Akimirkos iš respublikinės LKLMS konferencijos „Probleminis mokymas – galimybė užmegzti dialogą su šiandieniniu mokiniu“ ir XV LKLMS suvažiavimo

2016- 03-18, Kaunas

Už nuotraukas dėkojame kolegėms Reginai Dilienei, Auksei Urbonienei, Laimai Kaupienei, Danutei Visockienei.

***

4

***

3

***

2

***

1

***

5

***

6

***

8

***

9

***

10

***

11

***

12

***

13

***

14

***

15

***

16

***

17

***

18

***

19

***

a

***

b

***

c

***

ab

***

ac

***

ad

***

ae

***

ag

***

aa

***

ab

***

ac

***

ad

***

ae

***

af

***

ag

***