/tekstas/04.html#jaunystes

ŽENKLŲ PSALMĖ http://www.antologija.lt/texts/41/tekstas/04.html#zenklu

VALSAS MISERERE http://www.antologija.lt/texts/41/tekstas/04.html#valsas

GIRKITE DIEVĄ

http://www.antologija.lt/texts/41/tekstas/04.html#girkite

PRELIŪDAS Į KRISTAUS GYVENIMĄ http://www.antologija.lt/texts/41/tekstas/04.html#preliudas

BALTO BALANDŽIO MĮSLĖ http://www.antologija.lt/texts/41/tekstas/04.html#balto

NELAIMINGI MIESTAI http://www.antologija.lt/texts/41/tekstas/04.html#nelaimingi

ŽMOGAUS STEBUKLAS http://www.antologija.lt/texts/41/tekstas/04.html#zmogaus

 

http://www.antologija.lt/texts/41/main_l.html

http://www.antologija.lt/texts/41/autor_l.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  A. Miškinis.

Varnos prie plento

 

VARNOS PRIE PLENTO

DAUG IŽO UPĖM PRAŪŽĖ… http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/01.html

YRA TOKIA DAINA

http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/01.html

DAINA AGONIJOJ http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/01.html#daina

TAIP GERA BŪTŲ PAGYVENT BE RŪPESČIO… http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/01.html#taip

APATIŠKAS RUDUO http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/01.html#apatiskas

EILĖRAŠTĮ DREBANČIOM RANKOM… http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/01.html#eilerasti

PRAJOJO VAKARAS ANT ŽVAIGŽDŽIŲ PULKO… http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/01.html#prajojo

LEGENDA http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/01.html#legenda

UŽ KLOJIMO SAULĖ PRAKIRPO PILKĄ SKLIAUTĄ…

http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/01.html#uz

KAIP SNIEGAS, KAIP ŽIEDAI, KAIP MUZIKA… http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/01.html#kaip

ŽODŽIAI IŠ LAUKO http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/01.html#zodziai

VYŠNIOMS ŽYDINT http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/01.html#vysnioms

TOKS NUOGAS, TOKS NUOGAS RUDUO…

http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/01.html#toks

RUDENS VAKARAS http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/01.html#rudens

KO KRISTUS ŽODŽIAIS VERKĖ http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/01.html#ko

AŠ NEGALIU IŠPASAKYT… http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/01.html#as

AGONIJA http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/01.html#agonija

ATAPLEŠKA ATAŠNARA PAVASARIS…

http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/01.html#atapleska

LIETUVA !

http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/02.html

RUDUO

http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/02.html#ruduo

ŽIEMA

http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/02.html#ziema

TAUTIŠKA DAINA http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/02.html#tautiska

LIAUDIES DAINOS EILĖRAŠTIS http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/02.html#liaudies

BALADĖ http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/02.html#balade

SUDIE, ŽALIOJI LIETUVA…

http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/02.html#sudie

IŠĖJO DIEVAS KAŽI KUR… http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/02.html#isejo

LAIMĖ RUDENINIAME PALTE http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/02.html#laime

AŠ TAVE NORĖJAU IŠNEŠTI IŠ RUDENIO… http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/03.html

MELODEKLAMACIJA

http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/03.html#melodeklamacija

SAULĖ ŽEMĖN BĖRĖ ŠIMTĄ SPINDULIŲ… http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/03.html#saule

SUPK, LINGUOK, PARUGE, VAKARO ARIJĄ… http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/03.html#supk

NEBEŽINAU, KAS DAROS… http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/03.html#nebezinau

DAINA APIE SAULĖTUS NAMUS http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/03.html#daina

BE DEDIKACIJOS http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/03.html#be

PRIEŠINGAIS KELIAIS

http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/03.html#priesingais

LAIMINGA MEILĖ http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/03.html#laiminga

KŪČIŲ VAKARO PASAKA http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/04.html

PEIZAŽAS

http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/04.html#peizazas

PAVASARIS http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/04.html#pavasaris

PAS TĖVĄ, AUKŠTAIČIUOSE… http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/04.html#pas

LINKSMAS EILĖRAŠTIS http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/04.html#linksmas

VĖLYBAS PAVASARIS http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/04.html#velybas

SIDABRO NUOTRUPA http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/04.html#sidabro

DAINELĖ http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/04.html#dainele

RUGSĖJIS http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/04.html#rugsejis

VAI, TAI BUS MAN ŠĮ VAKARĄ GERA…

http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/04.html#vai

PER PARUGES, PER VASAROJŲ… http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/04.html#per

IŠTRAUKA http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/04.html#istrauka

NEBE PIRMA MEILĖ http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/04.html#nebe

JUOKIAS VAKARAS PO MIESTĄ… http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/04.html#juokias

TIKRAI SAKAU… http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/04.html#tikrai

IRONIJA http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/04.html#ironija

GEGUŽIS LAKŠTINGALOM PLŪDOS… http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/04.html#geguzis

IMPROVIZUOJA RUGIAI http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/04.html#improvizuoja

ŽIEMOS NAKTIS http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/04.html#ziemos

METALINIS VARNAS http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/04.html#metalinis

PĖSTININKAI http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/04.html#pestininkai

ŽALIŲ RŪTŲ LIETUVOJE http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/04.html#zaliu

KAŽIN AR ATMENA EMILIJA… http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/05.html

ŽALIOJO ILGESIO ŽODŽIAI http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/05.html#zaliojo

PAVASARIS BE MANĘS http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/05.html#pavasaris

FLIRTUOJA VASARA

http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/05.html#flirtuoja

ŽALIA IR ŽALIA! NUOBODU BAISIAI…

http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/05.html#zalia

VASARA BAIGIASI http://www.antologija.lt/texts/44/tekstas/05.html#vasara

 

http://www.antologija.lt/texts/44/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/44/main_l.html

  A. Vaičiulaitis. Vidudienis kaimo smuklėje  

VIDUDIENIS KAIMO SMUKLĖJE

 
S. Nėris.

Prie didelio kelio

 

 

 

 

PRIE DIDELIO KELIO

http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html

MAIRONIUI

http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html

AR ŽIBURĖLIS LAUKS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#ar

JEI AŠ NESUGRĮŽTAU.. http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#jei

DAGILĖLIS

http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#dagilelis

RUGSĖJO ŽVAIGŽDĖS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#rugsejo

VĖL SNIEGTI http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#vel

ODISĖJA http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#odiseja

TROŠKULYS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#troskulys

KUR BALTAS MIESTAS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#kur

LAIŠKELIS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#laiskelis

AŠ TAU PAVYDŽIU http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#as

KAIP TAVE MYLĖTAU http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#kaip

NAMO

http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#namo

PRIE ŠALTINIO http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#prie

ATEIK!

http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#ateik

ŠIRVINTA

http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#sirvinta

TOLIMAS SAPNAS

http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#tolimas

PRIE DIDELIO KELIO http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html

PARTIZANAI MIŠKUOS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html#partizanai

SAKALAI BROLELIAI http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html#sakalai

RUDENS NAKTYS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html#rudens

VĖLINĖS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html#velines

STEPĖS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html#stepes

PUSNYS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html#pusnys

UŽPUSTYTI KELIAI http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html#uzpustyti

DIDELIAM NAME http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html#dideliam

BENDRAKELEIVIS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html#bendrakeleivis

BETEISĖ http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html#beteise

SAVĘS AŠ GAILIUOS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html#saves

PELĖDA

http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html#peleda

UŽ GYVYBĘ TU BRANGESNĖ http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/03.html

LIETUVAI

http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/03.html#lietuvai

KAS PRIESPAUDĄ ŠITĄ PAKELS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/03.html#kas

TĖVYNEI http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/03.html#tevynei

MYLI TĖVIŠKĘ LIETUVIS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/03.html#myli

DAINUOK, ŠIRDIE, GYVENIMĄ http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/04.html

KODĖL TYLI ŽEMĖ http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/04.html#kodel

LAKŠTINGALA NEGALI NEČIULBĖTI http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/04.html#lakstingala

GRĮŽKIT http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/04.html#grizkit

AŠ SAKALĖLIS

http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/04.html#as

VILTIS

http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/04.html#viltis

SUGRĮŽIMAS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/04.html#sugrizimas

SAULYTĖ

http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/05.html

RUDENĮ http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/05.html#rudeni

DONELAITIS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/05.html#donelaitis

ŽANDARAI IŠVEŽĖ MOKYTOJĄ http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/05.html#zandarai

NELAUKTOJI http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/05.html#nelauktoji

MOČIUTĖ http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/05.html#mociute

LAUK MANĘS

http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/06.html

TAVĘS AŠ LAUKIAU http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/06.html#taves

NEGĘSK, ŽIBURĖLI http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/06.html#negesk

KĄ PASAKYTŲ MOTINĖLĖ http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/06.html#ka

VILNELE! http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/06.html#vilnele

PRIE STALINGRADO http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/06.html#prie

MES EILINIAI http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/06.html#mes

JŲ VELTUI LAUKS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/06.html#ju

VIRKDO VĖJAS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/06.html#virkdo

 

http://www.antologija.lt/texts/48/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/49/main_l.html

 

B. Sruoga. Dievų miškas

 

   

DIEVŲ MIŠKAS

http://www.antologija.lt/texts/5/turinys.html

 

 

 

http://www.antologija.lt/texts/39/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/39/main_l.html

 

A. Škėma.

Balta drobulė

 

 

 

 

 

 

BALTA DROBULĖ

http://www.antologija.lt/texts/58/turinys_l.html

 

 

http://www.antologija.lt/texts/58/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/58/main_l.html

 

  A. Kamiu (Camus). Svetimas

 

SVETIMAS

 

 
  V. Mačernis. Metai (pasirinkti sonetai)

 

Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

·              RUDENS SONETAI

·

·              4 [RUDUO. JAU ILGESIO GĖLĖ]  http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/02.html#4

7 [VIDUNAKTĮ DAŽNAI] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/02.html#7

12 [SAVO SIELĄ, ALKANĄ KAIP ŽVĖRĮ] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/02.html#12

13 [MES NEŽINOME KAM, BET GYVENTI] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/02.html#13

19 [ATEIK, NAKTIE, IR BŪKI MANO MYLIMA!] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/02.html#19

21 [MANO SIELA ŠIANDIEN SUNKIAI SERGA] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/02.html#21

25 [EINU, BET NEŽINAU, Į KUR NUEISIU]

http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/02.html#25

ŽIEMOS SONETAI

2 [PASIILGAU SAVO MYLIMOS DUKRYTĖS] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/03.html#2

4 [AŠ BUVAU VISADA PER DAUG RIMTAS] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/03.html#4

9 [GARSUS TOREADOR, MIRTIS BAISIOJI] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/03.html#9

10 DON JUAN http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/03.html#10

24 [BŪK, GYVENIME, MAN NETEISINGAS] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/03.html#24

25 [MAN NERAMU. AŠ SAVO NERIMĄ BANDAU]

http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/03.html#25

28 [NORĖČIAU JUMS KAIP KNYGĄ NUO PRADŽIOS ATSKLEISTI]

http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/03.html#28

29 [NEATIMKI, DIEVE, IŠ MANĘS KLYDIMO TEISĖS] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/03.html#29

31 [O BUVO METAI, GYVENAU KAIP NEREGYS] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/03.html#31

34 [KIEKVIENĄ RYTĄ MYLIMA, PRAEIDAMA PRO MANO LANGĄ]

http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/03.html#34

PAVASARIO SONETAI

1 [DIDELI IR MONOTONIŠKI, IR ABEJINGI]

http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/04.html

3 [PRAEINANČIAM PASAULYJE PRAEISIU] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/04.html#3

VASAROS SONETAI

1 [ATLEISK, REŽISIERIAU, AŠ TAIP ESU IŠSEKĘS] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/05.html

2 [IŠ VARGINANČIO TRIUKŠMO, GATVIŲ DULKINŲ IR SAULĖS]

http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/05.html#

PAVARGIMAS http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/10.html#pavargimas

http://www.antologija.lt/texts/50/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/50/main_l.html

 

http://www.antologija.lt/texts/50/turinys_l.html

RUDENS SONETAI (2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26)

ŽIEMOS SONETAI (1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,. 21, 22, 23, 26, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43)

PAVASARIO SONETAI (2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

 

  V. MykolaitisPutinas.

Vivos plango

 

VIVOS PLANGO

 
  B. Krivickas. Pasirinkti eilėraščiai Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

 

RUDENIO LYGUMOSE

LAUKINIŲ ROŽIŲ ŠLAMESYS

VIENĄ VASARĄ

RUDENS MELODIJA

ŽIEMA

ŽIAURUSIS DIEVAS

DOVYDAS PRIEŠ GALIJOTĄ

 

 

 

  A. Miškinis. Psalmės PSALMĖS

 

 
  D. Grinkevičiūtė. Lietuviai prie Laptevų jūros

 

 

LIETUVIAI PRIE LAPTEVŲ JŪROS

 
  I. Meras.

Lygiosios trunka akimirką

 

LYGIOSIOS TRUNKA AKIMIRKĄ

 

 
  P. Levi.

Jei tai žmogus

 

 

JEI TAI ŽMOGUS

 

 
  K. Bradūnas. Pasirinkti eil.

 

   
  A. Nyka-Niliūnas. Orfėjaus medis (pasirinkti eil.)    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Mackus. Neornamentuotos kalbos generacija (pasirinkti eil.)

 

 

 

 

 

 

NEORNAMENTUOTOS KALBOS GENERACIJA

ATSKLANDA

http://www.antologija.lt/texts/54/tekstas/05.html

I [PABUDINTAS VIEŠPATIES ANGELO] http://www.antologija.lt/texts/54/tekstas/05.html#pabudintas

II [TAI ĮTAMPOS KUPINAS LAIKAS] http://www.antologija.lt/texts/54/tekstas/05.html#tai_itampos

LITANIJA http://www.antologija.lt/texts/54/tekstas/05.html#litanija

Į APVALIĄ SPALVĄ http://www.antologija.lt/texts/54/tekstas/05.html#i_apvalia

III [UŽ KIENO NUODĖMES] http://www.antologija.lt/texts/54/tekstas/05.html#uz_kieno

MALDA http://www.antologija.lt/texts/54/tekstas/05.html#malda

HERMETIŠKOJI DAINA http://www.antologija.lt/texts/54/tekstas/05.html#hermetiskoji

MELSKIMĖS, VASARA ARTINAS http://www.antologija.lt/texts/54/tekstas/05.html#melskimes

POKALBIS SU MIRUSIAIS VAIKAIS http://www.antologija.lt/texts/54/tekstas/05.html#pokalbis_su

POKALBIS APIE NEGYVŲJŲ GIMIMĄ http://www.antologija.lt/texts/54/tekstas/05.html#pokalbis_apie

DVI GRUBIOS VARIACIJOS IŠKANKINTAM PLOTUI http://www.antologija.lt/texts/54/tekstas/05.html#dvi_grubios

VINJETĖ http://www.antologija.lt/texts/54/tekstas/05.html#vinjete

IV [ATSIŲSK SOPULINGĄ RAUDĄ] http://www.antologija.lt/texts/54/tekstas/05.html#atsiusk

LIAUDIŠKOJI http://www.antologija.lt/texts/54/tekstas/05.html#liaudiskoji

HERMETIŠKOJI DAINA SU REFRENU http://www.antologija.lt/texts/54/tekstas/05.html#refrenu

V [LĖTAIS VAKARAIS] http://www.antologija.lt/texts/54/tekstas/05.html#letais

Į TOBULĄ ĮTAMPĄ http://www.antologija.lt/texts/54/tekstas/05.html#i_tobula

UŽSKLANDA: REČITATYVAS IR ŠAUKSMAS

http://www.antologija.lt/texts/54/tekstas/05.html#uzsklanda

 

http://www.antologija.lt/texts/54/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/54/main_l.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  K.Ostrauskas. Gyveno senelis ir senelė

 

 

GYVENO SENELIS IR SENELĖ

 

 
  S. Beketas (Beckett). Belaukiant Godo. BELAUKIANT GODO  
Just. Marcinkevičius. Mažvydas. Pasirinkti eilėraščiai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAŽVYDAS

 

Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

 

RINKTINĖ AMŽINO RŪPESČIO PIEVA:

MOČIUTĖS MŪSŲ

ANAPUS NEMUNO

SENA ABĖCĖLĖ

GYVENIMAS

NEŠI MANE ARČIAU SAVĘS, ŽEMELE…

DU EILĖRAŠČIAI

KAD GIEDOČIAU TAVE

NUSILENKIMAS ŽOLEI

IŠVADA

PASIGAILĖJIMO ARBA VĖLINIŲ SONETAS

LOPŠINĖ GIMTINEI IR MOTINAI

EILĖRAŠČIO ARTĖJIMAS

AMŽIAUS PABAIGA, V

DIENA ATRIŠTOM AKIM (1989 M. VASARIO 16-OJI)

ANT VASAROS KAKLO ŠERMUKŠNIAI JAU NOKSTA

DĖKOJIMAS UŽ RUDENINĮ SAULĖS SPINDULĮ

…APGRAIBOMIS, PRIE ŠULINIO SENO PASILENKIAU…

 

 
M. Katiliškis. Miškais ateina ruduo

 

 

MIŠKAIS ATEINA RUDUO

http://www.antologija.lt/texts/59/turinys_l.html

 

http://www.antologija.lt/texts/59/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/59/main_l.html

J. Aputis. Keleivio novelės (pasirinkti apsakymai)

 

 

Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

KELEIVIO NOVELĖS:

VAKARĖJANT GRAŽIOS DOBILIENOS

 

LIDIJA SKOBLIKOVA IR TĖVO ŽINGSNIAI

 

ĮVEIKTI SAVE

 

ŠŪVIS PO MARAZYNO ĄŽUOLU

 

UŽŠALUSIOS SKULPTŪRŲ AKYS

 

KELEIVIO NOVELĖS:

IŠLAUKIMO MOMENTAS

http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/aputis/keleivio.htm#momentas

NESMAGU, KAD LIEKAT VIENAS

http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/aputis/keleivio.htm#liekat

BE PAVADINIMO

http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/aputis/keleivio.htm#be

S. Geda. Pasirinkti eilėraščiai Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

 

RINKTINĖ MOKYKLAI GEDIMINO VALSTYBĖS FRAGMENTAS:

LIETUVOS ATSIRADIMAS

ARKLYS SIŪBUOJA ŽALIĄ HORIZONTĄ…

BUVAU Į LIETUVĄ IŠĖJĘS…

POEMA „STRAZDAS“ (DALIS „ŽEMĖS ARIMAS“)

JOTVINGIŲ ŽEMĖ

POEMA ‚DELČIA RUDENĖ DEIVĖ“ (III DALIS)

 POEMA „BILHANA“ (I PYNĖ)

POEMA „NAKTIES ŽIEDAI“ („VIEŠPATIES ROŽIŲ ILGESYS, SEPTYNEILIS APIE NEBYLIĄJĄ PRAPULTĮ)

TRIEILIAI BIRŽELIO NAKTĮ

CIKLAS „MAIRONIO MIRTIS

GIESMĖ APIE PASAULIO MEDĮ

GIESMĖ APIE GIMTĄJĄ PIRKIĄ

GIESMĖ APIE ŠVENTĄJĄ LIETUVOS UPĘ

SONETAS ANDRIUI VIŠTELIUI

SONATA

GEDIMINO VALSTYBĖS FRAGMENTAS

HIMNAS LAUKŲ KROSNELEI

 

 
  V. Mykolaitis-Putinas.

Būties valanda. Langas

   
  E. Mieželaitis. Žmogus

 

   
  K. Saja.

Mamutų medžioklė

 

   
  Č. Milošas

(Cz. Miłosz).

