Tapti nariu

1 trumpinys ir pilnas
LKLMS NARIŲ PRIĖMIMO Į SĄJUNGĄ TVARKA

Į Sąjungą priimami lituanistai – mokytojai, dėstytojai. Stojantieji pateikia stojimo prašymą, kurio formą galite parsisiųsti čia:

PRAŠYMO Į LKLMS FORMA

Prašymą reikėtų užpildyti ir nusiųsti LKLMS pirmininkui M. Grigaičiui , kurio adresą rasite skyrelyje KONTAKTAI . Prašymą galima skanuoti ir siųsti elektroniniu paštu.

Prašymo  formą galima užpildyti ir internetu:  https://goo.gl/WaFrqw

Nario mokestis

 Lietuvos Respublikos Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos (LKLMS) nariai moka nario mokestį, kuris naudojamas Sąjungos  įstatuose įvardintai veiklai užtikrinti. Nario mokesčio dydis- 6 eurai metams, mokėjimo terminas- I metų ketvirtis (sausio- kovo mėnesiai).

LKLMS turi savo atsiskaitomąją sąskaitą, į kurią renka nario mokestį. Sąskaita yra banke AB Swedbank (žr. REKVIZITAI).

Mokėjimo pavedime būtina pažymėti: LKLMS  nario mokestis už 20** m.