Respublikinė patyriminė konferencija „Poeto Vytauto Mačernio likimo žvaigždės“