Isos slėnis

   
  R.Granauskas.

Su peteliške ant lūpų

 
  B. Vilimaitė. Papartynų saulė

 

 
  M. Martinaitis. Pasirinkti eilėraščiai

 

Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

 

SEVERIUTĖS RAUDA

 

KVAILUTĖS ONULĖS RAUDA

http://rugelis.night.lt/martinaitis/eilerasciai.htm

 

KAIP KUKUTIS PROTĄ ATGAVO

http://www.tekstai.lt/component/content/article/2601-marcelijus-martinaitis-kukucio-balades.html

 

 

NAKVYNĖ PAS ŽEMAITĮ KUKUTĮ

http://www.tekstai.lt/component/content/article/2601-marcelijus-martinaitis-kukucio-balades.html

 

NEŽINOMO DAILININKO PAVEIKSLAS

 

PRISIMINIMAS (SERBENTA)

http://rugelis.night.lt/martinaitis/eilerasciai2.htm

 

PASKUTINIS ATSISVEIKINIMAS SU KUKUČIU

 

KUKUTIS MUŠA SAVO MIRTĮ

http://www.tekstai.lt/component/content/article/2603-marcelijus-martinaitis-toli-nuo-rugiu.html

 

KUKUČIO APSILANKYMAS VILNIUJE

http://www.tekstai.lt/component/content/article/2600-marcelijus-martinaitis-kukucio-balades.html

 

KUKUTIS NORI PAMATYTI TĖVYNĘ

http://www.tekstai.lt/component/content/article/2601-marcelijus-martinaitis-kukucio-balades.html

 

TVANAS

 

AŠARA, – DAR TAU ANKSTI

 

MANO ŽEMĖ SULAUKĖ AMNESTIJOS

 

KAI SIRPSTA VYŠNIOS SUVALKIJOJ

http://www.tekstai.lt/component/content/article/2602-marcelijus-martinaitis-tie-patys-zodziai.html

 

SUTARTINĖ

 

IŠLEISTUVIŲ NUOTRAUKA ALEKNYNĖS MOKYKLOJE

 

PRISIMINIMAS (PASERBENTY GIEDANT MOJAVAS)

 

DAINA APIE SMURTĄ

 

DAINA APIE NEPARAŠYTĄ EILĖRAŠTĮ

 

K. B. MARGARITAI APIE VIRTUALIĄ TIKROVĘ

http://www.tekstai.lt/component/content/article/2639-marcelijus-martinaitis-kb-itariamas.html

 

 

http://rugelis.night.lt/martinaitis/biografija.htm

http://rugelis.night.lt/martinaitis/nuotraukos.htm

  J. Strielkūnas.

 

   
  T. Venclova.    
  V. P. Bložė. Pasirinkti eilėraščiai    
  Č. Milošas. Pasirinkti eilėraščiai  Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

 MANO TĖVYNĖJE

CAMPO DI FIORI

MITTELBERGHEIM

NIEKAD TAVĘS, MIESTE

ŽUVIS

VALANDA

RUE DESCARTES

FILOLOGIJA

SODYBA

LANKA

 

 
  J. Brodskis. Vaizdas į jūrą (eil. Sustojimas dykumoje. Nuo pakraščių į centrą. Lietuviškas diverstismentas. Kalba Sorbonoje)

 

SUSTOJIMAS DYKUMOJE

 

NUO PAKRAŠČIŲ Į CENTRĄ.

 

LIETUVIŠKAS DIVERTISMENTAS

 

KALBA SORBONOJE

 

 
  K. Skujeniekas (K.Skujenieks).

Aš esu toli viešėjęs (eil. Vėlė. Saga. Lyguo. Pakerėtas žilvitis. Tai maža tėvynė mano. Aš būsiu kaip parke suolas)

VĖLĖ

 SAGA.

LYGUO

PAKERĖTAS ŽILVITIS

 TAI MAŽA TĖVYNĖ MANO

 AŠ BŪSIU KAIP PARKE SUOLAS

 
  J. Degutytė. Šiaurės vasaros

 

Eil. ŠIAURĖS VASAROS

http://www.antologija.lt/texts/57/tekstas/02.html#siaures

http://www.antologija.lt/texts/57/autor_l.html
  Liūnė Sutema. Badmetis.  

BADMETIS

 
  V. Šimborska (W. Szymborska). Poezijos rinktinė (eil. Pašnekesys su akmeniu. Po viena žvaigždele. Gyvenimo aprašymas. Galimybės. Katinas tuščiam bute)

 

PAŠNEKESYS SU AKMENIU

 

PO VIENA ŽVAIGŽDELE

 

GYVENIMO APRAŠYMAS

 

GALIMYBĖS

 

 KATINAS TUŠČIAM BUTE

 

 
  J. Vaičiūnaitė. Pasirinkti eilėraščiai Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

FUNIKULIERIUS

KAVINUKAS SU PASTORALĖM

ATEIS SEKMADIENIS

UŽSIDEGA KAVINIŲ UGNYS

VILNIUS. MIESTO VARTAI

SAULĖGRĄŽA

IZO ROŽĖS

KANONAS BARBORAI RADVILAITEI

SENOS FOTOGRAFIJOS

STACCATO

TRYS GULBĖS

KADRILIS

GELTONI NAMAI SU VERANDOM

SNIEGO GNIŪŽTĖS

 
  N.Miliauskaitė. Uždraustas įeiti kambarys  

UŽDRAUSTAS ĮEITI KAMBARYS

http://www.rasytojai.lt/writers.php?id=475&sritis=rasytojai
  A. A. Jonynas. Nakties traukinys  

NAKTIES TRAUKINYS

 

http://www.tekstai.lt/component/content/article/1376-antanas-a-jonynas-nakties-traukinys.html

IR RYTAS PATEKA RAUDONAS
IMPERATYVAS
TUŠČIAS PLENTAS
SAVIŽUDIS. APOLINERO PARAFRAZĖ
NUODINGA ŽOLĖ
NEGYVAS BALANDIS BIBLIOTEKOS BALKONE
AŠ IŠMOKAU NERĖKTI TAMSOJ
NEGYVAS BALANDIS BIBLIOTEKOS BALKONE
ATDARAS VAKARAS

ŠIANDIEN ŠVENTIEJI YRA JAU IŠMIRĘ

AŠ NETIKIU ŠIS MIESTAS NEPRASMEGS

TYLA
VARIO MONETŲ RINKĖJAS

 
  A. Marčėnas. Eilinė (pasirinkti eilėraščiai)

 

Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

 

KLAIDA

TAIP

ERŠKĖČIŲ KRŪMAS DŪZGIA

ŠITOJ ERDVĖJ PRIEŠ PAT UŽMINGANT

MANO NERIS

GRUODIS

METAI BE ŽIOGO

http://minciu-pasaulis.net/eilerasciai.php?text=20

RADAUSKO NUŽUDYMAS

SIAURUKAS ČIA SUKA Į SAULĘ

ŽIEDLAPIS KRIS Į TENAI

VIDURNAKTIS

PLIKLEDIS KATEDROS AIKŠTĖJE

SECOND HAND

ĮTAKOS

DU BANDYMAI

BEVEIK LIGI ŠVENTOSIOS

KARTAIS ABEJOJU AUTORYSTE

REGNUM MMIII

MAXIMA

KONTAKTAI.

http://www.tekstai.lt/buvo/metai/200701/uzsimerk.htm
  D. Kajokas. Meditacijos MEDITACIJOS  
 

 

S. Parulskis. Mirusiųjų MIRUSIŲJŲ
  G. Grajauskas. Kaulinė dūdelė (pasirinkti eilėraščiai) KAULINĖ DŪDELĖ  
  J. Kunčinas.

Tūla

TŪLA  
  R. Gavelis.

Jauno žmogaus memuarai

JAUNO ŽMOGAUS MEMUARAI  
  J. Erlickas.

Knyga

KNYGA  
  V. Juknaitė  Išsiduosi. Balsu IŠSIDUOSI. BALSU  
  D. Kalinauskaitė. Niekada nežinai NIEKADA NEŽINAI  
  G. Radvilavičiūtė. Suplanuotos akimirkos SUPLANUOTOS AKIMIRKOS
  Ch. L. Borchesas (J. L. Borges). Smėlio knyga SMĖLIO KNYGA  
  M. Ivaškevičius. Madagaskaras

 

MADAGASKARAS

 

 

Parengė Daiva Binkienė, Ugdymo plėtotės centro metodininkė

Vidurinio ugdymo lietuvių kalbos ir literatūros privalomi programiniai autoriai ir kūriniai (nuorodų lentelė)

By Literatūra, Vidurinis ugdymasNo Comments

VIDURINIO UGDYMO LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS PRIVALOMI  PROGRAMINIAI AUTORIAI IR KŪRINIAI  (NUORODŲ LENTELĖ)

Privalomi autoriai

Privalomi konteksto autoriai

Kūrinių tekstai

Programoje nurodyti privalomų autorių kūriniai, rekomenduojami privalomų autorių kūriniai

Medžiaga apie autorius, kūrinius

 

Kūrinių tekstai

Kiti (ne iš rekomenduojamų kūrinių sąrašo) galimi pasirinkti privalomų  autorių kūriniai

 

M.Mažvydas.

