Respublikinė metodinė- praktinė konferencija profesinių mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams „Socialinių ir emocinių įgūdžių formavimo metodai lietuvių kalbos ir literatūros pamokose“

Laima Kaupienė Klaipėdoje, VšĮ Klaipėdos technologijų mokymo centre, vykusi respublikinė metodinė-praktinė konferencija sukvietė gausų būrį pedagogų, kurie, suvokdami socialinio emocinio ugdymo svarbą, klausėsi šeimos karjeros,Read More

LKLMS valdyba (2018- 2020 m.)

2018- 12-14 d. Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje vyko tarptautinė konferencija „XXI a. būtinų kompetencijų ugdymas lietuvių kalbos ir literatūros pamokose“ bei LKLMSRead More