SĄJUNGOS ISTORIJA

1 trumpinys ir pilnas

LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJŲ SĄJUNGOS ISTORIJA

    Lietuvos Respublikos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga buvo įkurta 1935 metų sausio 3 d. Steigiamasis posėdis įvyko Kauno gimnazijoje, kurioje šiuo metu yra Maironio gimnazija. Pirmasis Sąjungos pirmininkas – literatas, valstybės veikėjas, po 1941 metų birželio sukilimo vadovavęs Lietuvos Vyriausybei, vėliau pasitraukęs į Vakarus, – Juozas Ambrazevičius.

      „Lietuvių kalbos mokytojai susibūrė kaip tik tuo metu, kada lituanistikai mokykloje duodama vis daugiau reikšmės. Iš eilinio dalyko lietuvių kalba nūn virsta kuone centriniu. Tai dažnai pabrėžia Švietimo Ministerija. Rūpinas tuo ir lietuvių kalbos mokytojai. Susitelkę draugėn, norėdami tvarkyti savo dalykinius, profesinius ir ekonominius reikalus, stengiasi taip pat pajusti ir momento keliamus reikalavimus“.                                                                                                           Tautos mokykla, 1936, Nr. 2, P. 48

Pirmieji Sąjungos valdybos nariai buvo žymūs kultūros veikėjai ir pedagogai Z. Kuzmickis, P.

Skardžius, G. Tulauskaitė, J. Talmantas, P. Orintaitė ir kt.

Sąjunga atkurta 1993 metų gegužės 29 d. Atkuriamasis (šeštasis) suvažiavimas įvyko toje pačioje Kauno Maironio vidurinėje mokykloje. Į suvažiavimą susirinko 39 lituanistai iš įvairiausių Lietuvos kraštų.

Pirmininku išrinktas tuometinis „Gimtojo žodžio“ vyriausiasis redaktorius Z. Lapinskas, Valdybos nariai – L. Abraitytė, G. Kuckailienė, B. Daunorienė, V. Mickuvienė, A. Gvildys, dr. V. Plentaitė, prof. V. Zaborskaitė, prof. K. Župerka.

Suvažiavimas išrinko ir Garbės teismą (pirmininkas B. Kondratas, S. Matulaitienė, A. Razmantienė).

2002 metų kovo 7 dieną įvykusiame IX Sąjungos suvažiavime pirmininku išrinktas Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos lietuvių kalbos mokytojas ekspertas Martynas Januška, Sąjungos sekretore – Audronė Razmantienė, Švietimo ir mokslo ministerijos vyresnioji specialistė. Sąjungos pirmininko pavaduotoja – Živilė Bandorienė, iždininkė – Dainora Eigminienė.

2002 m. Valdyba

Martynas Januška, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos mokytojas, Živilė Bendorienė, Pedagogų profesinės raidos centro vyr. metodininkė, Dainora Eigminienė, Vilniaus Šv. Kristoforo vidurinės mokyklos mokytoja, Jūratė Galinauskienė, Palangos senosios gimnazijos mokytoja, Birutė Goberienė, Panevėžio raj. švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. metodininkė, Petrutė Strolienė, Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio vidurinės mokyklos mokytoja, Aldona
Kruševičiūtė, Kretingos M. Daujoto vidurinės mokyklos mokytoja, Henrika Prosniakova, Vilniaus „Ateities“ mokyklos mokytoja, Audronė Razmantienė, Švietimo ir mokslo ministerijos vyr. specialistė, Petras Stočkus, Druskininkų Senamiesčio vidurinės mokyklos mokytojas.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos X suvažiavimas įvyko Vilniaus mokykloje „Lietuvių namai“ 2004 m. gruodžio 10 dieną. Naujajai dvejų metų kadencijai, atsisakius buvusiam pirmininkui Martynui Januškai, Sąjungos pirmininke išrinkta Kauno Purienų vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Jūratė Slavinienė.

2004 m.Valdyba

Jūratė Slavinienė, Kauno Purienų vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, Nijolė Bartašiūnienė, Klaipėdos „Ąžuolyno “ gimnazijos mokytoja ekspertė, Laimutė Žukauskienė, VDU Kauno ,,Rasos“ gimnazijos mokytoja ekspertė, Daiva Briedienė, Vilniaus internatinės vidurinės mokyklos ,,Lietuvių namai“ direktorė, mokytoja ekspertė, Regina Dilienė, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos mokytoja ekspertė, Raimonda Jarienė, Vilniaus S.Daukanto vidurinės mokyklos mokytoja ekspertė, Martynas Januška, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos mokytojas ekspertas, Kęstutis Kaminskas, Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto patarėjas, mokytojas ekspertas, Aurelija Lisauskienė, Vilniaus ,,Ateities“ vidurinės mokyklos mokytoja ekspertė, Audronė Razmantienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyresnioji specialistė, Lina Vaškevičienė, Jonavos Senamiesčio gimnazijos mokytoja ekspertė, Kęstutis Juška, Kauno raj. Akademijos U. Karvelis gimnazijos mokytojas ekspertas, Virginija Navickienė, Švietimo informacinių technologijų centro Mokymo skyriaus metodininkė.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos X suvažiavime išrinkti apskričių atstovai.

