Patvirtinti 2017-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai

Informuojame, kad patvirtinti 2017-2019 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetai ir kryptys. Tikimės, kad šis dokumentas padės tobulinant mokytojų kvalifikaciją ir meistriškumą, drauge stiprinant ugdymo kokybę, prisidės prie pedagogo profesijos prestižo augimo.

Labai vertiname ir džiaugiamės jūsų bendruomenės sėkmingais darbais, pagalba, tariantis dėl bendrų tikslų ir  juos įgyvendinant. Dėkojame, kad esate kartu!

Kolegų vardu,

Pagarbiai

Laima Rutkauskienė

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyrius

Tel. (8 5) 219 1149

El. p. Laima.Rutkauskiene@smm.lt

Švietimo ir mokslo ministerija

www.smm.lt

Kvalifikacijos prioritetai 2017 08 30