Viešosios konsultacijos lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo mokytojams

2017 m. rugpjūčio 22–31 d. visuose Lietuvos regionuose

VIEŠOSIOS KONSULTACIJOS LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS  PAGRINDINIO UGDYMO MOKYTOJAMS

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS PAGRINDINIO UGDYMO BENDROSIOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMAS  6, 8, 10 KLASĖSE

Tikslas – aktualizuoti lietuvių kalbos ir literatūros ugdymo turinį bei pasirengti  naujos Lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo bendrosios programos 6, 8, 10 klasėse įgyvendinimui.

 Numatoma:

  • aptarti ilgalaikius planus 6, 8, 10 klasėms,
  • pristatyti naujus internetinius mokymo ir metodinės medžiagos šaltinius;
  • analizuoti veiklas, ugdančias mokinių raštingumą,
  • aktualizuoti skaitymo strategijas 5–10 klasėse ugdant sąmoningą skaitytoją,
  • pasidalinti gerąja Programos įgyvendinimo 5, 7, 9 klasėse patirtimi.

 Bus daug naujų gerų veidų!

P.S. Šiuo metu programa dar tik rengiama, sekite „Ugdymo sodo“ naujienas!