Apskritis

Atstovo vardas, pavardė

Darbo vieta

Alytaus Petras Stoškus Druskininkų Senamiesčio vidurinė mokykla
Kauno Viltautė Kazlauskienė Kauno J. Jablonskio gimnazija
Klaipėdos Elena Mažeikienė Palangos V. Jurgučio vidurinė mokykla
Marijampolės Violeta Žebrauskienė Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija
Panevėžio Virginija Navickienė Panevėžio raj. Velžio vidurinė mokykla
Šiaulių Gintauta Dauneckytė Radviliškio Lizdeikos gimnazija
Tauragės Lina Tekorienė Tauragės „Šaltinio“ vidurinė mokykla
Telšių Nijolė Dovidauskienė Rietavo L. Ivinskio vidurinė mokykla
Utenos Algimantas Siaurusaitis Utenos Antano Šapokos gimnazija
Vilniaus Jūratė Vilkončienė Vilniaus švietimo skyrius

LKLMS XI SUVAŽIAVIMAS įvyko Kaune 2007 m. kovo 16 d. . Sąjungos pirmininke pakartotinai išrinkta Jūratė Slavinienė.

2007 m. Valdyba

Jūratė Slavinienė, Kauno Purienų vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė, Nijolė Bartašiūnienė, Klaipėdos „Ąžuolyno “ gimnazijos mokytoja ekspertė, Laimutė Žukauskienė, VDU Kauno ,,Rasos“ gimnazijos mokytoja ekspertė, Daiva Briedienė, Vilniaus internatinės vidurinės mokyklos ,,Lietuvių namai“ direktorė, mokytoja ekspertė, Regina Dilienė, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos mokytoja ekspertė, Raimonda Jarienė, Vilniaus S.Daukanto vidurinės mokyklos mokytoja ekspertė, Martynas Januška, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos mokytojas ekspertas, Kęstutis Kaminskas, Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto patarėjas, mokytojas ekspertas, Aurelija Lisauskienė, Vilniaus ,,Ateities“ vidurinės mokyklos mokytoja ekspertė, Audronė Razmantienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyresnioji specialistė, Lina Vaškevičienė, Jonavos Senamiesčio gimnazijos mokytoja ekspertė, Kęstutis Juška, Kauno raj. Akademijos U.Karvelis gimnazijos mokytojas ekspertas, Virginija Navickienė, Švietimo informacinių technologijų centro Mokymo skyriaus metodininkė.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos XII suvažiavimas  įvyko Kaune  2008 m. lapkričio 28 d. Sąjungos pirmininke pakartotinai išrinkta Jūratė Slavinienė.

2008 m. Valdyba

Jūratė Slavinienė, Kauno Kalniečių vidurinės mokyklos mokytoja ekspertė, Nijolė Bartašiūnienė,Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos mokytoja ekspertė, Laimutė Žukauskienė, VDU Kauno ,,Rasos“gimnazijos mokytoja ekspertė, Audronė Anulienė, Tauragės ,,Versmės“ gimnazijos mokytoja metodininkė, Gintauta  Dauneckytė, Radviliškio Lizdeikos gimnazijos mokytoja metodininkė, Daiva Garnienė, Kauno Maironio gimnazijos direktorė, mokytoja ekspertė, Egidijus Jankūnas, Kauno Rokų vidurinės mokyklos mokytojas ekspertas, Martynas Januška, Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos mokytojas ekspertas, Kęstutis Kaminskas, Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto patarėjas, mokytojas ekspertas, Dangira Nefienė, Anykščių Antano Baranausko vidurinės mokyklos mokytoja metodininkė, Audronė Razmantienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Tęstinio mokymo skyriaus vyriausioji specialistė , Virginija Navickienė, Švietimo informacinių technologijų centras, Mokymo skyriaus metodininkė, Violeta Žebrauskienė, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos mokytoja ekspertė.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos XIII suvažiavimas  įvyko Kaune  2012 metais sausio 6 dieną. Jame dalyvavo Kauno ŠUS specialistė Ilona Vitkauskienė,  poetė, literatūros kritikė Erika Drungytė, LEU prof. dr. V. Salienė, LEU dr. Ž. Kolevinskienė,  LKLMS nariai. Sąjungos pirmininke išrinkta Nijolė Bartašiūnienė, Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos ekspertė.

2012 m. Valdyba

Nijolė Bartašiūnienė, Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos mokytoja ekspertė, Violeta Žebrauskienė, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos mokytoja ekspertė, Regina Dilienė, Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijos mokytoja ekspertė, Jūratė Slavinienė, Kauno A.Smetonos gimnazijos mokytoja ekspertė, Vilma Bartaševičienė, Kauno  VšĮ VDU „Rasos“ gimnazijos mokytoja ekspertė, Rima Dragūnevičienė, Marijampolės Marijonų gimnazijos mokytoja metodininkė, Joana Jovaišienė, Klaipėdos ,,Ąžuolyno“ gimnazijos mokytoja ekspertė, Ingrida Rinkevičienė, Kauno J. Jablonskio gimnazijos mokytoja ekspertė, Alma Šeputienė, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokytoja ekspertė,  Laima Ručinskienė, Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos mokytoja metodininkė, Rasa Povylienė, Ukmergės raj. Želvos vidurinės mokyklos mokytoja ekspertė, Liucija Vinevičienė, Kaišiadorių A.Brazausko gimnazijos mokytoja ekspertė, Laima Juzėnienė, Ukmergės Užupio vidurinės mokyklos mokytoja metodininkė.

***

2014 ir 2016 m. Valdyba