Katekizmas (lietuviška eiliuota prakalba)

 

 

KNYGELĖS PAČIOS BYLO LIETUVININKUMP IR ŽEMAIČIUMP

http://www.antologija.lt/texts/3/tekstas/1.html

 

http://www.antologija.lt/texts/3/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/3/main_l.html

http://www.lle.lt/search3.htm

http://pirmojiknyga.mch.mii.lt/Leidiniai/azuolas.lt.htm#Kulvietis

M. Daukša.

Postilė

(Prakalba į malonųjį skaitytoją)

PRAKALBA Į MALONŲJĮ SKAITYTOJĄ

http://www.antologija.lt/texts/4/tekstas/1.html

 

http://www.antologija.lt/texts/4/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/4/main_l.html

http://www.lle.lt/search3.htm

J. Radvanas.

Radviliada (I d. 31-96 eil., III d. 85-169 eil. )

RADVILIADA http://www.llti.lt/failai/SLL23_Publ_Radvanas.pdf  

http://www.lle.lt/search3.htm

V. Šekspyras (W. Shakespeare).   Sonetai (1, 5, 24, 65, 116, 132, 154). Hamletas. * SONETAI (1, 5, 24, 65, 116, 132, 154)

HAMLETAS

 
M. K. Sarbievijus.

Lyrika (pasirinkti eilėraščiai)

Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

 

RINKTINĖ LEMTIES ŽAIDIMAI:

I, 4. KRISPUI LEVINIJUI Kad nepasitikėtų per daug jaunystehttp://www.antologija.lt/texts/5/tekstas/1.html#1.4 I, 7. TELEFUI LIKUI  Skundžiasi likimo ir sėkmės nepastovumuhttp://www.antologija.lt/texts/5/tekstas/1.html#1.7 IV, 12. JANUI LIBINIJUI Teisina savo vienišumąhttp://www.antologija.lt/texts/5/tekstas/4.html#4.12 IV, 35. PAULIUI KOZLOVIJUIhttp://www.antologija.lt/texts/5/tekstas/4.html#4.35 31. DIEVIŠKOSIOS MEILĖS STRĖLĖ Sužeidei mano širdį (Gg 4,9)http://www.antologija.lt/texts/5/tekstas/6.html#6.31 

 

http://www.antologija.lt/texts/5/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/5/main_l.html

http://www.lle.lt/search3.htm

 

http://www.antologija.lt/texts/5/turinys.html

 

RINKTINĖ LEMTIES ŽAIDIMAI:

PIRMOJI LYRIKOS KNYGA

I, 1. POPIEŽIUI URBONUI VIII,  I, 2. AURELIJUI LIKUI,  I, 3. URBONUI VIII,  I, 5. Popiežiaus Urbono VIII pašlovinimas,  I, 8. Pasakoja apie amžininkų lengvabūdiškumą, I, 9. MIKALOJUI VEJERIUI,  I, 11. STEPONUI PACUI, I, 13. TARKVINIJUI LAVINUI,  I, 16. Peikia savo laikų neveiklumą,  I, 17. Apie tai, kad valdovus labiausiai puošia nuosaikus būdas,I, 19. Ilgisi dangiškos tėvynės,I, 22. Giria popiežiaus Urbono VIII poeziją

ANTROJI LYRIKOS KNYGA

II, 2. PUBLIJUI MEMIJUIII, 3. SAVAJAI LYRAIII, 5. Atsisako žemiškos būtiesII, 6. Katonas politikasII, 7. PUBLIJUI MEMIJUIII, 8. ASTERIJUIII, 10. Dorai ilsėdamasis, skelbia karą savo amžiaus ydoms, II, 11. PALAIMINTAJAI MERGELEI MOTINAI,  II, 13. JULIJUI ROZAI,  II, 14. PALAIMINTAJAI MERGELEI MOTINAI, II, 15. NAREVUI,  II 16. Nieko nereikia kvailai bijoti nei norėtiII, 18. PALAIMINTAJAI MERGELEI MOTINAIII, 19. Iš šventojo Saliamono Epitalamijo,  II, 21. JĖZUITUI ANDRIUI RUDAMINAI II, 22. Galingojo ir nenugalimojo Lenkijos ir Švedijos karaliaus Zigmanto III pašlovinimasII, 25. Iš šventojo Saliamono Epitalamijo,  II, 26. PALAIMINTAJAI MERGELEI MOTINAI,  II, 27. KLAUDIJUI RUFUI,  II, 28. GANDUI

TREČIOJI LYRIKOS KNYGA

III, 1. KARDINOLUI PRANCIŠKUI BARBERINI,  III, 2. PALAIMINTAJAI MAGDALIETEI,  III, 3. KARDINOLUI PRANCIŠKUI BARBERINI , III, 4. EGNACIJUI NOLIJUI,  III, 5. PUBLIJUI MUNACIJUI, ,  III, 7. Gėdingam amžiaus gobšumuiIII, 9. Panegirika Onai Radvilienei, Trakų kašteliono ir Nesvyžiaus kunigaikščio žmonai, III, 10. MŪZAI,  III, 11. Kardinolo Pranciškaus Barberini pašlovinimasIII, 15. BARBERINI BITĖMS,  III,16. PAČIAM SAUIII, 22. CEZARIUI PAUZILIPIJUI,  III, 23. JULIJUI ARIMINUI,  III, 24. JONUI RUDAMINAI,  III, 25. JONUI RUDAMINAI,  III, 27. Pirmojo akmens dėjimasIII, 29. BIČIULIAMS BELGAMSIII, 30. KVINTUI ARISTIJUIIII, 31. BALTAZARUI MORETUI,  III, 32. DRAUGAMS

KETVIRTOJI LYRIKOS KNYGA

IV, 3. CEZARIUI PAUZILIPIJUIIV, 4. Garsioji lenkų pergalė sutriuškinus Turkijos imperatorių Osmaną mūšyje prie Chotino 1621 metų rugsėjo 3 dieną Galezo, Dakijos žemdirbio, daina, IV, 7. CEZARIUI PAUZILIPIJUI, IV, 11. ŽYGIMANTUI LETUI,  IV, 12. JANUI LIBINIJUI,  IV, 13. CEZARIUI PAUZILIPIJUI,  IV, 14. KRISPUI LEVINIJUI,  IV, 15. MUNACIJUI,,    IV, 18. ROŽEI, ,  IV, 19. GERIAUSIAM GALINGIAUSIAM JĖZUI,  IV, 20. PALAIMINTAJAI MERGELEI,  IV, 21. Iš šventojo Saliamono EpitalamijoIV, 23. ŽIOGUIIV, 27. NOJAUS PRANAŠYSTĖ,  IV, 30. JONUŠUI SKUMINUI TIŠKEVIČIUI,  IV, 31. FILIDIJUI MARABOTINUIIV, 32. ALBERTUI TURSCIJUI,  IV, 34. KVINTUI TIBERINUIIV, 36. LENKIJOS IR LIETUVOS BAJORAMS

EPODŽIŲ KNYGA

3. VIENUOLIŠKO POILSIO PAŠLOVINIMAS4. Apie kūdikėlį Jėzų Mergelės Motinos glėbyje5. Autorius puola po kojom Kristui, mirštančiam ant kryžiaus, 6. Amžių giesmė Dieviškajai Išminčiai,  7. VESTUVINĖS RADVILŲ ERELIO IŠKILMĖS,  9. PIRMOJI MYLIA, ARBA PANERIAI, 10. ANTROJI MYLIA, ARBA VOKĖ11. TREČIOJI MYLIA, ARBA GAIDŽIO KAIMAS12. KETVIRTOJI MYLIA, ARBA TRAKAI16. Jonui Karoliui Katkevičiui, Vilniaus vaivadai

EPIGRAMŲ KNYGA

2. PAMALDUSIS NETURTO ĮŽADAS4. Teateina mano Mylimasis į savo sodą (Gg 5, 1)8. Apie palaimintąją Mariją Magdalietę11. Pakilk, Akvilone, ir ateik, Austre, perpūsk mano sodą,  13. Jos šviesa – ugnies šviesa,  14. Trauk mane paskui save: bėgsime,  16. PALAIMINTOJI MAGDALIETĖ, VERKIANTI PO KRYŽIUMI17. Sugrįžk, Sulamita,  23. Praneškite jam, kad silpstu iš meilės,  25. Tebučiuoja mane savo burnos pabučiavimu26. Tavo krūtys yra puikesnės29. MEILĖS MEDŽIOKLĖ30. MEILĖS IR JĖZAUS MEDŽIOKLĖ33. Kolei diena atvės, ir pasislinks šešėliai, 34. Meilė stipri kaip mirtis, 35. Koks yra tavo Mylimasis?36. Jo galva – geriausiasis auksas39. Tos pačios Giesmių giesmės motyvais197. SKAISTYBĘ SUTVIRTINA DIEVO MEILĖ

K.Donelaitis.

Metai

METAI

PAVASARIO LINKSMYBĖS http://www.antologija.lt/texts/6/tekstas/1.html

VASAROS DARBAI http://www.antologija.lt/texts/6/tekstas/2.html

RUDENIO GĖRYBĖS http://www.antologija.lt/texts/6/tekstas/3.html

ŽIEMOS RŪPESČIAI http://www.antologija.lt/texts/6/tekstas/4.html

 

http://www.antologija.lt/texts/6/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/6/main_l.html

http://www.lle.lt/search3.htm

A. Mickevičius.

Eilėraščiai Romantika

Odė jaunystei

Akermano stepės

 

Vėlinės, II, IV dalis

 

Poema Ponas Tadas (I kn. 1–40 eil.)

ROMANTIKA

 

ODĖ JAUNYSTEI

 

AKERMANO STEPĖS

 

VĖLINĖS, II, IV DALIS

 

PONAS TADAS (I KN. 1–40 EIL.)

