MLA vadovėlio IX kl. II dalis

 

Pristatome antrą MLA literatūros vadovėlio 9 kl. dalį. Joje išanalizuoti IV temos „Dialogas su tradicija: mitas, tautosaka, literatūra“ tekstai. Pateikiami tekstai, jų mokslinės interpretacijos, užduotys mokiniams. Mokytojams yra parengta ir mokytojo knyga, kurioje yra užduočių atsakymai.

Ruošiant šią dalį stengtasi atsisakyti pernelyg romantizuoto požiūrio į tautosaką ir į mitus, sakmes, pasakas bei dainas žvelgti kiek įmanoma objektyvesniu moksliniu žvilgsniu. Nesunku bus pastebėti, kad pagrindinė mokslinė atrama – Gintaro Beresnevičiaus mitologiniais tekstai. Manome, kad šis mokslininkas į tautosaką žvelgia atviru objektyviu žvilgsniu, savo prielaidas grindžia istoriniais ir lyginamosios mitologijos duomenimis, išvengia susitapatinimo su tiriamu objektu, kas neretai baigiasi nepagrįstu idealizavimu. Galbūt šiuolaikinį mokinį, pasižymintį kritišku ir racionaliu mąstymu, galima sudominti tokia analize, kuri nepateikia tiriamo objekto kaip savaiminės vertybės, o mato kaip mokslinį objektą, kurio nereikia nei šlovinti, nei niekinti, o tiesiog tirti.

Kūrybiniam mąstymui ugdyti pateikiamos įvairios kūrybinės užduotys, literatūra siejama su kinu, dainuojamąja poezija, daile, įvairiais socialiniais reiškiniais (sporto, lyties studijomis ir pan.). Bandoma parodyti mokiniams, kad mitologinė sąmonė iki šiol veikia mūsų vaizduotę.

Daugiau informacijos ir vadovėlio dvi dalis rasite čia:

Nemokama elektroninė literatūros mokymo priemonė, skirta dirbti su 9 kl. mokiniais pagal atnaujintą pagrindinio ugdymo programą