LKLMS raštas dėl ugdymo turinio atnaujinimo gairių

Jausdami pilietinę atsakomybę ir pareigą gerinti Lietuvos švietimo situaciją, pateikiame savo viziją, padedančią integruoti įvairių grupių interesus.