 

http://www.antologija.lt/texts/9/autor_l.html

http://www.lle.lt/search3.htm

A.Baranauskas.

Anykščių šilelis

 

 

ANYKŠČIŲ ŠILELIS

http://www.antologija.lt/texts/17/tekstas/1.html

 

http://www.antologija.lt/texts/17/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/17/main_l.html

http://www.lle.lt/search3.htm

V. Kudirka.

Tautiška giesmė

Varpas

Labora

Iš mano atsiminimų keletas žodelių

 

TAUTIŠKA GIESMĖ

http://www.antologija.lt/texts/22/tekstas/3.html#tautiska

 

VARPAS

http://www.antologija.lt/texts/22/tekstas/1.html

 

LABORA

http://www.antologija.lt/texts/22/tekstas/1.html

 

IŠ MANO ATSIMINIMŲ KELETAS ŽODELIŲ

 

http://www.antologija.lt/texts/22/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/22/main_l.html

http://www.lle.lt/search3.htm

Maironis.

Pavasario balsai (pasirinkti eilėraščiai)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

 

TAIP NIEKAS TAVĘS NEMYLĖS

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/1.html#taip_niekas

 

MANO GIMTINĖ

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/1.html#mano_gimtine

 

JEI KADA PANČIAI NUKRIS

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/3.html#jei_kada

 

MIŠKAS ŪŽIA

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/3.html#miskas

 

UŽTRAUKSME NAUJĄ GIESMĘ

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/4.html#uztrauksme

 

NEBEUŽTVENKSI UPĖS

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/4.html#nebeuztvenksi

 

LIETUVA BRANGI

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/4.html#lietuva

 

KUR BĖGA ŠEŠUPĖ

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/4.html#kur

 

VILIJA (NERIS)

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/7.html#vilija

 

VILNIUS

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/7.html#vilnius

 

TRAKŲ PILIS

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/8.html

 

OI NEVERK, MATUŠĖLE!

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/4.html#oi

 

MILŽINŲ KAPAI

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/9.html#milzinu

 

NUO BIRUTĖS KALNO

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/8.html#nuo

 

VAKARAS (ANT EŽERO KETURIŲ  KANTONŲ)

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/8.html#vakaras

 

IŠNYKSIU KAIP DŪMAS

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/1.html#isnyksiu

 

PAVASARIS

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/1.html#pavasaris

 

VASAROS NAKTYS

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/2.html

 

UŽMIGO ŽEMĖ

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/2.html#uzmigo

 

UOSIS IR ŽMOGUS

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/2.html#uosis

 

J. ST.

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/2.html#j

 

SUDIEU

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/5.html#sudieu

 

MERGAITĖ

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/3.html#mergaite

 

MARIJOS GIESMĖ

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/3.html#marijos

 

SPJAUKI, DRAUGUŽI, Į VISKĄ!

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/7.html

 

ŠATRIJOS KALNAS

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/9.html#satrijos

 

VAKARO MINTYS

http://www.antologija.lt/texts/23/tekstas/12.html#vakaro

 

 

http://www.antologija.lt/texts/23/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/23/main_l.html

http://www.lle.lt/search3.htm

 

http://www.antologija.lt/texts/23/turinys_l.html

Ačiū tau, Viešpatie, Aš norėčiau prikelti , Poezija, Poeta , Iš Danutės akių, Taip maža paramos , Seniai aš laukiu išsiilgęs … , Ar aš kaltas , Poetui mirus, Duetas, Saulei leidžiantis, Suolelis miškeTupi šarka, Kukavo gegutė, Džiovininkė, Jei žemė širdį viliojo, Uosis ir žmogus, Augo putinas, Mergaitė, Smuikui griežiant, Akys, Bažnyčioj gieda „aleliuja”…, Ne pranašas, aš ne kovot …, Malda, Kam širdį davei?, Prieš altorių, Marijos giesmė (Mylimoji Karaliene …), Didysis šeštadienis, Šv. Aušros vartų Marijai, Tos pačios giesmės variantas, Sunku gyventi, Rusų laikais priešaušris, Tu girele, tu žalioji …, Šalin, dūsavimai , Nedaugel mūsų, Tėvynės dainos, Eina garsas, Pirmyn į kovą!, Želigovskiui Vilnių pagrobus, Nepriklausomybę atgavus, Kovoj dėl šviesesnės ateities, Senelio skundas, Daina (Už Raseinių, ant Dubysos), Daina (Ar skauda man širdį?), Neužmirštuolė gėlė, Dainų šventei, Skurdžioj valandoj ,Slenka debesys pilkos, Rudens dienos, Nenoriu sapnų , Ko siekiu ir alkstu, Pasitikėjimas savimi , Kas tas paslaptis suprastų…, Išvažiuojant, Draugo liūdesys , Širdis ir protas  , Nutrūko – nesumegsi, Paskutinis akordas, Jaunos dienos, Dienų sielvartai, Beturčiams, Kauno miesto aikštėj veršis baubia griaudingai …, Suvargusiems, Liūdesys, Senatvė, Ne vienas metas, risčia prabėgęs … ,Varpai ,Taip atsilyginta, Mano moksladraugiams, Vintas, Skausmo balsas, Tautos pabėgėliams, Lietuva – didvyrių žemė, Apsaugok, viešpatie!, Kokiems velniams jūs, bepročiai ar žiaurūs žmonės … , Nuolat verkšlenantiems politikams, Kai kam, Laikinosios sostinės skerdyklai, Mūzos pavojuje, Nevėžis per karą, Lietuva didž[iojo] karo metu , Minija, Ant Drūkšės ežero, Alpių viršūnės, Rigi Kulm, Ant Neapolio užtakos, Išliksiu aš gyvas paveiksle tame …, Dievo meilė, Dvi žvaigždi, Saulei tekant, Rūtų vainikas, Praeitis, Troškimai , Sonnet a Victor Hugo Roma, Medvėgalio kalnas, Dyvitis, Užkeiktas Skapiškio varpas, Ant Punios kalno, Jūratė ir Kastytis, Čičinskas, Daiktų pradžia, Malda į Agnį, Varūnui ,Surjai (Saulei), Nežinomam Dievui, Čiaurika pančasika, Lietuvis ir giria, Viltis, Skausmo skundas, Laiškai.

 

J. Biliūnas.

Liūdna pasaka. Pasirinkti apsakymai

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

VAGIS

http://www.antologija.lt/texts/28/tekstas/10.html

LAZDA

http://www.antologija.lt/texts/28/tekstas/17.html

UBAGAS

http://www.antologija.lt/texts/28/tekstas/18.html

 

http://www.antologija.lt/texts/28/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/28/main_l.html

http://www.lle.lt/search3.htm

http://www.antologija.lt/texts/28/turinys_l.html

Par sapni, Pirmutinis streikas, Be darboAnt Uetlibergo giedra!, Žvaigždė, Pūga kalnuose, Kūdikystės sapnai, Pakeleivingi, Nemunu, Tikėjimas, Laimės žiburys, KliudžiauJis ir ji, Joniukas, Piestupys, Svečiai, AbejojimasBrisiaus galas, Vieną rudenio dieną…, Liūdna pasaka,  Kad numirsiu…

J. Tumas-Vaižgantas.

Dėdės ir dėdienės

DĖDĖS IR DĖDIENĖS

http://www.antologija.lt/texts/31/turinys_l.html

 

http://www.antologija.lt/texts/31/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/31/main_l.html

http://www.lle.lt/search3.htm

V. Krėvė Skirgaila

 

SKIRGAILA

http://www.antologija.lt/texts/33/turinys_l.html

 

 

http://www.antologija.lt/texts/33/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/33/main_l.html

http://www.lle.lt/search3.htm

 

V. Mykolaitis-Putinas.

Tarp dviejų aušrų

Altorių šešėly

 

ALTORIŲ ŠEŠĖLY

http://www.antologija.lt/texts/37/turinys_l.html

 

TARP DVIEJŲ AUŠRŲ

 ROMANSAS

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html

PAVASARIO SAULĖJ http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html#pavasario

VIDURNAKTĮ http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html#vidurnakti

RUDENIO NAKTĮ http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html#rudenio

TEGU TAVE DIEVAI http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html#tegu

RŪPINTOJĖLIS http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html#rupintojelis

IŠ SAULĖTŲ VAIŠIŲ http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html#is

PASAKA http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html#pasaka

ANT GĘSTANČIO LAUŽO http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html#ant

JUODAS ANGELAS http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html#juodas

NOKTURNAS http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html#nokturnas

PALAIMINKI MANE http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html#palaiminki

TYLŪS IR NYKŪS http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html#tylus

FANTAZIJOS http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/01.html#fantazijos

PAVASARIO ŽEMĖ http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html

SKRISKI, ARE http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#skriski

ŽEMEI

 http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#zemei

DŽIAUKIS, ŽEME http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#dziaukis

MARGI SAKALAI http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#margi

GALIŪNAS http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#galiunas

GEDULA http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#gedula

VIRŠŪNĖS IR GELMĖS

1. ĮVADA http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#ivada

2. VIRŠŪNĖ http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#virsune

3. ILGESYS http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#ilgesys

4. ĮSPĖJIMAS http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#ispejimas

5. PASKANDINTOJO VARPO GIESMĖ

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#paskandintojo

6. GELMIŲ DANGUS http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#gelmiu

7. LOPŠINĖ

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#lopsine

GIMIMO NAKTĮ http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#gimimo

PRISIKĖLIMAS http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/02.html#prisikelimas

KĖLĖSI LAISVĖ http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/03.html

ANT TEMSTANČIO TAKO http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/03.html#ant

MERKIASI SAULĖ http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/03.html#merkiasi

PROLOGAS Į GEDIMINO SAPNĄ http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/03.html#prologas

IŠ AUKSINIŲ RĖMŲ http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/03.html#is

