Veikla

1 trumpinys ir pilnas
Lietuvos Respublikos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga yra savanoriška, ne pelno organizacija.

Pagrindinis Sąjungos tikslas – telkti lietuvių kalbos mokytojus ir dėstytojus bendrai veiklai, Švietimo įstatymo, valstybinės švietimo strategijos nuostatoms ir uždaviniams įgyvendinti, organizuoti ir skatinti lietuvių kalbos mokytojų ir dėstytojų bendradarbiavimą bei savitarpio paramą.