Pranešimų sekcija. Akimirkos iš tarptautinės konferencijos „XXI a. būtinų kompetencijų ugdymas lietuvių kalbos ir literatūros pamokose“

Dalijamės pranešimų sekcijos  akimirkomis iš 2018- 12- 14 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vykusios tarptautinės konferencijos „XXI a. būtinų kompetencijų ugdymas lietuvių kalbos ir literatūros pamokose“ ir LKLMS narių suvažiavimo.

Elona Bagdanavičienė, vyr. specialistė, ŠMM
Elona Bagdanavičienė, vyr. specialistė, ŠMM
Elona Bagdanavičienė, vyr. specialistė, ŠMM
Ingrida Navalinskienė, leidyklos „Šviesa“ lietuvių kalbos ir literatūros edukacinių leidinių vadovė
Ingrida Navalinskienė, leidykla „Šviesa“
Nijolė Bartašiūnienė, LKLMS pirmininkė, Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazija
Nijolė Bartašiūnienė, LKLMS pirmininkė, Klaipėdos „Ąžuolyno gimnazija
Elžbieta Banytė, literatūrologė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Elžbieta Banytė, literatūrologė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Elžbieta Banytė, literatūrologė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Dalia Satkauskytė, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Dalia Satkauskytė, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Aleksas Bartninkas, Karaliaučiaus srities lietuvių kalbos mokytojų asociacijos vadovas
Aleksas Bartninkas, Karaliaučiaus srities lietuvių kalbos mokytojų asociacijos vadovas
Aleksas Bartninkas, Karaliaučiaus srities lietuvių kalbos mokytojų asociacijos vadovas
Dr. Mindaugas Grigaitis, Kauno jėzuitų gimnazijos mokytojas metodininkas, Vilniaus universiteto Kauno fakulteto lektorius
Dr. Mindaugas Grigaitis, Kauno jėzuitų gimnazijos mokytojas metodininkas, Vilniaus universiteto Kauno fakulteto lektorius
Dr. Mindaugas Grigaitis, Kauno jėzuitų gimnazijos mokytojas metodininkas, Vilniaus universiteto Kauno fakulteto lektorius
Alius Avčininkas, Vilniaus „Užupio“ gimnazijos mokytojas metodininkas
Agnė Klimčiauskaitė–Janavičienė, Vilniaus mokyklų „Forvardas“, „Pažinimo medis“ lietuvių ir prancūzų kalbų mokytoja
Arūnas Šileris, leidykla „Vyturys“
Arūnas Šileris, leidykla „Vyturys“
Lilija Bručkienė, Klaipėdos Vydūno gimnazija, ir Laima Kaupienė, Klaipėdos „Aukuro“ gimnazija