Tapti nariu

1 trumpinys ir pilnas
LKLMS NARIŲ PRIĖMIMO Į SĄJUNGĄ TVARKA
 

Į Sąjungą priimami lituanistai – mokytojai, dėstytojai. Stojantieji pateikia stojimo prašymą, kurio formą galite parsisiųsti čia:

PRAŠYMO Į LKLMS FORMA
Prašymą reikėtų užpildyti ir nusiųsti LKLMS pirmininkei N. Bartašiūnienei , kurios adresą rasite skyrelyje KONTAKTAI . Prašymą galima skanuoti ir siųsti elektroniniu paštu.

Nario mokestis
 Lietuvos Respublikos Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos (LKLMS) nariai moka nario mokestį, kuris naudojamas Sąjungos  įstatuose įvardintai veiklai užtikrinti. Nario mokesčio dydis- 6 eurai metams, mokėjimo terminas- I metų ketvirtis (sausio- kovo mėnesiai).

LKLMS turi savo atsiskaitomąją sąskaitą, į kurią renka nario mokestį. Sąskaita yra banke AB Swedbank (žr. REKVIZITAI).

Mokėjimo pavedime būtina pažymėti: LKLMS  nario mokestis už 20** m.


Komentavimas išjungtas