LKLMS valdyba (2018- 2020 m.)

2018- 12-14 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vyko tarptautinė konferencija „XXI a. būtinų kompetencijų ugdymas lietuvių kalbos ir literatūros pamokose“ bei LKLMS narių suvažiavimas, kurio metu buvo išrinkta nauja sąjungos valdyba.

Išrinktas naujas LKLMS pirmininkas- Mindaugas Grigaitis, Kauno jėzuitų gimnazijos mokytojas metodininkas, Vilniaus universiteto lektorius.

Visa naujoji LKLMS valdyba, narių pareigos