Tiesiausias kelias – ne visada rezultatyviausias…

Vos pradėjęs eiti švietimo, mokslo ir sporto ministro pareigas, Algirdas Monkevičius sukvietė švietimo bendruomenę į apskritojo stalo diskusiją „Bendrojo ugdymo turinys: kokio reikia švietimo bendruomenei?“. Ministras ragino susitelkti ir dar kartą išsakyti didžiausius sopulius, pasidalyti pastebėjimais, pasitarti, kaip ir kokiu keliu eiti, atnaujinant bendrojo ugdymo turinį.

Ministras A. Monkevičius padėkojo visiems susirinkusiesiems, o ypač tiems, iš kurių gavo itin daug pasiūlymų gairėms. „Susipažinau su visomis ir nudžiugau, kad išsakyta daug konstruktyvių minčių, taip pat ir kritikos“, – sakė jis.

Ministrui pritarė ir Bendrojo ugdymo tarybos pirmininkas Rolandas Kučiauskas. Jis teigė, kad tik besiburdamos ir besikalbėdamos bendruomenės gali sukurti tinkamą produktą, tvirtą ugdymo turinį.

„Praėjusią savaitę buvome susitikę su projekto „Lyderių laikas 3“ kūrybine komanda, kur girdėjau jų sugeneruotą idėją, tinkančią ir mums: „itin svarbūs yra ryšiai, santykiai ir bendradarbiavimas“. Pasak jų, jei šie trys komponentai veikia, tada galima kurti įvairius kaitos produktus“, – kalbėjo R. Kučiauskas.

Skaitykite daugiau: 

Tiesiausias kelias – ne visada rezultatyviausias