LKLMS valdyba (2018- 2020 m.)

2018- 12-14 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vyko tarptautinė konferencija „XXI a. būtinų kompetencijų ugdymas lietuvių kalbos ir literatūros pamokose“ bei LKLMSRead More