NULENKIME GALVAS

http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/03.html#nulenkime

NERANDAMAI http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/04.html

POETO MEILĖ http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/04.html#poeto

PLAŠTAKEI http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/04.html#plastakei

DŪMUOS CIGARO http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/04.html#dumuos

TRYS TOASTAI http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/04.html#trys

TAURĖ

 http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/04.html#taure

VERGAS http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/04.html#vergas

PESIMIZMO HIMNAI http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/04.html#pesimizmo

PABAIGA http://www.antologija.lt/texts/36/tekstas/04.html#pabaiga

 

http://www.antologija.lt/texts/37/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/37/main_l.html

http://www.lle.lt/search3.htm

 

http://www.antologija.lt/texts/36/main_l.html

http://www.lle.lt/search3.htm

J. Savickis. Novelės

 

 

Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

KOVA

http://www.antologija.lt/texts/35/tekstas/16.html

FLEITA

http://www.antologija.lt/texts/35/tekstas/15.html

VAGIS

http://www.antologija.lt/texts/35/tekstas/04.html

AD ASTRA

http://www.antologija.lt/texts/35/tekstas/14.html

JONO GRAUŽOS NUOTYKIAI

http://www.antologija.lt/texts/35/tekstas/38.html

MĖNESIENA

http://www.antologija.lt/texts/35/tekstas/37.html

http://www.antologija.lt/texts/35/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/35/main_l.html

http://www.lle.lt/search3.htm

http://www.antologija.lt/texts/35/turinys_l.html

Koketė,  Komediantai , Didelė nuodėmė , Sachara, Užburtos jachtos , Pas tėvus Auksinės špilkelės, Kaip iš gaidų  Strusio juoda vėdyklė Goldbergo kabaretas Naujos mirtos, Fleita ,Susitikimas, Miesto pavasaris, Velnio šeinė katarinka, Vaikas, Palikimas, Ponia Janina Sudocholskienė Prabangos, Paskutinis apsodas, Ūkininkai, Ponia de Savigny, Motina, Vasaros kaitros,Klevienė, Nukryžiuotoji , Kapinėse,  Raudoni batukai , Dienos kančios, Marutės vargai, Gyvenimas, Vasilkai,  Nejaukūs šešėliai,  Nakties žvaigždės, Belaukiant, Sniego krikštolai, Pakasynos, Vilija, KalėdosEkspertizė, Latrai, Juozapėlis apsisprendžia, Vienas už visus, visi už vieną , K a l ė d o s, Mintis aplanko Lietuvą, Kūčioms namo, Pirmoji Lietuvoje sutikta dama, Šeimininkė, krėsna boba , Mano gimtoji Dubysa, Granatos skeveldra .

 

J. Aistis.

Pasirinkti eilėraščiai

 

 

 Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

 

PROLOGAS

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/01.html

 

APIE PAVASARĮ

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/01.html#apie

 

RUGPJŪČIO NAKTIS

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/02.html

 

IR PASAKYS

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/02.html#ir

 

 ANDAI

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/02.html#andai

 

LORELEI

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/02.html#lorelei

 

DŽIAZAS

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/02.html#dziazas

 

ŠV. PRANCIŠKUS

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/02.html#pranciskus

 

LAIMĖS LINK

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/03.html#laimes

 

MIŠKAS IR LIETUVIS

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/03.html#miskas

 

PEIZAŽAS

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/03.html#peizazas

 

KARALIAUS ŠUO

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/03.html#karaliaus

 

ĖJAU LAUKAIS

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/03.html#ejau

 

KŪRIMO VALANDA

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/04.html#kurimo

 

PERSEVALIS

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/04.html#persevalis

 

AK, KAIP GERA MAN…

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/04.html#ak

 

IMAGO MORTIS

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/04.html#imago

 

SNAIGĖ

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/05.html#snaige

 

KARAVANAS

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/06.html#karavanas

 

KATARSIS

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/07.html#katarsis

 

MAN TAVE

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/07.html#man

 

VIENAS KRAUJO LAŠAS…

http://www.antologija.lt/texts/42/tekstas/12.html#vienas

 

 

http://www.antologija.lt/texts/42/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/42/main_l.html

http://www.lle.lt/search3.htm

 

http://www.antologija.lt/texts/42/turinys_l.html

Aš tau atidaviau , Gegutėlė, Baladės, (Paupy), (Rytą gėlės apsitaškė), (Žinau, kad meilė kaip pavasario dvelksmas), (Menu, man buvo gal šešiolika), (Palei kluono sąsparą), (Davė išmaldą akys sutikusios), (Buvo pavasaris… Taškas.), Debesys , Atvirutė, Rožė, Pavasaris, Apie pavasarįRuduoIr aš nešiojau , FotografijaAš žinau , KartaisNuėjo dienosIšadžiau savo buitį , (Išadžiau savo buitį, kaip šilko audinį),  (Aš niekad nemačiau tokio rudenio vakaro),  (Palauk! Žalia naktis, lyg akys katino),  (Gale sodo mėnesis, ir tvenkinys pajuodęs),  Aistringos vakaro lūpos, DolorosaVigilija , MenuetasEinu šilanApie rudenį ir šunįPalei lieptąTai slankiojau , Kažin kas taip bėgaKaralius LyrasRaizgos sniegasAugo sodeYra tylios naktysOfelijaKryžkelėApie laimęAkysBuvo saulėAtėjo vakarasIr pasakys , Šiapus ir anapusAndai , Caca lialiaKarunkaIki pusiaudienio, SusimąstymasImago poetae tremendaJau neilgamKasdieniai žodžiaiKada norsKaip Šekspyro tragedijojDžiazasKapai, ČiurlionisŠv. PranciškusAnapus saulėsAntai tenaiNuotrupa , Kažkam , O taip graudu, Laimės link , Kas dieną ilgesį , AntiponaKas pažiūrėsNe ašNaktis, Miškas ir lietuvisPeizažasPrūsaiRūpintojėlisIšvargai tuDraugamsKaraliaus šuoTėvamsĖjau laukaisIr ašarasSavaip gražusAš šiandien tauPasikalbėjimasEpilogasErratum , ŽenkitPastoralėOsanna!Naktis , Dvidešimt aštuoni , HidalgoAš pajutauKnock outFuga in As MollAntroji meilėPrietemaVietoje laiškoPlunksnaIš ūkanotoMėnesiena , Priešžodis, Prakalba , Atminimai, Septynios psalmės, Banalus aprašymas, Elnias, Poezija , Fedra, Šilainė, Rutina, Senatvė, Beržas, Sniegas, Vaiski pilnatis, Nakties žirgai, Spalgenų syvai, Atleisk, Karavanas, Našlaitis, Tu ta pati, Lopšinė, Tyla, Pasaka, Paprastas gyvenimas, Kelionė į naktį, Pilkoji diena, Vaiski valanda, Vaidilai, Lietuvės ,Vorksla , Isola di Capri, Recenzija, Atsisveikinant, Chimeros akys, Tąsyk vėjas, Praeitis, Naktis, Ne!, Amžinoji pasaka, Atsisveikinant, Mal du pays, Baltija, Lakštingala, Tu ne Dievo, Nutraukta malda, Ratelis, Mergaitė, Bernelis,Anta skardžio, Piliakalniuos, Eis valandos, Reklama , Kryžkelė, Rytas, Vakaras, Šilima, Šiurpuliai, Monologas, Prisikėlimas, Lunaparkas, Niekad netekėjo, Skundas, Dienos (Ką ilgus amžius širdy nešiojom), Tu vis, Šv. Sebastijonas, Motinos legenda, Atsiskyrimas, Varpas, Tėviškės žemelė, Platanai, Lietuva, O tautieti , Prisikėlimas , Žvangučiai, Vaiduokliai , Jūra, Dvejopi vandenys, JaunystėJuoda melancholijaNarcizai , Draugams VėlinėsMater Dolorosa , Be tėvynės brangiosSukilėliamsPažiūrėkitMes neleisimNemuno ilgesysEini tuGoda, Mano mylima, miela , Naktis , (Tave mes, tėvyne, širdy išnešiosim)Malda,  , Draugystė, Tas patsBaltas debesėlisIr vanduo akmenyseO kur kraštasRūtaBaltas balandėlisKada?Ir mylėjom taveAmžių giesmėAteis ir tauRegėte regiu, Vėlinių godosGimtinė, GegužinėsKaunasKūčios, KlajūnaiKaip gera jaustMielas prieteliauYra giIr akimirksniuiSkausmasLemtisSerenada , Nuostabi dienaRatelisLopšinėIt gyvatės gėluoAkysTu visKalnuoseRytys, Pavasaris spindi, PavasarėjantIn quo contristata esVidurnakčio tylaO DieveTu, kuris tikėjai , Trapi širdis, Šiaurys, Vai nedvelkTu lauki, Poezijai, PoetuiO kai visi, VakarasPoeto dalia, SkundasTartum perlų narai, Poeto mirtisIlgesysO skaistiDar niekadO mielaTu esiBuvo Capri saloj, AtminimaiKaralaitė pririšta prie girnų, Vakaro tylaMeni, kai ilgesysOrientalėLapai, MirtisGėlės, Giedras rudenėlisMano gimtinė, Voruta, Rauda, Partizano šermenys , Laukimas, Kristaliniame karste, Poeto DievasNimis patetice, Žvilgsnis, (Tai skaudu ir graudu), Liaupsė(Ateidavo, paklupdžiusi ne kartą), Senovės poetai , Nemuno legenda , (Kai niūrų žvilgsnį sukaupiu ir noriu), Siaubas, Likimo giesmė, Pavergtoji, NašlaitėPasiskundimas, Pavasario simfonija, Adagio,  Antante, Menuetas, Scherzo, Finale, ChronosŠeštoji diena, MaldaAk, kaip nuostabiai tos žvaigždės žėri.

