Konferencija „Šiuolaikiškas žvilgsnis į teksto suvokimą ir kūrimą“

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai 2017 metų kovo 3 dieną Vilniaus Užupio gimnazijoje  dalyvavo respublikinėje konferencijoje „Šiuolaikiškas žvilgsnis į teksto suvokimą ir kūrimą“. Renginį organizavo Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjungos valdyba bei UAB „Šviesa“ Mokymo centras.

Konferencijoje VU ir LEU dėstytojai, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojai bei Lietuvos mokyklų ir gimnazijų mokytojai dalinosi gerąja teorine ir praktine teksto suvokimo ir kūrimo patirtimi, šiuolaikiškais darbo su įvairaus pobūdžio tekstais bei kontekstais metodais.

Konferencija siekiama, kad jos dalyviai suvoktų aktyvaus skaitytojo ir kūrybingo teksto kūrėjo ugdymo(si) galimybes, analizuotų aktyvaus mokinių ugdymo(si) sėkmės pavyzdžius ir suvoktų lituanisto pasirinkimo galimybes keičiantis lietuvių kalbos ir literatūros programoms.

Konferencijos „Šiuolaikiškas žvilgsnis į teksto suvokimą ir kūrimą“ programa

Kviečiame pasidžiaugti konferencijos akimirkomis:

***

Sveikinimo žodį tarią ŠMM viceministras Giedrius Viliūnas

***

„Šviesos“ leidykla. Ingrida Navalinskienė

***

Lina Cholininenė, LKLMS valdyba

***

Habil. dr. Jūratės Rubavičienės pranešimas apie Jurgos Ivanauskaitės „Pakalnučių metus“

***

LEU profesoriaus Dainiaus Vaitekūno pranešimas siūlė būdus, kaip priartinti prie šiandienos jaunuolio tolimą poeziją ir jos kalbą

***

LLTI jaunesnios mokslo bendradarbės Viktorijos Šeinos – Vasiliauskienės pranešimas „Kaip kalbėjo mamatė“

***

Dr. Aistės Kučinskienės pastebėjimai apie tai, kaip buvo sukurtas Maironio tautos dainiaus mitas

***

Užupio gimnazijos direktorė Virginija Navickienė sudomino išskirtine savo mokyklos istorija

***

LKLMS pirmininkė Nijolė Bartašiūnienė