Respublikinė mokytojų konferencija „Šiuolaikinės mokymo(si) strategijos: būdai mokinių pasiekimams gerinti įvairių dalykų pamokose“

Kvietimas į respublikinę  mokytojų konferenciją Kybartuose:

KONFERENCIJOS PROGRAMA

REGISTRACIJA