H. Radauskas. Pasirinkti eilėraščiai

 

Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

 

PASAKA

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/07.html

 

FONTANAS

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/07.html#fontanas

 

DAINOS GIMIMAS

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/05.html

 

HOMERO JAUNYSTĖ

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/05.html#homero

 

GIRTUOKLIS GRĮŽTA NAMO

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/05.html#girtuoklis

 

LAIŠKAI SAU PAČIAM

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/05.html#laiskai

 

STRĖLĖ DANGUJE

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/05.html#strele

 

MERGAITĖ PAJŪRY

 

ŠVENTĖ PARKE

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/05.html#svente

 

GĖLĖ IR VĖJAS

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/05.html#gele

 

KAŠTANAS PRADEDA ŽYDĖT

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/05.html#kastanas

LIETUS

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/06.html#lietus

 

RUDENS VEIDAS

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/06.html#rudens_veidas

 

ANGELAS IR SESUO ANGELIKA

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/06.html#angelas

 

VAKARAS

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/06.html#vakaras

 

PAVASARIO NAKTIS

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/06.html#pavasario

 

ŽIEMOS DAINA

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/03.html

 

VENEROS GIMIMAS

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/04.html#veneros

 

KATĖS

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/01.html#kates

 

RAUDONI MEDŽIAI

http://www.antologija.lt/texts/51/tekstas/02.html#raudoni

 

BALTI MALŪNAI

 

VIENARAGIS

http://www.spauda.lt/skaityti/radausk.htm

 

 

http://www.antologija.lt/texts/51/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/51/main_l.html

 

 

http://www.antologija.lt/texts/51/turinys_l.html

Mirties angelasAzijos saulė, Angelas ir gaidys, Pavasaris, arba Vivaldi, Parko ruduo, Mugė, Karšta diena, Po rudens medžiu, Jūra, Sekmadienis, Garbė, Blondinių gatvė, Skulptorius lipdo centaurus, Katės, Deganti šaka, Furioso, Mūza, Vidudienis, Festivalis, Gaisras, Pradžia ,Vakaro stebuklas, Trys eilutės, Graži diena, Filida ir Flora, Pagrobimas, Jūros audra, Gėrėjų mirtis, Tvanki naktis, Raudoni medžiai , Žiemos kelionė, Kalnų audra, Aktoriai, Sausmetis, Epilogas, Karo pradžia, Svečias iš mėnulio, Italija, Koncertas, Karšti šaltiniai, Venecija, Žaibai ir vėjai, Diena pajūry, Vilties žlugimas, Madona su muse, Greitis, Žvaigždė, saulė, mėnuo, Miestas, Šviesa ,Sapnas, Vazė, Pilka diena, Domenico Scarlatti, Žiemos daina, Švilpynės, Gėlės audroj, Afroditė ir Narcisas, Saulės darbai,  Vakaro lietus, Žiemos pasaka , Skenduolė, Vasaros diena, Paveldėjimas, Rugsėjis, Žiemos darbai KalnuoseLaumės juosta , Dvasių baladė, Uostas, Rožių garbintojos, Žiemos mirtis, Gegužis, Žiemos pradžia , Žiaurus pavasaris, Žiema ir vasara , Monologai, Lunatikė, Mechaniškas angelas, Dovanos, Ligoninės parke, Atsiminimai, Statula eina pasivaikščioti , Poetai romantikai,  Žodis, Saulėlydis, Fleita , Arlekino mirtis , Audra, Nemirtingumas, Vakaras Neapoly, Kelionės patarimai, Poetui, Akmenėjimas, Adomas ir Ieva mūsų laikais , Erdvė ir laikas, Veneros gimimas, Balius, Veidrodžio darbai, Atogrąžų plaštakė, Persiskyrimas, Fizinis reiškinys, Lotofagų šalis, Gaisras panoptikume, Tragiška kaukė, Degas, Kantrybė, Dainos gimimas, Pavasaris, Paprastos dainos, Sugrįžimas, Sapnas, Homero jaunystė, Atradimai, Girtuoklis grįžta namo, Poetai, arba Katastrofa, Apolonas, Strėlė danguje, Mandolinos, Jūrininko iškeliavimas, Naktinis pasimatymas, Kino kronika, Mergaitė bėga į mišką ,Undinės, Neištikimas mylimasis, Pavasario tvanas, Kornelija ,Pirmoji naktis, Krautuvėlės pardavėja, Malda į blondinę , Oro paštas, Moteris prieš veidrodį,  Sidabriniai lietūs lyja, Stebuklas, Vasara pietuos, Peizažas, Vasara , Ąžuolas, Nakties keleivis, Dvi žvaigždės , Lietus, Birželis, Ruduo, Fantastiška naktis, Naktis, Mėlynos gėlės vakare, Vakara, Pavasario naktis, Senelės darbai , Gėlė, Patefonas, Klio, istorijos mūza, Elegija , Vasaros nakties sapnas , Karo metai , Pūga, Aš nieko nežinau , Rudens diena , Melancholija , Vakarinė aušra, Prieblanda, Pilnatis, Sniegas, Bepročio šokis, Praeivis, Lunatikas ,Viltis, Čiurlionis, Tėvynės vėjas, Sutemos, Pasaka, Nakties istorija , Kūdros rytas, Pasikalbėjimai šunų, Rytas geležinkelio stoty, Begalinis liūdesys, Fontanas, Pirmasis ledas, Antros rūšies restorane, Vėjo pilis, Vasara , Liūdesys, Eros pradžia, Iš krentančios gelmės, Marionečių naktis, Pasikeitimai, Kūdikių vidudienis, Kad nebūtų aušrinės, Upelio rytas, Gelmių sukilimas, Miesto sode, Pasiutęs žydėjimas, Po miražais, Mėnesiena , Kaimo ruduo, Senmergė, Stoties viršininkas, Rožė ir mirtis.

S. Nėris.

Prie didelio kelio

 

 

 

 PRIE DIDELIO KELIO

http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html

MAIRONIUI

http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html

AR ŽIBURĖLIS LAUKS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#ar

JEI AŠ NESUGRĮŽTAU.. http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#jei

DAGILĖLIS

http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#dagilelis

RUGSĖJO ŽVAIGŽDĖS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#rugsejo

VĖL SNIEGTI http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#vel

ODISĖJA http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#odiseja

TROŠKULYS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#troskulys

KUR BALTAS MIESTAS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#kur

LAIŠKELIS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#laiskelis

AŠ TAU PAVYDŽIU http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#as

KAIP TAVE MYLĖTAU http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#kaip

NAMO

http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#namo

PRIE ŠALTINIO http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#prie

ATEIK!

http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#ateik

ŠIRVINTA

http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#sirvinta

TOLIMAS SAPNAS

http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/01.html#tolimas

PRIE DIDELIO KELIO http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html

PARTIZANAI MIŠKUOS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html#partizanai

SAKALAI BROLELIAI http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html#sakalai

RUDENS NAKTYS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html#rudens

VĖLINĖS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html#velines

STEPĖS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html#stepes

PUSNYS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html#pusnys

UŽPUSTYTI KELIAI http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html#uzpustyti

DIDELIAM NAME http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html#dideliam

BENDRAKELEIVIS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html#bendrakeleivis

BETEISĖ http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html#beteise

SAVĘS AŠ GAILIUOS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html#saves

PELĖDA

http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/02.html#peleda

UŽ GYVYBĘ TU BRANGESNĖ http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/03.html

LIETUVAI

http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/03.html#lietuvai

KAS PRIESPAUDĄ ŠITĄ PAKELS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/03.html#kas

TĖVYNEI http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/03.html#tevynei

MYLI TĖVIŠKĘ LIETUVIS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/03.html#myli

DAINUOK, ŠIRDIE, GYVENIMĄ http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/04.html

KODĖL TYLI ŽEMĖ http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/04.html#kodel

LAKŠTINGALA NEGALI NEČIULBĖTI http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/04.html#lakstingala

GRĮŽKIT http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/04.html#grizkit

AŠ SAKALĖLIS

http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/04.html#as

VILTIS

http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/04.html#viltis

SUGRĮŽIMAS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/04.html#sugrizimas

SAULYTĖ

http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/05.html

RUDENĮ http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/05.html#rudeni

DONELAITIS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/05.html#donelaitis

ŽANDARAI IŠVEŽĖ MOKYTOJĄ http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/05.html#zandarai

NELAUKTOJI http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/05.html#nelauktoji

MOČIUTĖ http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/05.html#mociute

LAUK MANĘS

http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/06.html

TAVĘS AŠ LAUKIAU http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/06.html#taves

NEGĘSK, ŽIBURĖLI http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/06.html#negesk

KĄ PASAKYTŲ MOTINĖLĖ http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/06.html#ka

VILNELE! http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/06.html#vilnele

MES EILINIAI http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/06.html#mes

JŲ VELTUI LAUKS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/06.html#ju

VIRKDO VĖJAS http://www.antologija.lt/texts/49/tekstas/06.html#virkdo

 

 

http://www.antologija.lt/texts/48/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/49/main_l.html

 

B. Sruoga. Dievų miškas

 

DIEVŲ MIŠKAS

http://www.antologija.lt/texts/5/turinys.html

 

 

 

http://www.antologija.lt/texts/39/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/39/main_l.html

 

A. Škėma.

Balta drobulė

 

BALTA DROBULĖ

http://www.antologija.lt/texts/58/turinys_l.html

 

 

http://www.antologija.lt/texts/58/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/58/main_l.html

V. Mačernis. Metai (pasirinkti sonetai)

 

Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

·              RUDENS SONETAI

4 [RUDUO. JAU ILGESIO GĖLĖ]  http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/02.html#4

