Klaipėdos miesto lituanistų vakaras

Kolegės Laimos Kaupienės, LKLMS valdybos narės, atsiųsta informacija. „Pasėjau žodį – išaugo medis…“                  Su šiuo skambiu pavadinimu Klaipėdos miesto lietuvių (gimtosios) kalbos mokytojų metodinisRead More