7 [VIDUNAKTĮ DAŽNAI] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/02.html#7

12 [SAVO SIELĄ, ALKANĄ KAIP ŽVĖRĮ] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/02.html#12

13 [MES NEŽINOME KAM, BET GYVENTI] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/02.html#13

19 [ATEIK, NAKTIE, IR BŪKI MANO MYLIMA!] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/02.html#19

21 [MANO SIELA ŠIANDIEN SUNKIAI SERGA] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/02.html#21

25 [EINU, BET NEŽINAU, Į KUR NUEISIU]

http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/02.html#25

ŽIEMOS SONETAI

2 [PASIILGAU SAVO MYLIMOS DUKRYTĖS] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/03.html#2

4 [AŠ BUVAU VISADA PER DAUG RIMTAS] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/03.html#4

9 [GARSUS TOREADOR, MIRTIS BAISIOJI] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/03.html#9

10 DON JUAN http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/03.html#10

24 [BŪK, GYVENIME, MAN NETEISINGAS] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/03.html#24

25 [MAN NERAMU. AŠ SAVO NERIMĄ BANDAU]

http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/03.html#25

28 [NORĖČIAU JUMS KAIP KNYGĄ NUO PRADŽIOS ATSKLEISTI]

http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/03.html#28

29 [NEATIMKI, DIEVE, IŠ MANĘS KLYDIMO TEISĖS] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/03.html#29

31 [O BUVO METAI, GYVENAU KAIP NEREGYS] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/03.html#31

34 [KIEKVIENĄ RYTĄ MYLIMA, PRAEIDAMA PRO MANO LANGĄ]

http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/03.html#34

PAVASARIO SONETAI

1 [DIDELI IR MONOTONIŠKI, IR ABEJINGI]

http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/04.html

3 [PRAEINANČIAM PASAULYJE PRAEISIU] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/04.html#3

VASAROS SONETAI

1 [ATLEISK, REŽISIERIAU, AŠ TAIP ESU IŠSEKĘS] http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/05.html

2 [IŠ VARGINANČIO TRIUKŠMO, GATVIŲ DULKINŲ IR SAULĖS]

http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/05.html#

PAVARGIMAS http://www.antologija.lt/texts/50/tekstas/10.html#pavargimas

http://www.antologija.lt/texts/50/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/50/main_l.html

http://www.antologija.lt/texts/50/turinys_l.html

RUDENS SONETAI (2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26)

ŽIEMOS SONETAI (1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,. 21, 22, 23, 26, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43)

PAVASARIO SONETAI (2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)

 

Just. Marcinkevičius. Mažvydas. Pasirinkti eilėraščiai

 

 

Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

 

MAŽVYDAS

 

RINKTINĖ AMŽINO RŪPESČIO PIEVA:

MOČIUTĖS MŪSŲ

ANAPUS NEMUNO

SENA ABĖCĖLĖ

GYVENIMAS

NEŠI MANE ARČIAU SAVĘS, ŽEMELE…

DU EILĖRAŠČIAI

KAD GIEDOČIAU TAVE

NUSILENKIMAS ŽOLEI

IŠVADA

PASIGAILĖJIMO ARBA VĖLINIŲ SONETAS

http://katekizmas.group.lt/text/lietuviai/marcinkevicius/poezija.html

LOPŠINĖ GIMTINEI IR MOTINAI

EILĖRAŠČIO ARTĖJIMAS

AMŽIAUS PABAIGA, V

DIENA ATRIŠTOM AKIM (1989 M. VASARIO 16-OJI)

ANT VASAROS KAKLO ŠERMUKŠNIAI JAU NOKSTA

DĖKOJIMAS UŽ RUDENINĮ SAULĖS SPINDULĮ

…APGRAIBOMIS, PRIE ŠULINIO SENO PASILENKIAU…

 

http://lituanistui.dtiltas.lt/pateiktys/Marcinkevicius_Justinas.ppt#256,1,Justinas Marcinkevičius

http://pirmojiknyga.mch.mii.lt/Leidiniai/marcinmaz.lt.htm

http://www.emokykla.lt/MO/Lietuviu/542.ppt#258,1,JUSTINAS     MARCINKEVIČIUS

M. Katiliškis. Miškais ateina ruduo

 

MIŠKAIS ATEINA RUDUO

http://www.antologija.lt/texts/59/turinys_l.html

 

http://www.antologija.lt/texts/59/autor_l.html

http://www.antologija.lt/texts/59/main_l.html

J. Aputis.

Keleivio novelės (pasirinkti apsakymai)

 

 

Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

 

KELEIVIO NOVELĖS:

VAKARĖJANT GRAŽIOS DOBILIENOS

LIDIJA SKOBLIKOVA IR TĖVO ŽINGSNIAI

ĮVEIKTI SAVE

ŠŪVIS PO MARAZYNO ĄŽUOLU

UŽŠALUSIOS SKULPTŪRŲ AKYS

 

IŠLAUKIMO MOMENTAS

http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/aputis/keleivio.htm#momentasNESMAGU, KAD LIEKAT VIENAS

http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/aputis/keleivio.htm#liekatBE PAVADINIMO

http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/aputis/keleivio.htm#be

S. Geda.

 Pasirinkti eilėraščiai

Rekomenduojami privalomų autorių kūriniai:

RINKTINĖ MOKYKLAI GEDIMINO VALSTYBĖS FRAGMENTAS:

LIETUVOS ATSIRADIMAS

http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/geda/pedos.htm#atsiradimas

 ARKLYS SIŪBUOJA ŽALIĄ HORIZONTĄ…

BUVAU Į LIETUVĄ IŠĖJĘS..

http://www.tekstai.lt/buvo/tekstai/geda/pedos.htm#isejes.

POEMA „STRAZDAS“ (DALIS „ŽEMĖS ARIMAS“)

http://www.tekstai.lt/component/content/article/1083-sigitas-geda-strazdas.html

JOTVINGIŲ ŽEMĖ

 POEMA ‚DELČIA RUDENĖ DEIVĖ“ (III DALIS)

 POEMA „BILHANA“ (I PYNĖ)

 POEMA „NAKTIES ŽIEDAI“ („VIEŠPATIES ROŽIŲ ILGESYS, SEPTYNEILIS APIE NEBYLIĄJĄ PRAPULTĮ)

TRIEILIAI BIRŽELIO NAKTĮ

 CIKLAS „MAIRONIO MIRTIS

GIESMĖ APIE PASAULIO MEDĮ

GIESMĖ APIE GIMTĄJĄ PIRKIĄ

GIESMĖ APIE ŠVENTĄJĄ LIETUVOS UPĘ

 SONETAS ANDRIUI VIŠTELIUI

 SONATA

 GEDIMINO VALSTYBĖS FRAGMENTAS

HIMNAS LAUKŲ KROSNELEI

 

Parengė Daiva Binkienė, Ugdymo plėtotės centro metodininkė

Mindaugo Grigaičio video paskaitos

By Literatūra, Vidurinis ugdymasNo Comments
  1. Psichoanalitinis žvilgsnis į Vinco Mykolaičio–Putino romaną „Altoriųšešėly“: https://www.youtube.com/watch?v=JnncJl8xyTw
  2. Ribinių situacijų vaizdavimo būdai Balio Sruogos romane „Dievųmiškas“: https://www.youtube.com/watch?v=RsSK-1rc6l8
  3. Antano Škėmos „Balta drobulė“ – nihilistinio rašymoprojektas: https://www.youtube.com/watch?v=MpjwUZES7wo
  4. Veikėjų kūrimo būdai Mariaus Katiliškio romane „Miškais ateinaruduo“;: https://www.youtube.com/watch?v=cgJ6HsvYNa0
  5. Postmodernizmo ženklai Jurgio Kunčino romane„Tūla“: https://www.youtube.com/watch?v=E1CLIWBfunE
  6. Tautinių mitų dekonstrukcija Mariaus Ivaškevičiaus pjesėje„Madagaskaras“: https://www.youtube.com/watch?v=yZeuHkP_p18

Vilija Targamadzė. Lie­tu­vos švie­ti­mo sis­te­ma – du­si­nan­čios kont­rolės kil­po­je

By Straipsniai ir aktualijosNo Comments

„Į švie­timą Lie­tu­vo­je žiū­ri­ma lyg į iš­lai­das, o tu­ri būti žiū­ri­ma kaip į in­ves­ti­ciją į ateitį“, – sa­ko pro­f. ha­bil. dr. Vi­li­ja Tar­ga­madzė, VU pro­fe­sorė, švie­ti­mo eks­pertė ir kon­sul­tantė. Su pro­fe­so­re kal­bamės, kodėl pe­da­go­ginį iš­si­la­vi­nimą tu­rin­tys žmonės ne­be­no­ri dirb­ti mo­ky­to­jais, va­do­vau­ti mo­kyk­loms ir su ko­kiais sun­ku­mais mo­kyk­los dar su­si­durs, jei ne­bus sis­te­mi­nių spren­dimų.

Skaitykite daugiau: https://www.alfa.lt/straipsnis/50423318/lie-tu-vos-svie-ti-mo-sis-te-ma-du-si-nan-cios-kont-roles-kil-po-je

Vilija Targamadzė: Rekomendacijų mokykloms rašytojai, neatitrūkite nuo realybės

By Straipsniai ir aktualijosNo Comments

Skaitau įvairias rekomendacijas bendrojo ugdymo mokykloms ir suprantu, kad prirašyti rekomendacijų galima įvairių, net visiškai atitrūkusių nuo realios situacijos ir mokyklos galimybių. Pradėsiu ne nuo ugdymo proceso organizavimo, nes apie jį jau daug prirašyta.

Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/nuomones/vilija-targamadze-rekomendaciju-mokykloms-rasytojai-neatitrukite-nuo-realybes-18-1368816?copied